Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Stenbocken

Ambitionens stjärntecken i horoskopet

Symbolen för Stenbockens stjärntecken i tusch av Stefan Stenudd.
Stenbockens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se en förstoring.

Stenbocken är ambitionens stjärntecken. Att finna en värld och göra bruk av den. En Stenbock bygger och konstruerar med en förmåga av lika delar gott handlag och rationellt sinne. Världen är inte särskilt komplicerad i Stenbockens ögon, men fylld av möjligheter som måste realiseras.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       För Stenbockar är man vad man har lämnat efter sig, och det brukar kunna bli en hel del i deras fall. Att lyckas åstadkomma något — inte bara för dess betydelse, i ärlighetens namn, utan även för det anseende man därmed når hos andra människor. Det är Stenbockens drivkraft.

       Stenbockar är de som gör bruk av vad helst som omger dem. Stenbockar tänker alltid först och främst på vad saker är bra till och vad de gör för nytta. Och hur de själva bäst kan förvalta vad helst de får tag i. Stenbocken vill bygga, högt och ståtligt. Att åstadkomma, lyckas med svåra uppgifter och utmana sin förmåga.

       Stenbocken dirigerar och domderar och strävar utan ro. Det ska vara sten på sten och verk på verk. Det ska synas att Stenbocken har levat, minsann. Stenbockar är skickliga och oerhört bestämda. Liksom tåget är de sådana, att har de väl satt fart åt ett håll så finns få ting som kan stoppa eller ändra deras bana. Beslutsamhet. "Det är väl ingen konst!" kan Stenbocken säga, eller "Så här gör vi".


Stenbockens symbol

Fakta om Stenbocken

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Stenbocken, Capricornus

Jord / Kardinal

Saturnus / Mars

Ambition

"Jag använder."

Genomförare

22 december — 20 januari

Konstruktören


Stjärnbilden Stenbocken. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Stenbocken. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Stenbockens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig — oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Stenbockens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda 22-31 december
Stenbockens kardinala dekad

I denna dekad odlar Stenbocken de mest storslagna planer på väldiga projekt och arbetsuppgifter. Han är viss om sin egen förmåga även där förnuft skulle varna för orimligheter. Den kardinala Stenbocken vill ha makt och inflytande för att bättre kunna agera och ohindrad sätta sina planer i verket, och har en imponerande förmåga att erövra den makten åt sig. Åsikterna är mycket bestämda. Den som har solen i denna del av Stenbocken är ovillig till eftergifter och svår att förhandla med. Ett klart drag av äregirighet kan också anas — det är viktigt för denna Stenbock att prisas högljutt för vad han uträttar.

       Tveklöst har den kardinala Stenbocken mycket av den kraft som behövs for att uträtta storverk, även om hans högtflygande planer ibland är omöjliga att förverkliga längre än till hälften — i så fall en strålande imponerande hälft som andra inte hade trott honom om. Den här Stenbocken är övertygad om att livet är till för att uträtta ting, och en människa är precis så märkvärdig som hans verk är. Idé och teori imponerar inte på denna Stenbock innan de omsatts i praktiken. En handlingsmänniska.

       Den kardinala Stenbockens förhållande till fadern är nästan högtidligt. De vill göra intryck på varandra och tävlar om vem som ska vara den tyngsta auktoriteten. Stenbocksbarnet är irriterat så länge det inte lyckas överglänsa sin far, vilket fadern inte precis ser fram emot eller känner någon iver att erkänna. De tävlar och grälar gärna, men är i grunden mer än stolta över varandra. Stora krav ställs åt båda håll.


Alla födda 1-10 januari
Stenbockens fasta dekad

Människor med solen i Stenbockens fasta dekad har långtgående ambitioner som de i maklig takt tålmodigt driver till sitt slut, även om det tar lång tid. Den här Stenbocken har ingen brådska, utan känner att tiden arbetar för honom och att många bäckar små till slut rinner ihop till en stor å. Dessa Stenbockar tenderar att vara oerhört bestämda och ståndaktiga i sina beslut och åsikter — inte så att de munhuggs och kämpar för att övertyga andra, men de brukar ändå envist se till att allt går som de själva tänkt sig.

       Den som har solen i denna del av Stenbocken äger en stark förvissning om sin egen kapacitet, även om den sällan kommer till uttryck. Eller så sparar han på den, och är uppfylld av en övertygelse om att allting går som det ska i ett slags deterministisk livssyn. Livet är ett maskineri där envar bör vara en duglig kugge. Den fasta Stenbocken har ett svårpåverkat temperament och det fastaste grepp om sin egen situation — ett grepp som han på ett diskret sätt låter omfatta även andra i sin omgivning.

       Den fasta Stenbockens förhållande till fadern har fasta former som sällan varieras, ganska strama ramar och är formellt. Stenbocksbarnets lydnad glider med tiden långsamt över i en viss dominans över fadern. De har en del meningsskiljaktigheter som ingen diskussion i världen kan ändra på, varför de i regel lär sig att inte försöka. I viss grad kräver deras självaktning av dem att ha olika åsikter om vissa ting. De har behov av att kunna vara stolta över varandra, och fadern räknar med att barnet ska bli något.


Alla födda 11-19 januari
Stenbockens rörliga dekad

Här uttrycker Stenbocken en ambition att åstadkomma ting, men kan ofta ta sig vatten över huvudet. Det blir lätt lite mycket att hålla reda på, och arbetsbördorna är påfrestande. Ofta tycker den rörliga Stenbocken att inte tillräckligt blir gjort och känner besvikelse över brister i sin egen förmåga som han tycker inte borde finnas. Denna Stenbock siktar högt med sina ambitioner, men har svårt att vara så tålmodig som detta kräver. Det borde gå fortare, tycker han, och kan inte riktigt förstå de hinder som dyker upp.


Stenbockens stjärntecken
Stjärntecknet Stenbocken (Capricornus).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.


       Dessa Stenbockars rörligheten och måttet av ett slags konstant frustration brukar ofta yttra sig i en klar begåvning för vadhelst som faller i deras händer. Den som har solen i denna del av Stenbocken söker personlig utmaning och arbete med komplext innehåll. Kraven ställer han framför allt på sig själv, men han kan även irriteras över andras oförmåga. Hans ibland storartade planer blir hastigt ihoplappade, men har kvaliteter som fascinerar. Den här Stenbocken kan inte avgränsa sitt arbete till detaljer, utan ser på allt som har samband med det och strävar att forma varje bit av helheten. Man bör nå något med livet, tycker denna Stenbock, men kan inte riktigt sätta fingret på vad. Hur mycket han än åstadkommer med sin kvicka ambition vill han ogärna slå sig till ro. Den rörliga Stenbocken behöver kämpa för att må bra, och kan därför skapa problem där inga fanns.

       Den rörliga Stenbockens förhållande till fadern är splittrat och ofullgånget. De vill göra mycket ihop och vara nära varandra, men det blir inte riktigt så. Båda har sitt för sig och ont om tid till umgänge med varandra. Faderns krav och styrande hand hinner inte riktigt ikapp det snabbfotade Stenbocksbarnet och de har ganska svårt för att förstå varandra. De klandrar inte varandra, utan känner att det är väl så det är med blodsbanden. Man är i grunden olika och främlingar inför varandra. De lär sig att acceptera varandra utifrån detta synsätt.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Stenbocken passar ihop med andra stjärntecken

Klicka på bilden för att läsa om hur ditt zodiaktecken Stenbocken gör sig i par med andra stjärntecken.


Capricorn Zodiac Sign. Astrology book by Stefan Stenudd.

Bok om Stenbocken

Jag har skrivit en hel bok om stjärntecknet Stenbocken och dess betydelse i astrologin. Den är på engelska. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu