Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Sveriges NATO-horoskop

Sveriges NATO-horoskop

Om anslutningen till NATO, den 7 mars 2024Den 7 mars 2024 – närmare bestämt kl. 17:28 enligt NATO-chefen Jens Stoltenbergs besked på Internet – anslöts Sverige till NATO, efter över tvåhundra år av fred, neutralitet och alliansfrihet. Ett omvälvande steg i svensk historia. Vad säger Sveriges horoskop om denna kursändring?


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Jens Stoltenbergs tweet om Sveriges anslutning till NATO.
Jens Stoltenbergs tweet om Sveriges anslutning till NATO.


       Det finns två horoskop för Sverige att begrunda – dels det för när Gustav Vasa utsågs till kung den 6 juni 1523 och dels tidpunkten för den senaste betydande ändringen av regeringsformen, vars andraklubbning skedde den 27 februari 1974. Vid den första tidpunkten etablerades kungamakten och vid den andra avslutades den.

       För det första horoskopet finns inget klockslag dokumenterat, men det kan trovärdigt uppskattas med kanske någon timmes marginal hit eller dit. Jag har satt det till kl. 10. För det andra horoskopet visar riksdagsprotokollet på ett så gott som exakt klockslag, 16:40. Både den solida tidsangivelsen och det faktum att detta horoskop är det senare av de två gör det intressantare för astrologisk analys av NATO-inträdet. Så jag börjar med det.


Sverigehoroskopet 1974 med transiterna för den 7 mars 2024.

Sverigehoroskopet 1974 med transiterna för den 7 mars 2024.Saturnus i sjunde huset

I ett personligt horoskop visar sjunde huset partnerrelationer, såsom äktenskap men även andra former av samarbeten. I ett lands horoskop motsvaras detta av allianser, såväl bilaterala som multilaterala. Dit hör definitivt NATO, så detta är det viktigaste huset att studera i frågan.

       I Sveriges horoskop från 1974 är sjunde huset i Fiskarnas tecken, som pekar på ett något vilset sökande efter allianser – även när det innebär stora eftergifter. Där finns också solen, som ger angelägenhet och betydelse åt detta sökande. En ständig strävan att med förhandlingar och diplomati göra Sverige såväl som resten av världen säkrare.

       Vid Sveriges NATO-inträde den 7 mars befann sig Saturnus i detta hus, bara ett par grader från Sverigehoroskopets sol. Saturnus handlar om tunga plikter och åtaganden som sker med stort allvar och till höga kostnader och uppoffringar. Det är vad NATO-medlemskapet innebär för Sverige. Konjunktionen med solen visar att det är ett villigt åtagande, i linje med Sveriges grundläggande strävan.


EU 1994, NATO 2024

Saturnus färdas ganska sakta genom zodiaken. Ett helt varv tar nästan 30 år. Förra gången planeten passerade över Sverigehoroskopets sol var 1994 när Sverige anslöts till EU.

       Nuvarande Saturnuspassage inleddes 2023. I mitten på juni var Saturnus som närmast solen, bara en grad från dess position, men sedan växlade Saturnus till retrograd, då planeten från jorden sett syntes backa på stjärnhimlen. Den lämnade även Sverigehoroskopets sjunde hus. Därmed blev NATO-medlemskapet försinkat och verkade sedan alltmer avlägset, fram tills Saturnus vände och åter närmade sig.

       I mitten på januari 2024 var Saturnus tillbaka i sjunde huset och en dryg vecka därefter godkände Turkiet ansökan. En månad senare skedde en konjunktion med Sverigehoroskopets sol. Därmed var NATO-medlemskapet blott en tidsfråga. Några veckor senare, efter Ungerns godkännande, var det ett faktum.


Jupiter över månen

Konjunktionen mellan Saturnus och Sverigehoroskopets sol är den ojämförligt mest betydande aspekten den 7 mars, men som god tvåa kommer en till konjunktion – den mellan Jupiter och Sverigehoroskopets måne i nionde huset och Fiskarnas tecken. Dessa två konjunktioner är dessutom länkade med en sextil.

       Solen och månen är de centrala himlakropparna i astrologin, medan Jupiter och Saturnus är de största och viktigaste planeterna. Att dessa knyts ihop med aspekter i NATO-horoskopet är minst sagt remarkabelt och signalerar redan det hur mycket NATO-medlemskapet betyder för Sverige – nu och framgent.

       Där konjunktionen Saturnus och solen pekar på de åtaganden och uppoffringar som NATO-medlemskapet innebär för Sverige, visar konjunktionen Jupiter och månen på vidden av förändringar det innebär för Sverige. Detta är i Oxens tecken, som är det med minst benägenhet till förändring. Men Jupiter låter sig inte hejdas, fast månen visar att det sker med viss bävan. Törsten efter trygghet i en föränderlig värld skakas om i något av ett slags skräckblandad förtjusning. Men Jupiter gör också att dessa förändringar är till det bättre, även för det ständiga behovet av trygghet.

       NATO-medlemskapet gör Sverige tryggare, även om alla förändringar också är omskakande.


Sverigehoroskopet 1523

Märkligt nog är det stora likheter mellan Sverigehoroskopen för 1974 och 1523, framför allt att Ascendenten är nästan på samma plats – 5° respektive 7° Jungfrun. Därmed är samtliga tolv hus också så gott som samstämmiga. Planeternas placeringar, däremot, skiljer sig åt. Ändå finns även där en viss samstämmighet av betydelse.

       Saturnus position den 7 mars 2024 är inte i konjunktion med 1523 års sol, men med dess Saturnus. Det är än mer remarkabelt. Det pekar på likheter mellan NATO-inträdet och införandet av kungamakten.

       Där vi nu har ingått en allians med ett antal stater var det 1523 en allians mellan Sverige och Gustav Vasa, inklusive hans ättlingar. Även det skedde med åtaganden och uppoffringar för Sverige, som genom Saturnus i horoskopet var än mer bindande – och krävande – än NATO-inträdet.

       Möjligen kan man säga att såväl EU- som NATO-inträdet var ett slags återgång till 1523 års ordning, där makten över Sverige villigt överlämnades i annan hand. Sverige har flera gånger visat en märklig längtan att lyda i stället för att leda.

       Vidare befann sig Saturnus 1523 i konjunktion med Neptunus, men det ska astrologiskt tolkas med försiktighet eftersom planeten då ännu inte var upptäckt och dess betydelse därför osäker.

Den 17 mars 2024
Stefan StenuddMer om Sveriges horoskop här


Och ännu mer härAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu