Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Kräftan

Beskyddarens stjärntecken i horoskopet

Symbolen för Kräftans stjärntecken i tusch av Stefan Stenudd.
Kräftans stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se en förstoring.

I vattnets kardinala stjärntecken Kräftan är känslorna det klart viktigaste, och det som får världen att snurra. Människor med solen i Kräftan lägger den största vikt vid allt som hör det känslomässiga till, och understryker därför särskilt vikten av vård, vördnad och välvilja. Livet är en upplevelse kopplad till relationer människor emellan.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Kräftan har lyhördhet för vad som döljer sig innanför det mänskliga skalet. Inför allt som sker i livet lyssnar de med solen i Kräftan till hur det känns inombords, hur vi påverkas och reagerar. Den kännande människan.

       Kräftan är det traditionellt sett moderliga stjärntecknet. Den som bryr sig om och fäster sig vid, som ömmar för och tar det försiktigt. Det är känslolivets stjärntecken, de mjuka känslorna. Att vårda och bekymra sig om, att ta hänsyn till och känna efter.

       Kräftan lever i det näraliggande och är knuten till det med många känsloband. Hem och familj och de allra närmaste. Godmodighet och välvilja.

       Man bör minnas att Kräftan är ett kardinalt stjärntecken, varför de mjuka känslorna har en tendens att dominera omgivningen. För Kräftan styrs tillvaron av känslor och därför bör känslorna styra världen. Den som beskyddar väntar inte på att efterfrågas, utan tränger sig på och lägger beslag på de beskyddade. Kräftan säger till exempel gärna: "Hur mår du?" eller "Jo, men jag bryr mig ju om!"


Kräftans symbol

Fakta om Kräftan

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Kräftan, Cancer

Vatten / Kardinal

Månen / Venus

Känsloliv

"Jag känner."

Välgörare

21 juni — 22 juli

Modern


Stjärnbilden Kräftan. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Kräftan. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Kräftans tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig — oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Kräftans tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda 21 juni-1 juli
Kräftans kardinala dekad

Detta är Kräftans tydligaste och starkaste dekad, som lyfter fram betoningen av det känslomässiga och en stark strävan efter en mild tillvaro åt alla. Personer med solen i denna del av Kräftan skyr nästan inga ansträngningar för att göra livet drägligare för både sig själva och andra. Dessa Kräftor frustreras på djupet av tillvarons hårda villkor och drömmer om en värld med idel mjuka kanter. De tvekar inte ett ögonblick på att det enda som egentligen betyder något i mänskligt liv, är hur vi mår emotionellt.

       Medmänsklighet och värme är ideal som för dessa Kräftor inte kan överträffas av något annat. Därför strävar de också efter att förklara det mesta som sker i världen utifrån det emotionella — från storpolitik till vardagsrelationer. De som har solen i denna del av Kräftan ser människan som ett djur, med uppgift att befolka världen av i stort sett inget annat skäl än för glädjen att sprida den ljuva gåvan Livet. Detta har naturligtvis ett konservativt frö. Förändring är för dessa Kräftor närmast illusioner, för i sin essens är tillvaron alltid densamma. Den kardinala Kräftan räds dock inte att förkasta de äldsta ordningar, om dessa skapar smärta i människor, och inte sällan offrar Kräftan sig själv i en sådan kamp.

       Den kardinala Kräftans förhållande till fadern är i högsta grad innerligt, så mycket att de kan ha svårt att vara ifrån varandra och förstorar släktbandens betydelse mycket. Fadern spelar en mycket stor roll i dessa Kräftors liv, och han känner också ett väldigt ansvar för deras väl och ve. Ett ansvar som med tiden blir i allra högsta grad ömsesidigt.


Alla födda 2-12 juli
Kräftans fasta dekad

För personer födda i den fasta dekaden av Kräftans tecken är vård ett centralt ord. Handskas med människorna och livet med försiktighet, ty vi är alla bräckliga, anser personer med solen i denna del av Kräftan. Det gäller att visa varlighet, att skydda och vara tålmodig. Denna Kräfta undviker i det längsta att brusa upp eller yttra hårda ord, utan kräver av både sig själv och andra ett stort mått av behärskning. Status quo, förutsatt att det inte plågar någon, är idealtillståndet — varje förändring bör göras med största försiktighet och mycken eftertanke.

       För dem med solen i denna del av Kräftan är livet något av en balansakt på spänd lina, men för vart steg man lyckas ta är belöningen stor. Frid är det naturliga tillståndet. Denna Kräfta är tillfreds med livet och världen, och i botten finns övertygelsen om att allt egentligen är ordnat till det bästa. Fasta Kräftor utstrålar ofta en värme som verkar smått helande på omgivningen, men någonstans lurar också ett slags otrygghet, eftersom de lever i förvissningen om varje tillstånds bräcklighet och ömtålighet. Dessa Kräftor kan oroa sig en hel del över sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande, och känner sig sällan helt friska.

       Den fasta Kräftans förhållande till fadern är lugnt och mjukt och fyllt av ömsesidig ömhet. De har det innerligaste förhållande, vill aldrig gräla eller vara oense och tappar aldrig helt kontakten med varandra. Deras relation är utpräglat känslomässig, kanske väl fåordig, och de är nästan alltid rörande överens. Fulla av tillit till varandra.


Alla födda 13-22 juli
Kräftans rörliga dekad

Denna position i Kräftan är aningen frustrerad. Det finns ett stort behov av mänsklig värme och uppskattning, som aldrig verkar bli helt tillfredsställt. En människa med solen i denna del av Kräftan oroar sig ofta för hur andra ska uppleva honom, eller att de ska brista i uppskattning. Den rörliga Kräftan litar aldrig helt på att andras känslor är ärliga eller varaktiga, och kan själv vara ganska emotionellt ombytlig. Vördnad och medmänsklig värme är det viktigaste i denna Kräftas liv. Han vilar aldrig i sin strävan att ge uttryck för detta, men är ofta inte helt nöjd med resultatet. Det är som om världen inte riktigt känner igen hans goda vilja. Misstänksamhet och reservation stör denna Kräfta, fast han själv ibland kan visa prov på detsamma.


Kräftans stjärntecken
Stjärntecknet Kräftan (Cancer).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.


       Lika gärna kan den rörliga Kräftan ge sig hän i ett känsloutbrott utan att tveka ett uns inför riskerna eller hur andra uppfattar det. Den som har solen i denna del av Kräftan är öppenhjärtlig och foglig, välvillig utan undantag. För honom är meningen med livet att söka lyckan och försöka behålla den, hur svårt det än kan visa sig vara. Andra kan uppleva den rörliga Kräftan som bräcklig, eftersom han reagerar starkt för minsta orsak, och har nära till både skratt och gråt, men i själva verket är detta en styrka. Det är sällan som en sinnesstämning håller denna Kräfta fången någon längre tid, eller att bedrövelsen får ner honom på knä. Han klarar det mesta, just för att han har ett levande uttryck för vad han känner.

       Den rörliga Kräftans förhållande till fadern är innerligt i vilja men aningen ofullgånget i realiteten. De vill vara närmare varandra än vad som blir av. När de möts har de ett intensivt utbyte, talar om allt och visar orädda sina känslor för varandra, men det sker inte så ofta som de själva skulle vilja. Även på avstånd känner de dock starka band. De hoppas alltid att framtiden ska erbjuda dem möjligheten att komma varandra ännu närmare. De kan oroa sig i onödan för varandras väl och ve, och föreställer sig att den andra är bräckligare än vad som är fallet.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Kräftan passar ihop med andra stjärntecken

Klicka på bilden för att läsa om hur ditt zodiaktecken Kräftan gör sig i par med andra stjärntecken.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu