Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Oxen

Trygghetens stjärntecken i horoskopet

Symbolen för Oxens stjärntecken i tusch av Stefan Stenudd.
Oxens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se en förstoring.

Jord är självklart inte solens mest passande element, och Oxen med sitt fasta tillstånd är det utpräglade jordtecknet. Detta betyder ändå inte att solen är försvagad i Oxen, utan bara en aning mindre uppenbar än i eldtecknen. Oxens kraft kommer till uttryck på sätt som inte upplevs som anda eller energi, utan mer som kapacitet eller förmåga.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Oxen är tingens stjärntecken, hantverkets och jordbrukets. Solen tar sig här uttryck främst i en praktisk kompetens, en förmåga att få saker gjorda. Oxen är den konkretiserande, den som tar ner perspektiven på jorden och gör vardagen till livets huvudsak. Det konservativa draget är tydligt. Oxen gillar lugn och ro och status quo. Bevararen.

       Oxen är så gott som Vädurens raka motsats, den som manar till lugn och trivs bäst i vardagen, fjärran från jäkt och stress.

       Oxen är materialismens stjärntecken. Den kan gott sägas vara det mest typiska jordtecknet. Att äga är att lägga stor vikt vid och vårda sina prylar, pengar och allt sådant. Även det som hör naturen till — sådd, skörd och trädgårdsarbete — sägs ligga Oxen nära.

       Oxen är lugnets och långsamhetens stjärntecken. Den svårväckte och oföränderlige. Tolerans och pålitlighet. Allt som hör Oxen till dröjer länge, och stannar länge kvar. Varaktighet. Oxens reaktion dröjer men blir desto kraftigare när den äntligen kommer. En typisk Oxefras är "Vi har det bra som vi har det".


Oxens symbol

Fakta om Oxen

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Oxen, Taurus

Jord / Fast

Venus / Månen

Trygghet

"Jag äger."

Bevarare

20 april — 21 maj

Bonden


Stjärnbilden Oxen. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Oxen. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Oxens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig — oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Oxens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda 20-30 april
Oxens kardinala dekad

I denna del av Oxen uttrycker solen ett krav på stabilitet, en bestämd strävan efter lugn intill stillhet och tydlig konservatism. Människor födda i Oxens kardinala dekad kan klara det mesta som kräver god hand- och armkraft, men de blir ofta hårdhänta och stränga. Man kan tala om en viss tjurskallighet, en verklig ovilja att pröva nya grepp. Dessa Oxars kapacitet är höjd över varje tvivel, men de sticker verkligen inte under stol med den — inte så att de skryter, men de tillåter sällan andra att försöka göra vad de själva behärskar.

       Kardinala Oxar har en stark förmåga att tillgodogöra sig kunskaper, att med en oerhörd envishet bli skickliga i de mest komplicerade sysslor, och sedan aldrig tappa denna förmåga. De är inte snabba, men det ersätts av deras envishet och visshet om att en gång lyckas. Man kan tydligt ana hos dessa Oxar deras praktiska anlag, den kapabla händigheten och det faktum att vad de en gång lärt sig, det behärskar de sedan för all tid. Den kardinala Oxens livsmål verkar vara just att utveckla sin förmåga intill perfektion inom något gebit, ungefär som den överlägsna hantverkaren. När Oxen sedan nått det, kan han inte tänka sig några nyheter inom sitt gebit som han inte själv introducerat — vilket sällan sker.

       Den kardinala Oxens förhållande till fadern är barskt och präglat av bestämda förhållningsregler. De talar inte mycket med varandra, men har ändå på något sätt ett nära förhållande, som om de i sitt gemensamma kött och blod står så nära varandra att ord är överflödiga. Barskheten gör dock att hjärtlighet saknas en smula, och många skulle säga att fadern uppfostrar väl hårdhänt.


Alla födda 1-10 maj
Oxens fasta dekad

Då Oxen är det fastaste av de fasta stjärntecknen, eftersom jord är det mest solida av elementen, blir solen här verkligt tydlig i sin Oxekaraktär. Allt som hör Oxens stjärntecken till av trygghet, konservatism och sävlighet, får här sitt tydligaste uttryck. Den väldiga tålmodigheten, långsamheten som ändå alltid når sitt mål, ungefär som sköldpaddan vinner loppet mot haren. Anlaget för jordbruk, hantverk och gröna fingrar är tydligt hos denna Oxe, liksom allt som hör det konkreta, ständiga till.

       Med solen i Oxens fasta dekad har man kapabla händer och en inre strävan efter lugn och ro. Det är sällan fråga om några snabba kast i temperamentet eller värre frustrationer, eftersom det i denna del av Oxen finns ett slags visshet om människans blygsamma roll på jorden. Man finns och man gör vad man kan, och mer är det inte. Ett andens lugn. Naturen och tingen ligger denna Oxes ande nästan närmare än andra människor och samhället. Han kan finna sig tillrätta på snart sagt varje plats, genom att en aning likt myran bygga sin stack, sin värld, och sedan nästan försvinna in i den. Världar må födas och förgås, men denna gestalt har i sig anlaget till att alltid lyckas förbli vad han var.

       Den fasta Oxens förhållande till fadern kännetecknas också av detta lugn och en självklarhet. Båda är mycket medvetna om sitt blodsband och finner sig i det med ett lugn som imponerar. De har fasta former för sitt umgänge. Mycket blir det aldrig fråga om att ventilera, och sällan svävar de i någon ovisshet om var de har varandra — trots att de verkar vara så pass slutna inför varandra.


Alla födda 11-20 maj
Oxens rörliga dekad

Detta är en frustrerad position för Oxen, eftersom rörlighet är mest främmande för Oxens stjärntecken och dess element jord. Koncentrationen och tålamodet har gränser, och då de överskrids uppstår irritation. Människor med solen i denna del av Oxen har ett sinne för detaljer, för skillnader av nästan omärklig grad och för de partiklar som döljer sig innanför helheten. Likaså visar dessa Oxar en slarvig händighet, där de nödtorftigt fogar saker samman utan att besvära sig om precision, och låter sig nöja med hastverk, vilka ändå märkligt nog förmår fylla sina funktioner.


Oxens stjärntecken
Stjärntecknet Oxen (Taurus).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.


       Anlaget för tingen är inte borta i denna del av Oxen, men det bildar inte någon huvudsak. Den rörliga Oxen ser allt praktiskt och mekaniskt som banaliteter, som det enklaste enkla att lösa. Denna Oxe vägrar att låta det ta för stor del av sin tid, men lyckas heller inte avfärda det så snabbt och lättvindigt som han tänkt sig. Det ligger frustration i detta, att veta att man behärskar hantverk och det materiella, utan att kunna ge sig till tåls tillräckligt för att lyckas leda det i bevis.

       Till sin natur är den rörliga Oxen något av problemlösaren, den som orädd vågar skruva loss gamla bultar och pussla ihop den oreda som blir följden — dock inte med den omsorg som leder till ett riktigt varaktigt resultat. Vad han åstadkommer är ett hastverk som sällan varar särskilt länge. I detta har denna Oxe dock anlaget att lösa upp gamla knutar och överbrygga stora hinder.

       Den rörliga Oxens förhållande till fadern är aningen förvirrat. De känner båda släktskapets fundamentala betydelse, men upplever att kontakten inte är tillräcklig — främlingskapet och barriären finns mellan dem. De lever inte så nära varandra som de tycker att de borde och har stora svårigheter att uttrycka sina känslor för varandra. I denna förvirring döljs ändå en ömhet som har värde.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Oxen passar ihop med andra stjärntecken

Klicka på bilden för att läsa om hur ditt zodiaktecken Oxen gör sig i par med andra stjärntecken.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu