Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Horoskop för två

Astrologin om hur du passar ihop med andra

Partnerhoroskop, synastri. Hur ditt horoskop passar ihop med andras horoskop.

Har man försökt att få klarhet i ett horoskops väldiga komplexitet och brottats bara en smula med tolkningens snåriga arbete, är det inte svårt att inse att jämförandet av två horoskop blir i det närmaste orimligt att utföra med den äran.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Självklart kan det inte vara någon lätt uppgift — vem har någonsin upplevt en relation som låter sig beskrivas och förklaras i en mening eller två?

       Ändå ger sig astrologerna i kast med uppgiften. Att tolka samman två människors horoskop för att utreda hur de kan tänkas fungera ihop kallas partnerhoroskop, eller synastri (efter grekiskans syn och aster, ungefär "sammanförda stjärnor"). Denna analys är minst lika krävande som den är efterfrågad av hoppfulla människor med bultande hjärta och rosiga kinder.

       Människan är ett komplicerat väsen. I sitt förhållande till en annan blir hon knappast enklare. Vad vi då har att göra med är dels vart och ett av de två personernas hela horoskop, med allt vad de kan säga, plus relationen mellan dessa — likheter, olikheter, aspekter, konsekvenser och effekter av deras möte. Det blir alltså ungefär som att tolka tre horoskop.

       Det behöver i och för sig inte vara en lika oöverstiglig svårighet som det till en början låter. Det blir inte lätt om man strävar efter en fullständig bild, men man kan tillåta sig att rationalisera en aning och koncentrera sig på ett fåtal av horoskopens delar. På det viset får man åtminstone en god ledtråd och en bild av relationens allmänna karaktär. Sedan kan man med tiden fördjupa sig i alla de övriga detaljerna.

       Jag talar här självklart inte om det vanliga sättet att jämföra soltecken och därmed tro sig ha fått någon klarhet. Om den ena är Lejon och den andra Oxe, säger alltför lite för att man därav ska dra slutsatser. Visst kan man jämföra zodiaktecknen med varandra och se hur deras karaktärer passar ihop, ungefär som de naturliga aspekterna i zodiaken uttrycker, men innan man tar hela horoskopet i betraktande vet man inte hur pass dominanta soltecknen är i respektive horoskop, och inte hur de är placerade.

       Vad är det då i horoskopet som framför allt bör iakttas? Strängt taget måste man få en bild av hela karaktärerna, hela personligheterna, för att med minsta säkerhet kunna göra en jämförelse mellan de två. Jag skulle därför aldrig rekommendera att man tolkar partnerhoroskop utan att först ha skaffat sig en god bild av de individuella horoskopen.


Var för sig

En sådan början är tacksamt bekant. Man tar ett horoskop i sänder och skaffar sig en bild av respektive personlighet. Därmed har man redan en mängd ledtrådar till hur de sedan kan jämföras. Detta är inte bara grunden, utan också överbyggnaden och fördjupningen. När man fått en god bild av båda horoskopen ger det i mycket sig självt, hur dessa två personer fungerar ihop.

       Det vore också vansinne att tro att en relation mellan två människor skulle kunna vara något helt annat än vad deras personligheter förutsätter. Om den ena är en hängiven arbetsnarkoman som i sitt eget horoskop har föga till övers för kärlek och umgänge, utan lägger så gott som all sin energi på sina händers värv, då hjälper det inte om partnern är aldrig så kärlekstörstande eller charmfull. Det blir inte alltför mycket av kärlekssaga mellan dem. Å andra sidan kan båda lägga den största vikt vid kärleken och partnerskapet, utan att det nödvändigtvis betyder att de lyckas skapa något varaktigt med just varandra.

       Ett studium av de individuella horoskopen är främst av betydelse för att man ska få ett grepp om hur centrala eller perifera de olika faktorerna i personligheterna är. Om jämförelsen av horoskopen sedan skulle visa att de har vissa gemensamma beröringspunkter och vissa drag som står i konflikt, då är det viktigt att veta hur väsentliga dessa sidor är i respektive personlighet.

       Dessutom kräver det inte så mycket fantasi eller analys för att ur två klara bilder av två personligheter få en god första inblick i hur en relation mellan dem skulle kunna gestalta sig. Man har med detta alltså fått en ganska tydlig skiss över vad man har att vänta av relationen. Vid mötet mellan deras horoskop blir det betydligt lättare att fördjupa betraktelsen, utan att fastna i oväsentligheter eller missa viktiga detaljer.

       Tveklöst är en relation inget annat än ett möte mellan två individer, två självständiga personligheter, varför det vore galet att börja med något annat än att försöka få en bild av dessa. Men det vore ett misstag att tro att deras relation inte kan uttrycka mer än ett möte mellan dessa personligheter — att vad de är i sig själva är allt de är i par. Det är inte så enkelt, för visst finns det otaliga exempel på hur det aggressivaste stycke karl kan vara som ett lamm inför sin kvinna, hur den mest besatta karriärist kan glömma allt för en kärleksstund eller låta framgången glida sig ur händerna för att följa den älskade.

       Människor med de mest åtskilda intressen kan odla den största passion för varandra, och de som verkar vara som födda för varandra kan ha de mest blixtrande slitningar. Det som kan avslöja sådana överraskningar är en jämförelse av horoskopen.


Dominerande drag

När man jämför två horoskop ställer det sig väldigt komplicerat att genast ta hänsyn till alla deras detaljer, men man får en god start genom att i första rummet koncentrera sig på vissa valda delar.

       För att börja mjukt bör man först se om de två personerna har något dominerande zodiaktecken. Då är det inte rimligt att genast flyga på soltecknet, utan hela horoskopet måste in i bedömningen. Om till exempel solen har en stark plats med många aspekter, eller om flera planeter finns i samma stjärntecken, då är det rimligt att betrakta detta som det dominerande i horoskopet. Solens plats har förvisso en stor betydelse — i synnerhet om den inte är placerad så att säga i skuggan i horoskopet. Men den väger lätt mot en klump av planeter, rika på aspekter, i något annat stjärntecken.

       I kapitlet om horoskopets helhet visas vägar att se tyngdpunkter i horoskopet. Den enkla statistiken klargör om det är vissa zodiaktecken som är extra starkt betonade, vissa element eller tillstånd. Det gäller alltså att kontrollera hur horoskopens slagsidor går ihop. Om det är så enkelt att det ena horoskopet är starkt markerat i Stenbocken och det andra i till exempel Tvillingarna, då lär man sig mycket av att begrunda dessa karaktärer och hur de låter sig kombineras. Längre fram gör jag sådana jämförelser, som kan tjäna som en vägledning.

       Man kan också tänka sig att det ena horoskopet är mycket eld och det andra vatten, eller på annat sätt koncentrerade till vissa element. Kanske är det ena mycket kardinalt och det andra till övervägande del fast eller rörligt. Månde båda horoskopen på något sådant vis är lika? Båda kan ha gott om planetpunkter i samma element, eller tillstånd, eller zodiaktecken. Det behöver inte betyda att de går bra ihop, men man har en grund för jämförelsen.

       Det här är alltså en statistisk jämförelse och får därför inte tolkas alltför specifikt. Den ska blott ge en fingervisning om relationens allmänna "klimat". Som en ledtråd ger jag några kommentarer angående kombinationen av element och tillstånd, vad det kan betyda när båda horoskopen har någon sådan tonvikt, och kombineras.


Elementen i kombination

       Eld med eld, lär i alla fall bli en händelserik relation, med hög fart på båda, otålighet och iver till det mesta. Kort tålamod, men inget som hänger kvar länge. De trivs nog bäst om de har något mer att kasta sig över tillsammans än bara varandra.

       Eld med jord, är motsatser i mycket. De är visserligen båda människor som har fötterna på jorden, men den ene har bråttom och den andra vill försiktighet. Eld är snabb i sina känslor, jord tar tid att tända men behåller sina känslor under mycket lång tid. Eldmänniskan vill skynda på, jordmänniskan vill sakta ner. Iver mot varlighet.

       Eld med luft, har båda mycket bråttom, med lättväckta och lättflyktiga känslor. Eld kan tycka att luft är oansvarig, att det inte händer något ordentligt. Luft kan tycka att eld är väl drastisk och tempramentsfull. Eld vill helst handla, men luft vill tala och kommunicera. De har också ganska svårt att känna närhet och trygghet med varandra.

       Eld med vatten, är uppenbara motsatser. Eld får vatten att koka och förångas, vatten släcker elden. Det är god chans att de retar gallfeber på varandra. Den ena är tydligt extrovert, den andra introvert. Eld skulle vilja att vatten kunde ta livet mer med en klackspark, vatten skulle önska att eld tordes visa sina känslor och öppna sitt inre.

       Jord med jord, växer långsamt in i ett allt djupare och stadigare förhållande. Det är inte mycket de kan jämka ihop av sina olikheter — antingen står de ut med varandra som de är, eller så växer motsättningarna under lång tid i det fördolda, tills de bryter upp och skiljs. Varaktighet och trygghet är grunddrag i denna sorts relation, där den fungerar.

       Jord med luft, rimmar ganska illa ihop, så till vida att jord tycker att luft har alltför bråttom och inte tar saker och ting på allvar. Luft tycker att jord är för trög och kanske butter. De har svårt att få en bra kontakt. Man kan räkna med att jord är trogen och står ut längre än luft.

       Jord med vatten, finner många gemensamma kontaktpunkter. Jord utvecklar en pålitlighet och stadighet som får vattens känslor att stiga och tryggas. De har gott om tid och en relation mellan dem kan gott bli oerhört innerlig och varaktig, så att resten av världen nästan blir överflödig.

       Luft med luft, är en kombination som knappast har svårt att tala med varandra, att ta kontakt och utveckla den. De lär känna varandra och finner med lätthet något meningsfullt att sysselsätta sig med tillsammans. Dock är förhållandet aningen åt det ytliga, eller rentav platoniska. Det är inte de innerligaste känslor eller det mest fasta äktenskap. Snabbt finner de varandra och snabbt kan de glida isär, utan att smärtan är för påträngande.

       Luft med vatten, kommunicerar med varandra på olika plan, och har olika motiv för sin relation. Luft söker sällskap, umgänge och någon att samtala med. Vatten vill känna innerlighet, kärlek och värme, och har inte mycket till övers för ord. De kan gott förbli ganska oförstående inför varandra, möjligtvis blir luft oroad av vattens känslors allvar. Vatten kanske både beundrar luft och räds dennes lättsamhet.

       Vatten med vatten, sjunker djupt ner i den innerligaste relation, något av Romeo och Julia, så att man inte kan tänka sig att något annat än döden — om ens den — kan skilja dem åt. De hänger sig totalt åt sin kärlek och relationen flödar av känslor och värme. Det kan hända att de har svårt att observera eller engagera sig i världen utanför dem. Tar deras kärlekshistoria slut är båda övertygade om att de aldrig kommer att kunna älska någon annan.


Tillstånden i kombination

       Kardinal med kardinal, har båda mycket bestämda uppfattningar om hur deras relation bör utvecklas och gestalta sig. De är föga kompromissvilliga, så man kan gott tänka sig ett stormigt förhållande, där lugnet sällan varar länge. Båda tycker att den andra är nästan omedgörlig. Men om de är inriktade på samma linje finns det knappt någon gräns för hur långt de kan komma och hur ståtligt deras äktenskap kan bli.

       Kardinal med fast, är relationen där en driver på och en bromsar. Den kardinala visar iver, otålighet och tycker att allt ska hända nu, medan den fasta bromsar upp och manar till besinning. Kardinal vill att deras relation ska utvecklas, den fasta ser helst att den finner sin stadiga form. De kan fungera som varandras komplement.

       Kardinal med rörlig, är en relation där den första styr och ställer, dominerar utan undantag, och den andra följer med ett minimum av egen vilja. Den kardinala känner nästan lite förakt för den rörliga, men trivs ändå med att vara så uppskattad och ha en så pass följsam partner. Den rörliga kan gott se upp till sin partner men känner oro över att relationen inte verkar utveckla sig som den borde eller skulle kunna.

       Fast med fast, stabiliserar, efter att så sakteligt ha funnit varandra, relationen i ett status quo. Då krävs det något verkligt markant för att en förändring ska ske. De finner med tiden varandra i realistisk måtta och goda insikter om varandras sidor, och snart har de en relation som verkar vara den naturligaste i världen, och den mest beständiga.

       Fast med rörlig, är ett förhållande där den ena håller reda på den andra. Den fasta är klippan, tryggheten och den som med envis bestämdhet skapar villkoren och rutinerna. Den rörliga finner tillfredsställelse i partnerns pålitlighet, men är en aning rädd för att deras kärlek stelnar till en institution. De kompletterar varandra väl, där den fasta stimuleras av den rörligas impulsivitet och oro, och den rörliga finner ro och vila i en annars ganska snurrig värld.

       Rörlig med rörlig, är båda synnerligen ovissa om vad de egentligen ger sig in på, om de verkligen passar ihop och om partnern verkligen känner detsamma som de själva. Det är ett rörigt förhållande som verkar så bräckligt att få tror att det blir särskilt långvarigt. Ändå är båda ordentligt självuppoffrande och tillmötesgående, så det är inte omöjligt att deras lustiga förhållande varar överraskande länge.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu