Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Sveriges horoskop

Sveriges horoskop.
Sveriges horoskop.

Det mest näraliggande exemplet på ett världsligt horoskop måste vara Sveriges.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Redan när det gäller att bestämma ett lämpligt ögonblick för födelsen ställs astrologen inför en rad alternativ, alltifrån då Gustav Vasa befriat oss från danskarna och valts till konung den 6 juni 1523 fram till den 1 januari 1975 när den senaste regeringsformen trädde i kraft.

       Ett horoskop med korrekt historiskt perspektiv måste ställas på det första datumet — eller ett ännu äldre, om det står att finna, eftersom ett horoskop naturligtvis inte har mycket att säga om tiden före datumet det är uppställt på. Ändå, för det moderna Sverige och för vad som rör sig i landet just nu, blir det begripligare med ett horoskop som baserar sig på vår senaste regeringsform.

       Att välja tiden för regeringsformen är rimligt, då det är den som definierar en nation och avgör hur den ska styras. Men därmed är inte svårigheterna över! Det finns inte bara en, utan tre tidpunkter att välja på. Regeringsformen godkändes av riksdagen inte vid ett tillfälle, utan två — med allmänt val emellan. Det måste till för en ändring av grundlagen.

       Första beslutet fattades av riksdagen den 6 juni 1973, vilket onekligen var ett smakfullt valt datum. Andra gången var riksdagen en smula otåligare och klubbade regeringsformen den 27 februari 1974. Därmed hade beslutet fattats och ägde laga kraft. Däremot dröjde det till den 1 januari 1975 innan den nya regeringsformen blev en realitet i Sverige, så att man skulle hinna med anpassningarna och slippa krångla mitt i en riksdagsperiod — den nya lagen innebar bland annat just en ny riksdagsordning.

       Det är flera astrologer som har valt den 1 januari 1975 som tidpunkt för Sveriges horoskop, men jag föredrar ändå ögonblicket för det andra riksdagsbeslutet. Då fick beslutet laga kraft och Sverige började genast ställas om efter det. Själva den praktiska starten för den nya ordningen i januari ser jag mer som en formsak, eftersom den i och med det andra riksdagsbeslutet var ofrånkomlig.

       Alltså baserar jag mitt horoskop för Sverige på tidpunkten för den andra voteringen och klubbslaget i riksdagen, som ägde rum klockan 16.40 den 27 februari 1974. Det exakta klockslaget är inte noterat, däremot tidpunkter runt det: anförandena avslutades klockan 16.38, sedan avslogs två motioner, därefter kom voteringen på regeringsformen. Det sätter beslutet till ganska precis 16.40.

       Ett horoskop beräknat på detta datum gäller ända fram till den stund då Sverige skaffar sig en ny regeringsform.

       För denna tidpunkt och, förstås, räknat från Stockholm där beslutet fattades, gäller följande planetpositioner, uttryckta i grader och minuter (sextiondelar av grader, för den riktigt exakta):


Sveriges horoskop

 

GRAD I ZODIAKEN

ascendenten

Medium Coeli

solen

månen

Merkurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

5° 01'  

22° 33'  

8° 40'  

12° 21'  

2° 51'  

29° 32'  

0° 08'  

27° 55'  

27° 47'  

27° 28'  

9° 35'  

6° 11'  

Jungfrun

Oxen

Fiskarna

Oxen

Fiskarna (Retrograd)

Stenbocken

Tvillingarna

Vattumannen

Tvillingarna (Retrograd)

Vågen (Retrograd)

Skytten

Vågen (Retrograd)


       Redan i denna tabell lägger man märke till en tydlig trio: Jupiter, Saturnus och Uranus befinner sig alla på 27° i varsitt lufttecken. De bildar alla trigon med varandra och därför får horoskopet en stortrigon — dessutom mycket exakt, inom en enda grad. Innan ens horoskopet är tecknat vet man att betrakta denna figur och dess tre punkter mycket omsorgsfullt.

       En hastig tolkning i ordning efter husen berättar bland annat att vårt land vill ge intryck av en tydlig Jungfrukaraktär — kritisk, flitig, omsorgsfull, pålitlig och samvetsgrann. Så uppfattas vi också av omvärlden. Noggranna, kanske väl petiga och säkert lite tråkiga. Landet där man alltid har hundra invändningar, speciellt om det gäller att vara spontan eller munter. Å andra sidan en tillgång när saker och ting ska bli korrekt utförda. Arbetsmyrorna.

       Ekonomin befinner sig i en känslig balansgång, där idealet är lika mycket in som ut men verkligheten blir en annan. Pluto i begynnelsen av andra huset visar på drastiska förändringar av handelsbalansen och den ekonomiska stabiliteten — inte fullt så kraftiga som de skulle vara om inte Pluto befann sig i retrograd, men ändå störande. Pluto säger också att Sverige prövar en och annan plötslig åtgärd för att komma tillrätta med problemet, men det kan lika gärna förvärra som balansera. Den svenska strävan efter balans är överdriven och likaså åtgärderna.

       Sedermera träder Uranus in med insikter om den ekonomiska dynamiken, och en bättre anpassning till nationalekonomins oförutsägbarheter. Inför hotet om katastrof, som är den lilla biten av Skorpion i huset, och med de nya kunskaperna som trasslandet med balanserna har givit, börjar vi om på ny kula med någon ny ordning, som får båten att gunga igen, dock ej att välta.

       Skola, kommunikationer och massmedia tar karaktär av Skorpionen. Där finns stora spänningar under ytan, oro och aversioner, heta känslor men inte mycket till klarhet. Dessa sektorer av samhället är en smula förgiftade, och åtgärder för att komma tillrätta med dem tycks bara förvärra läget. Inga planeter gör läget akut, man kan nog mest se det som en ständigt gnagande olust och oförklarliga krismoln.

       När det gäller boendet och familjelivet i landet blåser friska vindar. Man vill ha nya lösningar och konstellationer, ingen vill riktigt slå sig till ro och låta rötter gro. Rörlighet verkar vara högsta ideal. Hus byggs och rivs strax därefter, nya planlösningar, nya hemlivsvanor. Originalitet och fantasi är honnörsorden. Ju tokigare ett alternativ är, desto bättre bemötande får det. Å andra sidan är många visioner så bisarra att de inte blir mer än visioner.

       Också vården hör hemma i detta hus och strävar åt samma håll. Från de gigantiska sjukhusen mot fria former av vård, där risken är stor att allt färre bryr sig om andras hälsa. Friskvård blir viktigare än sjukvård, alternativ medicin populärare än den etablerade. Alternativa vårdformer väcker intresse, men de mest annorlunda blir nog inte en realitet.

       I Sverige är fritidslivet inte precis vilsamt och nöjeslivet inte precis lössläppt. Stenbocken borgar för ambitioner och stor arbetsvilja på fritiden. Det är då folk verkligen vill åstadkomma något — i föreningslivet, i det egna hemmet eller i umgänget. Helst ska det lämna varaktiga, tydliga resultat efter sig. Folk vill bygga upp, och när det är klart bygga till. Venus alldeles i slutet på huset visar att välgång och genombrott kommer precis i slutklämmen, när det är dags att gå vidare.

       Där skymtar också ett nöjesliv värt namnet. Fortfarande konkret förankrat, en smula överdrivet och på ett eller annat sätt "nyttigt", men genom Venus ändå glädjande.

       Arbetsmarknaden är allvarsam och djuplodande. Praktiskt taget varje jobb kräver lång utbildning och digra kunskaper, och är ändå komplicerat att sätta sig in i för den stackars nyanställda. I svenskt arbetsliv förekommer originella, intelligenta lösningar på allt som rör miljö och arbetsfördelning, teknik och organisation. Det är sällan muntert på arbetsplatserna men kompetens är regel.

       Jupiter i slutet på stjärntecknet visar omfattande framgångar, efter en lång tid av svårigheter och komplikationer. Just genom att koncentrationen är så stor och arbetsmarknaden så intrikat uppbyggd, blir frukterna stora när väl systemet fått mogna. Och då blir i stället situationen lättsam och en aning förvirrad — sökande efter nya, ännu mer komplexa lösningar.

       När det gäller bilaterala förbindelser är Sverige vacklande. Fiskarnas stjärntecken förvirrar den strävan efter en stark och trygg partner som solen markerar. Landet letar efter en allians som kan leva upp till de högt ställda förväntningarna, och en sådan är svår att finna. Ändå fortsätter den att pocka, och avtal ingås — omfattande, bindande avtal av långsträckt betydelse. Men inte utan svensk oro och undran — var det rätt, fanns det något bättre alternativ?

       På så vis ger Sverige i relation till andra länder ett förvånande intryck av osäkerhet och beslutsångest, ja, av en överraskande inkompetens. Oppositionen till ascendenten pekar tydligt ut detta. Ett land som ingår avtal med Sverige finner oss annorlunda än vad vi gav intryck av före avtalets undertecknande — osäkrare, svagare och följsammare.

       Åttonde huset är tomt på planeter men placerat i Vädurens stjärntecken. Det antyder en svensk trotsighet mot såväl födsel som död. I vårt land vill man styra över den första och förbjuda den andra. Preventivmedel uppskattas för att de ger personlig och samhällelig kontroll över födslarna. Åldringsvården kämpar för att sträcka ut de gamlas liv evinnerligen eller, när det misslyckas, gömma dem för oss, så att vi slipper bevittna nederlaget mot döden.

       När det gäller reformer och förändringar är vi inte så angelägna. Oxens stjärntecken borgar för tröghet och försiktighet, fast månen säger något annat om våra behov. Sverige längtar efter förändring, men den får inte vara omfattande. Ska nyheter genomföras får det bli försiktigt, liksom i smyg. En bit i taget, så att alla hänger med. Den svenska självkänslan är snarast den att vara den stadiga klippan mitt i ett hav av föränderlighet. Vi ser hur världen omkring oss tänjs än hit, än dit, byter färg och form och allt vad det är. Men i Sverige är allt sig likt, minsann.

       Det händer dock, då och då, efter en lång tids ovilja till reform och anpassning, att vi i plötslig, förivrad handling ändrar på allt möjligt. Mars precis i början på Tvillingarna gör oss reformbenägna i all hast, när det kan befrämja kommunikation och förståelse — med andra och mellan oss själva. Då är det plötsligt bråttom.

       Men så snart förändringen är genomförd träder åter lugnet in.

       Vårt styre kännetecknas av Tvillingarna, det vill säga mycket snack men inte så mycket handling. Det pratas och förhandlas en hel del, utan att det leder till något särskilt. Intresset hos våra härskare, de folkvalda, ligger mer för yttre skenbarhet än de djupa innehållen, mer för diskussion än åtgärd, mer för lättsamheter än allvar. Det är inte den traditionella attityden hos Sveriges styrande, så där har nog den nya regeringsformen råkat ställa till med något.

       Internationellt befinner sig Sverige i flitig kommunikation med alla andra länder om allt och lite till. Svenska stämmor gör sig hörda i alla internationella sammanhang, men mer än ord är det sällan fråga om.

       Saturnus befinner sig vid stjärntecknets slut. Efter långa diskussioner blir det ändå till slut allvar. Då mörknar den svenska rösten och formulerar principer, åtaganden, förpliktelser. Moralen gör sin bistra entré, traditionen och ansvaret. Då talar Sverige och dess makthavare med bistert tonfall och kärva ord. Samma tyngd dyker upp i inrikespolitiken. Trots att debatten varit närmast ytlig, blir sedan slutsatserna och besluten långtgående och pålagorna tunga.

       Denna lite märkliga egenskap är ett av hörnen i den stora trigonen. Det svenska allvaret knyts samman med ekonomiska insikter och de stora framgångarna inom arbetslivet. Inrikespolitiskt ser dynamiken ut så att landets styre tar fast kontroll över ekonomi och arbetsmarknad, efter att länge bara ha pratat löst om saken, och fattar då omfattande beslut, som kräver anpassning och lydnad av folket, men som ändå tas emot med lättnad och uppskattning. Det finns en tydlig enighet mellan produktion, kapital och styre, som inte i samma grad är sann för andra länder.

       Man anar därför att ambitionen bakom regeringsformen mycket väl framför allt kan ha varit att skapa ett styrelseskick som skulle vara effektivt för nationalekonomin. Fast det sker i idel lufttecken är Sveriges viktigaste krafter koncentrerade på näringslivet och det materiella — husen som svarar mot jordtecknen. Om vi tänker oss Sverige som en maskin, har man trimmat, oljat och moderniserat den, så att den ska fungera bättre, göra mer. Men det genomförs på tankens plan, med hjälp av förhandlingar och analyser — inte genom drastiska, praktiska förändringar.

       Ändå är den svenska politiken och ideologin präglad av omsorg och vård. Kräftan i elfte huset står klar och tydlig. Politik ska vara de svagas stöd och de drabbades tröst. Ideologin ska värna om de små människorna. Ingen planet ger här någon verklig kraft bakom principerna, men de råder ändå som en ledstjärna för svenskt tänkande.

       Högre utbildningar tenderar därmed att bli en smula snöpta, för där värnas mer om medelmåttan och de lågpresterande, än om den så kallade intellektuella eliten. Man lyfter bottnen, på bekostnad av toppen.

       Vad Sverige framför allt ger avkall på är den nationella stoltheten och storheten. Lejonet är nästan helt och hållet i tolfte huset. Det verkar inte vara ett plågsamt offer, eftersom inga planeter finns här, men lite trist kan det nog kännas ibland. Svenskarna dämpar sin ärelystnad och ransonerar sina njutningar, till förmån för den heliga nyttan.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu