Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Vågen

Samvetets stjärntecken i horoskopet

Symbolen för Vågens stjärntecken i tusch av Stefan Stenudd.
Vågens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se en förstoring.

Vågens kännetecken är balans, harmoni. Det nås på vägar som principfasthet, diplomati och kompromissvilja. I Vågen finns både den ljumma harmonin och det slipade stålets princip. Rättvisan kan Vågen slåss för, och i så fall med övertygelse.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Vågen välkomnar en kompromiss, så länge den inte betyder den allra minsta avvikelse från det egentliga målet. Vågar har mål, klara eller hägrande, som deras liv är en tämligen rak väg mot.

       Vågen är moralens stjärntecken. Vad man borde göra och inte borde ligger långt fram och ges den allra största betydelse. Vågens ideal är balans, rättvisa och harmoni. Parbildning och äktenskap är stjärntecknets speciella uttryck. Att vara överens. Diplomati och juridik hör hit, liksom medlarens roll.

       Vågen ogillar oklarheter, sådant som är rörigt eller brister i organisation. Det ska vara ordning. Visst kan Vågen ha svårt att välja mellan olika alternativ, men när väl beslutet är fattat kan ingenting rubba det. När det gäller har Vågen verkligen kraft och övertygelse att slåss, speciellt för principsaker. Ett typiskt Våguttryck är "Är vi överens om det här nu då?"


Vågens symbol

Fakta om Vågen

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Vågen, Libra

Luft / Kardinal

Venus / Merkurius

Balans

"Jag väger."

Samvete

23 september — 23 oktober

Domaren


Stjärnbilden Vågen. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Vågen. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Vågens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig — oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Vågens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda 23 september-2 oktober
Vågens kardinala dekad

Denna position i Vågen är etikerns, den bergfasta moralistens. Inte en moral som uppehåller sig särdeles vid vad sed och anständighet bjuder, utan sådant som rör det centrala i att finnas till och att dela jorden med andra. Denna Våg har en övertygelse som han själv följer i detalj och kräver av andra att de ska foga sig efter. Den kardinala Vågens känsla för rättvisa är mycket stark, liksom hans handfasta strävan efter ett lugn på sin övertygelses villkor.

       Den kardinala Vågen har ett gott logiskt sinne, hör långt ifrån till de mest lättlurade eller lättledda. Snarare är det han själv som leder, för att inte säga betvingar. Sina principer kan denna Våg försvara med alla vapen, tvekar inte ett ögonblick att riskera allt för vad han tycker är rätt, håller sällan inne med sina åsikter om han uppfattar ämnet som väsentligt, och verkar aldrig slås ner eller förlora kraft. Med hela sitt liv gör den kardinala Vågen på samma sätt. Det är en rät linje utan tvekan. Det brukar inte betyda att den kardinala Vågen upplevs som hänsynslös mot andra, men står de alltför mycket i hans väg kan han vara även det. Livet är för denna Våg en väg, och det gäller att nå målet genom självtukt.

       Den kardinala Vågens förhållande till fadern är klart utformat i förhållningsregler och lydnad. De kan resonera om det mesta, men är det något de inte kan enas om är Vågbarnet inte ett ögonblick rädd för att lämna sin far för gott. De hyser stor respekt för varandra och kan i bästa fall nå en hög grad av gemenskap, alltid byggd på att de har förstått att utforma auktoritetsförhållandet efter vad som är rimligt.


Alla födda 3-12 oktober
Vågens fasta dekad

Här är Vågens värderingar ordentligt stadfästa. Den som har solen i denna del av Vågen har moget resonerat sig fram till sina värderingar och håller fast vid dem. Den fasta Vågen är rincipmänniskan som är svår att rubba, omöjlig att fresta och ytterligt konsekvent. Det logiska sinnet sviker sällan, känslorna blir inte ofta så starka att de kröker hans logik, varför somliga ser den fasta Vågen som kallsinnig. Bakom den städade ytan finns dock en motivation som ofta är den vackraste tänkbara — människors väl, frid och harmoni.

       Människor med solen i denna del av Vågen är etiker på djupet, dock sällan så att de kräver detsamma av andra. Dessa Vågar lever sitt liv efter sina egna stränga, fasta principer, men har ringa intresse av att tvinga detta på andra. De fasta Vågarna mår illa av oro och ouppgjordheter, och de är de bästa medlare och konfliktlösare. I detta är självklart deras nästan alltid lika kalla sinne en tillgång. Den fasta Vågen vill ha ordning på sitt liv, drar sig inte för stora eftergifter eller kostsamma kompromisser, men minns oförrätter näst intill evinnerligen. Dessa Vågar är inte ivriga att döma men gör det likafullt, om än med diskretion. Även om de kan hålla tyst bedömer de fasta Vågarna allt i sina tankar och når där klara ståndpunkter.

       Den fasta Vågens förhållande till fadern är ordnat, disciplinerat, på ett vis som har litet rum för improvisationer eller överraskningar. Det finns ömsesidig respekt och ett ömsesidigt omdöme som kan vara både strängt och överseende. Vid delade åsikter undviker de ofta att yppa dem. De har ett nära förhållande, om än inte så känslomässigt, och brukar inte tappa kontakten helt med varandra, hur än åren går.


Alla födda 13-22 oktober
Vågens rörliga dekad

Den som har solen i denna del av Vågen har en iver till att fälla omdömen som kan göra dessa förhastade. Den rörliga Vågen vill ha fasta normer att leva efter, men blir sällan helt överens med sig själv om vilka de ska bli. Den ena principen kan hamna i motsats till den andra, och ibland är det en väldig röra. Ändå har denna Våg bråttom till åsikter och den största vilja att foga sig efter de strängaste rättesnören. Den rörliga Vågen oroas av konflikter, men har inte alltid så lätt att lösa dem. Hans egen vilja till eftergift är närmast gränslös, så länge han ser att det kan gagna målen. Rättvisa är ett centralt begrepp och varje exempel på orätt denna Våg observerar upprör honom ofantligt. Den rörliga Vågen kan lätt tycka att livet är en kamp mellan det goda och det onda, och tvekar ibland om vem som drar det längsta strået.


Vågens stjärntecken
Stjärntecknet Vågen (Libra).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.


       För enkel blir sällan den rörliga Vågens världsbild, ty han har förmåga att sätta sig in i komplexiteten och inse att alla inte kan dras över en kam. Nyanser och anpassning är synnerligen möjliga i hans etik. Denna Våg tror sällan helt att ett problem kan vara så enkelt som många gör gällande. Hans strävan efter harmoni kan ibland verka överdriven, som om han fruktade labila tillstånd, vilket inte är fallet. Den som har solen i denna del av Vågen har en iver till lojalitet, men begriper att hålla den inom rimliga gränser. Det logiska sinnet inbillar sig aldrig att det når en fullständig, rimlig bild av verkligheten. Den rörliga Vågen är verkligen den som har svårt att bestämma sig.

       Den rörliga Vågens förhållande till fadern skiftar, även om närhet och ömsesidig tillit är normaltillståndet. De diskuterar och ifrågasätter utan att det leder till djupa meningsskiljaktigheter. De uppskattar varandra mycket och drar stora lärdomar av varandra. De kan tendera att haka upp sig på småsaker i varandras livsföring eller tappa kontakten med varandra i brist på gemensamma nämnare, men känner ändå alltid sina band.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Vågen passar ihop med andra stjärntecken

Klicka på bilden för att läsa om hur ditt zodiaktecken Vågen gör sig i par med andra stjärntecken.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu