Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Husen i partnerhoroskopet

Dina relationer i olika livsmiljöer

Vad husen i ditt horoskop visar om hur du passar ihop med andra.

För att min lilla genomgång av hur man kan tolka partnerhoroskop ska bli fullständig, är det på sin plats att säga något om husens betydelse.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Med undantag för sjunde och möjligen fjärde huset, visar dessa på individens miljöer eller uttryck och ska jämföras utifrån de individuella horoskopen.

       När två människoliv integreras råder aldrig någon enkelhet, men en titt på hur deras hus står i förhållande till varandra kan tipsa om hur saker och ting i det dagliga livet kommer att fungera dem emellan. Vad som sedan ska betonas respektive negligeras avgörs av hur starkt markerade husen är i vardera horoskopet.

       För att göra den lilla genomgången tydligare, tänker jag mig en situation där de båda personerna flyttat ihop och bildat familj.


Husens inverkan på partnerhoroskop

       Första huset, gestalten, visar mest inför andra hur de två verkar fungera ihop. Om de är lika eller olika. Om deras första hus är mycket olika, har omgivningen väldigt svårt att förstå hur de kan fungera ihop, och man frågar sig vad de egentligen ser hos varandra. De verkar alltid oense när de träffar andra.

       Andra huset, ekonomi och ägande, visar i vilken utsträckning och på vilket sätt respektive partner bidrar till hemmets ekonomi och sköter den. Det kan onekligen skifta betydligt och vara en orsak till split eller sämja, beroende på hur de förhåller sig till varandra.

       Tredje huset, umgänge, antyder om de båda har gemensamt umgänge eller skilda vänkretsar, samt hur de förhåller sig till de närmast omgivande. Den ena kan till exempel vilja träffa folk så gott som jämt, den andra vara betydligt mer förtjust i sällskap med maken enbart.

       Fjärde huset, hem och familj, kan visst se olika ut för de båda, även om de delar hem, ty det är fullt möjligt för två att ha helt olika roller i och förhållande till samma hem. Detta hus betyder naturligtvis en hel del för hur ett äktenskap med tiden ska gestalta sig.

       Femte huset, nöjen och fritid, visar hur pass de vill tillbringa fritiden tillsammans och vad de gör av den. Det kan, om de skiljer sig mycket, betyda att de sedermera inte ser särskilt mycket av varandra på ledig tid — utan att detta behöver innebära slutet på deras förhållande.

       Sjätte huset, arbete, är intressant då yrke och arbete onekligen spelar en stor roll i människors liv. Har de mycket olika karaktär kan detta både vara en tillgång och en risk för relationen.

       Sjunde huset, partnerskapet, har jag redan behandlat.

       Åttonde huset, dödshuset, visar deras förhållande till en större livets ordning. Födslar, dödsfall, i viss mån släkt och det mystiska i tillvaron. Härifrån hämtar människor mycket av sin livsmotivation, sin gnista, så det är av ganska stor betydelse hur de förhåller sig till varandra på denna punkt.

       Nionde huset, förändringar, visar på hur ombytligt deras respektive liv kan vara, hur villiga de är till förändring och nyheter. Är de mycket olika här, kan man anta att de tillbringar långa tider ifrån varandra, och det är inte omöjligt att det skapar irritation.

       Tionde huset, social status, visar på anseende och roller i ett större socialt sammanhang. Karriären. Här kan naturligtvis saker uppträda som antingen är en glädje eller en sorg för deras relation. Det finns alltid en spänning mellan detta hus och hemmet och relationen.

       Elfte huset, ideal, handlar om ideella engagemang och eventuella föreningsaktiviteter. Om de ideologiskt är väldigt olika behöver det inte betyda att deras relation skjuts i sank, men det kan vara en malört i glädjebägaren. Har de likartad inställning i dessa frågor, lär det säkert binda dem hårdare till varandra.

       Tolfte huset, offer, är vad de ger avkall på för att deras liv i övrigt ska fungera. Man bör se upp om det zodiaktecken som ligger här hos ena partnern är mycket starkt markerat hos den andra — då kan de få mycket svårt att samsas eller förstå varandra. Annars är detta hus betydelse mest av en känslomässig art i förhållandet. Den ena personen kan hjälpa den andra att ersätta eller konkretisera häri eftersatta behov.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu