Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Hur du passar ihop med andra stjärntecken

Vad zodiaken säger om dina relationer

Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Astrologi är ett komplicerat system och horoskopet så detaljrikt att det onekligen kan vara krävande att försöka tolka det.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Många frestas att förenkla tolkningen genom att till exempel bara bry sig om några få delar, som de gärna vill ska vara så tungt vägande att resten av horoskopet blir försumbar.

       Man resonerar mycket om soltecknet, och de flesta känner inte till mer än det, men även människor som är väl bevandrade i astrologi kan för enkelhets skull koncentrera sig på det och bygga ut dess betydelse i det längsta.

       Det är inte särskilt rättvist mot astrologin, och synnerligen vanskligt. Naturligtvis har solen en stor betydelse i varje horoskop, och det är få människor som inte visar en ganska stor del av sitt solteckens karaktär. Men det är långtifrån allt, och det kan ofta förekomma att horoskopet i sin helhet formar en helt annan karaktär än soltecknet ensamt antyder.

       Speciellt när det gäller astrologiska jämförelser av två personer brukar soltecknet vara det självklara. På varje bar i New York närmar sig man och kvinna varandra genom att fråga efter varandras stjärntecken. Om inte annat så för konversationens skull, kan de tycka sig få ut en hel del av bara det. Många astrologiböcker berättar också gladeligt vilka stjärntecken som passar ihop och vilka som inte gör det. Resultatet är knappast tillförlitligt. Man måste, som jag tidigare nämnt, se till hela de båda horoskopen för att våga lita till ett jämförande omdöme, och aldrig har astrologins principer påstått annorlunda.

       När vi nu vet det, kan vi försiktigt medge att dessa stjärnteckenjämförelser inte helt saknar grund. Förutsatt att en människa har en starkt markerad sol i ett visst zodiaktecken, eller andra planeter eller tyngdpunkter i detsamma, är det rimligt att anta att hon i hög grad ger uttryck för det stjärntecknets karaktär. Om sedan människan hon ska kombineras med också har ett starkt markerat soltecken, då är en jämförelse på bara denna bas någorlunda relevant.

       Man måste förstås se horoskopens helhet först, för att få en blick av hur starkt markerade soltecknen är i de båda. Det kan också vara så att solpositionen är ganska svag och betydelselös, men något annat zodiaktecken är mycket starkt markerat med flera planeter och aspekter. Då kan man göra en sådan jämförelse med utgångspunkt från det stjärntecknet.

       Vidare har jag redan nämnt sjunde husets betydelse, så en jämförelse av zodiaktecknen de två personerna har i sina sjunde hus är naturligtvis rimlig att göra, så länge man är medveten om att det då inte handlar om människornas allmänna karaktärer, utan deras relations karaktär. Skillnaden är viktig, men inte nödvändigtvis så oerhörd.

       Sålunda, om man börjar med hundra reservationer och den största tveksamhet, kan det vara lärorikt att titta på hur de olika zodiaktecknen principiellt gör sig i par. På de följande länkarna ger jag några tips på hur man då kan resonera, och ger samtidigt en inblick i hur de tänker som bygger partnerastrologi på solteckenjämförelser.


Ditt stjärntecken och din partners

Här är en sida för varje stjärntecken. Klicka på ditt så får du se hur du passar andra stjärntecken.

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu