Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Väduren

Utmanarens stjärntecken i horoskopet

Symbolen för Vädurens stjärntecken i tusch av Stefan Stenudd.
Vädurens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se en förstoring.

I varje eldtecken blir solen stark och klart märkbar. Det är dock inte så uppenbart som man kunde tro. Vädurarnas botten är djupare.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Den iver, stolthet och kamplust som i Väduren borde vara tydlig, har sällan en så uppenbar form. Man måste komma ihåg att Vädurens motto är "jag är", vilket pekar mot dess främsta kännetecken: stoltheten.

       Solen i Väduren borgar för en stor självkänsla och stolthet, men det krävs till exempel en Mars för att lyfta fram tävlaren och den hetsiga. Stoltheten är en realitet och ett krav som inte får kränkas, men den gäller det inre och personliga som sällan berörs i umgänget, varför det kan vara kinkigt att fullt se dess styrka och betydelse.

       Väduren kan till och med uppträda med extra ödmjukhet, i avsikt att skydda sin stolthet, men kränks denna på allvar är det lätt att se hur viktig stoltheten ändå är. Då vaknar den ilska man brukar koppla till Vädurens stjärntecken.

       Väduren är verkligen iverns och aktivitetens stjärntecken. Allt som gäller eld gäller särskilt tydligt för Väduren, som kan sägas vara det mest typiska eldtecknet. Med Väduren går allt fort och entusiastiskt, gärna improviserat. Hastigt påkommet och lika hastigt överståndet.

       Vädurkaraktären är rastlösheten, som ständigt är i gång och ofta förivrar sig. Utmaningar, tävling, stordåd är i Vädursmak. Att kämpa och segra, chansa och våga. Väduren spränger genom alla hinder och vänder sällan på huvudet, för att se vad han lämnat bakom sig. Ett typiskt Väduruttryck är: "Än sen då!"


Vädurens symbol

Fakta om Väduren

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Väduren, Aries

Eld / Kardinal

Mars / Solen

Aktivitet

"Jag är."

Utmanare

21 mars — 19 april

Krigaren


Stjärnbilden Väduren. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Väduren. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Vädurens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig — oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Vädurens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda 21-31 mars
Vädurens kardinala dekad

Eftersom Väduren är ett kardinalt stjärntecken, blir solen här som mest Vädurlik, det vill säga exceptionellt stolt. Personer födda med solen i Väduren kan visa en hel del av den iver och aktivitetslust som hör Väduren till, men framför allt den stora stolthet som inte tål att ruckas det allra minsta. Det är farligt att såra dessa Vädurar eller ens vara dem till olag. De har en förtjusning, en brådska inför livet som lämnar andra matta. Aldrig verkar de få nog, aldrig slå sig till ro. Man har en känsla av att de kardinala Vädurarna vill förbränna sig i rekordfart. De älskar att trotsa hinder och söka utmaningar, som om de föddes springande. Huvudet bärs högt och blicken är skarp. Dessa Vädurar är handlingsmänniskor mer än något annat och verkar ha som mål i livet att hinna med så mycket som möjligt, att få utlopp för sin energi och vinna erkännande för det.

       Den kardinala Vädurens förhållande till fadern är långt ifrån konfliktfritt. Båda är stolta och krävande, och hamnar ofta på kollisionskurs med varandra — det är sällan fråga om annat än en händelserik och intensiv relation, om inte solen är placerad i åttonde till tolfte huset.


Alla födda 1-10 april
Vädurens fasta dekad

Denna dekad må inte vara den bästa för Väduren, men den passar solen väl, så det är fortfarande fråga om en stark och tydlig placering. Ännu mer än i den första dekaden visar sig här Vädurens stolthet som ett grundvillkor. En människa med solen i den fasta delen av Väduren lever för sin stolthet och självaktning, som är närmast orubblig. Skulle den rubbas, leder det ofta till allvarliga inre konflikter, men oftast lyckas denna Vädur finna förklaringar som räddar hans självkänsla. Det finns ett starkt inre behov av aktivitet och uttryck för kraft och energi, men det kan ta sig mindre tydliga uttryck. Den fasta Väduren är inte en människa som sitter som på nålar, utan hellre tar det till synes lugnt även i hetsiga situationer, där han rent av trivs som fisken i vattnet. Sällan går det dock så långt att han verkar passiv. Det ska hända mycket omkring denna Vädur. Många järn i elden och flitigt bruk av blåsbälg och ved.

       Allt sker dock i ett tempo han behärskar och med en visshet om att klara av det. Den fasta Väduren tror mycket på sig själv och arbetar i första hand för andras erkännande, liksom för att hans kapacitet ska framstå klart och tydligt. Denna Vädur kämpar målmedvetet tills han är den bästa.

       Den fasta Vädurens förhållande till fadern liknar till en del cowboyklichén "den här stan är inte stor nog för oss båda" — de breder båda ut sig och vill inte ge varandra tillräckligt rum. Det är dock ingen tvekan om att de är ordentligt stolta över varandra, och totalt sammansvurna gentemot andra.


Alla födda 11-19 april
Vädurens rörliga dekad

Denna plats passar varken solen eller Väduren allra bäst, men är en position med nyans. Det kan vara svårt att känna igen den tredje dekadens Vädurar, men utan tvivel går allting fort för dem. Brådska. Ingen rast, ingen tveksamhet — men resultaten, styrkan och målmedvetenheten kan svikta. Det måste röra på sig, och de kan visa prov på en imponerande snabbhet. Även kvick anpassning, följsamhet och evig spänst hör de rörliga Vädurarna till. När de gör något, dröjer det inte länge förrän de är klara, men kvaliteten på resultatet sviktar.


Vädurens stjärntecken
Stjärntecknet Väduren (Aries).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.


       Den rörliga Väduren har en stolthet som ofta kommer i kläm och inte är så absolut som i de tidigare dekaderna. Frustrationen i denna solposition leder både till inre oro och känslor av misslyckande, samtidigt som den öppnar möjligheter för en friskhet i grepp, ett mod inför nyheter och en foglig rörlighet som ofta räddar och leder till mycket gott. Denna Vädur utvecklar samhället genom att finna nya vägar och själv våga vara den första att gå dem. Den rörliga Väduren är den smidiga och anpassningsbara, om än inte utan gnistor.

       Den rörliga Vädurens förhållande till fadern känns ofullgånget. Trots att de gör mycket tillsammans och finner många tillfällen till kontakt finns det inte tid nog att nå varandra på djupet. Man fungerar hyfsat ihop, men det är aldrig fråga om någon innerlig relation. Det kan tidvis blixtra av konflikter, men de blir aldrig långvariga.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Väduren passar ihop med andra stjärntecken

Klicka på bilden för att läsa om hur ditt zodiaktecken Väduren gör sig i par med andra stjärntecken.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu