Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Tvillingarna

Lekfullhetens stjärntecken i horoskopet

Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken i tusch av Stefan Stenudd.
Tvillingarnas stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se en förstoring.

Flyktigheten och rörligheten är Tvillingarnas grunddrag, vilket för solen innebär ett slags andlig vilsenhet som inte nödvändigtvis behöver upplevas som en brist. Den kan lika gärna vara en tillgång, en total formbarhet inifrån, en iver att upptäcka alla nya infall i förändringens universum.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Tvillingarna trivs med det orubbliga faktum att tiden går, att allt som kommit ska försvinna och att inget varar beständigt. Inte så att Tvillingarna själva driver fram förändringar, men de är alltid på första parkett.

       Solen i Tvillingarna leder till en i grunden positiv livssyn, en förtjusning över tillvarons oändliga möjligheter, som på sin andra sida åstadkommer otillfredsställelse — man får aldrig nog, och bävar för att tiden inte ska räcka till, vilket grumlar lyckan i nuet.

       Sålunda finns i Tvillingarna både en förtjusning och en fruktan inför framtiden, som de vet innehåller en förändring som kan vara ett slut. Därför kan Tvillingens snabba rörlighet upplevas som en aning ångestladdad.

       Och de är alltid meddelsamma. Här är talets, språkens och all kommunikations stjärntecken. Att umgås. Det finns ytlighet häri, och lättvindighet. Inget är särskilt noga för Tvillingen.

       Allmänbildning ligger nära till hands men inte tålamodskrävande specialisering. Tvillingen lär sig fort och glömmer i samma hastighet.

       Intresset är störst för litteratur och allt som är ord. Tvillingarna kan gott sägas vara det mest typiska lufttecknet. Tänkandet, det snabba och flyktiga, som aldrig blir särskilt länge vid en punkt och inte fångas eller frestas av mycket. Flyktighet. Att närma sig andra människor för en trevlig pratstunds skull. Ett typiskt Tvillinguttryck är "Vad tycker du?"


Tvillingarnas symbol

Fakta om Tvillingarna

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Tvillingarna, Gemini

Luft / Rörlig

Merkurius / Jupiter

Kommunikation

"Jag tänker."

Underhållare

21 maj — 21 juni

Narren


Stjärnbilden Tvillingarna. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Tvillingarna. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Tvillingarnas tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig — oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Tvillingarnas tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda 21-31 maj
Tvillingarnas kardinala dekad

I denna del av Tvillingarna är ivern markant, ivern till rörelse, nyhet och varierad sysselsättning. Med solen i den kardinala dekaden av Tvillingarna finns en stark lust till diskussion och tankens målmedvetna spinnande. Här har Tvillingarna en stark bild av tankens kraft och betydelse, och vet vikten av att kommunicera. För dem är det som skiljer människan från djuren språket och förmågan att genom det fördjupa och bevara sina lärdomar. Livet är en skola. Den som slutar tänka, fråga sig och ta reda på, den slutar leva. Dessa Tvillingar söker med viss frenesi efter utökat vetande och efter en breddad värld att penetrera och bekanta sig med.

       Det är genom sitt språk i tal och skrift som denna Tvilling allra mest identifierar och profilerar sig. Likaså är umgänget, där han inte sällan intar en central roll, en viktig del av hans vardag. De kardinala Tvillingarna strävar gärna efter att göra nya bekantskaper och slarvar ibland med att hålla kontakten med gamla vänner. Otåligheten är tydlig, oviljan att bli fast i ett visst moment eller en viss situation alltför länge. Denna Tvilling är inte den som alltid når särskilt konkreta manifestationer — det mesta kan bli hängande i luften, på gång utan avslutning eller övergivet före fullbordan. För honom är ett ting utfört i och med att han i tanken löst problemen och planerat färdigt. Det är inte viktigt för den kardinala Tvillingen att se sina idéer realiseras konkret. Solen i denna del av Tvillingarna ger en människa med insikt i tankens kraft.

       Den kardinala Tvillingens förhållande till fadern är det rikliga meningsutbytets med samtal, umgänge och diskussion. Något av en tävlan i auktoritet, där argument slår långt högre än ålder. De känner varandra väl på ett ganska ytligt vis, men har inte mycket av känslomässiga bindningar till varandra.


Alla födda 1-10 juni
Tvillingarnas fasta dekad

I denna dekad kan Tvillingarnas tankevärld nå konkret form. Det är det mogna intellektets plats, där tanke faller på tanke i en kedja som tydligt leder till resultat. Intellekt är rena lösenordet, att omfamna begrepp med tanken och förstå dem, att ordna det kaos som sinnena förmedlar och se samband i gyttret. Språket är det huvudsakliga uttrycket för dessa Tvillingar, men långt mer för ordens betydelse än för det intryck ett visst språkbruk ger. Exakthet är ett centralt begrepp för de fasta Tvillingarna.

       Det finns mångsidighet och ymnighet i dessa Tvillingars levnad, men under ganska ordnade former med ett starkt moment av rutin. De som har solen i denna del av Tvillingarna söker bildning och har tålamodet att nå djupa kunskaper inom speciella fack, även om de vurmar mest för en gedigen allmänbildning och irriteras av att stöta på områden där de är okunniga. Med tiden utvecklar fasta Tvillingar en diger lärdom, även om deras analys kan vara aningen ytlig, så att de i ringa utsträckning lyckas pussla ihop sina kunskaper till något slags helhetssyn. För dessa Tvillingar är universum en oändlighet av fenomen som inte nödvändigtvis hör samman, men som alla kan begripas. Deras strävan är därför att känna igen och förstå alla element i tillvaron — en förståelse som brukar bli mer kvantitativ än kvalitativ. Den snabba men behärskade tanken.

       De fasta Tvillingarnas förhållande till fadern innehåller en viss självvald distans. De umgås och kommer väl överens, finner former för sitt förhållande och har ett visst intressant utbyte, men behåller alltid ett avstånd. De förhåller sig med respekt och stor förståelse gentemot varandra.


Alla födda 11-20 juni
Tvillingarnas rörliga dekad

Här är Tvillingarna som mest sitt stjärntecken, med ett kaos av tankar som far kors och tvärs, en snabbhet och otålighet som aldrig domnar. Med solen i denna del av Tvillingarna vill man leva mitt i världens kaos, känna allting fladdra och fara omkring, och själv slippa allt vad fotfäste heter. Rörliga Tvillingar talar och umgås med förtjusning, inte alls för att nå mål eller förståelse, utan i pur uttrycksglädje. Det är dock inte fråga om dumhet, ty dessa Tvillingars tanke är så berest att många vissheter och insikter har fastnat, och all erfarenhet gör dem långt ifrån lättlurade. De vill ha det bredaste umgänge, söker alltid nya miljöer och erfarenheter, vill aldrig vila och fascineras av allt som rör på sig.


Tvillingarnas stjärntecken
Stjärntecknet Tvillingarna (Gemini).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.


       Detta studsande som atomernas i upphettad gas gör Tvillingen yr, men han trivs i den yrseln. Sådant som står stilla skyr han, och han vill göra revolt mot vardagen. Den rörliga Tvillingen är dock så lättroad att det som andra ser som en grå tillvaro hos honom har mängder av glädjeämnen och möjligheter. Den som har solen i denna del av Tvillingarna när sig på kaos, och kan se kaos i monotonins högborg. Om världen är en oändlig mängd platser, är han den som far omkring mellan dem, så att de knyts ihop och har kontakt med varandra. Det är de rörliga Tvillingarnas livsmål att vara mitt i överallt. Naturligtvis leder det till en andlig vilsenhet som Tvillingen själv ibland gillar och ibland har ångest av.

       De rörliga Tvillingarnas förhållande till fadern är splittrat, förvirrat och rörigt. De kommer sällan varandra inpå livet, umgås oregelbundet men under lättsamma former. De har sällan konflikter eller allvarliga meningsskiljaktigheter, men utvecklar inte heller någon särskild enighet. Det är som om de vore enbart bekanta. Blodsbanden betyder väldigt lite.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Tvillingarna passar ihop med andra stjärntecken

Klicka på bilden för att läsa om hur ditt zodiaktecken Tvillingarna gör sig i par med andra stjärntecken.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu