Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Världsliga horoskop

Mundan astrologi


Precis som man kan ställa horoskop på människor, om man bara vet när de är födda, kan man också ställa horoskop på samhällen och hela nationer — bara man vet vad som kan sägas vara deras "födelsedatum".


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Rom byggdes inte på en dag men där var säkert en första dag när arbetet påbörjades, eller kanske en särskild dag då staden invigdes. För somliga stater är det lätt att välja datum och för andra i det närmaste omöjligt.

       Horoskop kan på så sätt också ställas för företag, organisationer, byggnader och vad helst som har ett fastställbart födelsedatum. För att skilja dem från den mänskligare astrologin kan man kalla dem världsliga horoskop.

       När man väl fastställt lämplig tidpunkt går resten precis som för vanliga horoskop. Man får nyansera de astrologiska beståndsdelarnas betydelse, särskilt husens, för att de ska passa objektet i fråga. Det kräver bara lite fantasi och kunskap om beståndsdelarnas inneboende betydelse i astrologin, för att applicera dem på länder och annat.

       Husen är de som mest konkret måste anpassas. Här följer den rimliga betydelsen av husen i ett lands horoskop. Planetkrafterna verkar som i födelsehoroskopet, fast kollektivt i stället för individuellt. De beskriver allmänna processer och tendenser. Zodiakens stjärntecken har kvar sin karaktär.


Husen i ett lands horoskop

 

MILJÖ

första huset

andra huset

tredje huset

fjärde huset

femte huset

sjätte huset

sjunde huset

åttonde huset

nionde huset

tionde huset

elfte huset

tolfte huset

attityd, "nationalkaraktär"

ekonomi

kommunikationer, massmedia, skola

vård, hem, bostäder

fritidsliv, nöjen

arbetsmarknad, produktion

bilaterala förbindelser, allianser

nativitet, mortalitet

reformer, nydaningar

regering, styre, internationell status

politik, ideologi, högre utbildning

inskränkningar, brister


       Man bör också tänka på att den tidpunkt som valts att vara nationens födelse inverkar på horoskopets betydelse. Är det till exempel datumet för en regeringsforms grundande får horoskopet en huvudsakligen politisk betydelse. Är det landets upptäckande eller självständighet eller befrielse, blir horoskopets vinkel en annan.

       För hela jordklotet kan inget särskilt födelsedatum fastställas, så vår världs allmänna öden och äventyr går inte att förutsäga alldeles exakt. Väl är kanske det. Men att studera de geocentriska planetrörelserna genom zodiaken — speciellt de långsamma planeterna — ger en god bild av jordens förflutna, dess nuläge och framtid.

       I det sammanhanget bör nämnas att varje astrolog höll andan inför 80-talet, eftersom då periodvis (med början i november 1983) samtliga planeter befann sig inom 60° av zodiaken — i Skorpionens och Skyttens stjärntecken. Man befarade alla möjliga katastrofer och omdaningar. Att 80-talet skulle bli en intensiv upplevelse tvivlade ingen på.

       Riktigt illa såg det ut när Pluto gick in i sitt härskartecken Skorpionen samma vecka som Nato började placera ut Pershing-robotar i Europa, november 1983. Men man bör minnas att Skorpionen är behärskningens stjärntecken, som döljer och håller inne. Betydligt riskablare får vi det i så fall när Pluto flyttar till Skytten, frihetens och frigörelsens stjärntecken, med början i januari 1995.

       Det är inte ofta som de långsamma planeterna samlas inom ett så litet fält av zodiaken som skedde under 80-talet, så bland barnen som föddes då bör vi förvänta oss anmärkningsvärda ting. När de vuxit upp kanske vi har kunskap nog att göra en riktig bedömning av 80-talets betydelse. Den generella bilden är i alla fall en av uppladdning (i Skorpionen) och därefter urladdning (i Skytten).

       För dessa år gäller också till exempel att Pluto i sin bana befinner sig närmare oss än Neptunus gör, vilket bara är under en liten bit av dess varv runt solen. Det betyder globalt att omvälvning och drastiska förändringar (Pluto) inte föregås av fantasi och visioner (Neptunus) om dem. Med andra ord sker — i alla fall föds — förändringar och processer som inte anats i förväg, som inte ens siare kunnat förutsäga.

       Eftersom Pluto alltjämt är i Skorpionen är det i mesta utsträckning så att det laddas upp för dessa omvälvningar, men de hålls tillbaka. Från och med 1995 bör de riktigt braka loss.

       Ett omtalat exempel på världslig astrologi är de amerikanska presidenterna och konjunktionen Jupiter/Saturnus. Ungefär vart tjugonde år hamnar de två största planeterna i solsystemet i konjunktion. Astrologer menar att varje gång det sker i ett jordtecken, så avlider den innevarande amerikanska presidenten hastigt, ofta våldsamt, innan valperioden är över. Det stämmer för USA:s hela 200-åriga historia.

       Senast konjunktionen inträffade var på själva nyårsnatten till år 1981, men denna gång i Vågen — ett lufttecken. Snart därefter inträffade det misslyckade attentatet mot president Ronald Reagan. Han blev skadeskjuten men avled inte. Symboliken är lika definitiv som i sagornas värld — tänk på Törnrosa, som inte skulle dö, men sova i hundra år.

       Hur som helst ledde det till att presidentens fru Nancy knöt en astrolog till sig, och konsulterade honom om sin makes förehavanden. Det skapade en viss uppståndelse när det sent omsider blev allmänt känt.

       Nästa gång konjunktionen sker är år 2000, i Oxen — ett jordtecken.


Tidsåldrarna

Zodiakens startpunkt i astrologin, 0° Väduren, sammanfaller inte alls med stjärnbilden Väduren på himlen. Detta mäts utifrån solens geocentriska position vid vårdagjämningen, den 21 mars, när natt och dag är lika långa. I den astrologiska zodiaken räknas den positionen som 0° Väduren, medan solen i själva verket då har en position på stjärnhimlen som ligger ungefär 27° tidigare, det vill säga 3° Fiskarna.

       Vill man veta hur ett horoskop ser ut enligt den verkliga vårdagjämningspunkten för året, är det bara att dra ifrån 27° på varje planetposition — även ascendent och Medium Coeli. Lika lite som med stjärnbildernas verkliga storlek, vet jag att det finns astrologer som pysslar med detta, men det kan ju vara värt att pröva.

       Det har inte alltid varit så galet med zodiaken. Vårdagjämningspunkten flyttar sig en liten aning varje år, beroende på att hela jordaxeln roterar ett varv på cirka 25 870 år. Därmed flyttar vårdagjämningspunkten genom zodiaken, ett helt varv på lika lång tid. Det gör ett stjärntecken på cirka 2 160 år och en grad på 72 år. Förflyttningen är baklänges — Väduren till Fiskarna till Vattumannen, och så vidare.

       Vid tiden för Kristi födelse befann sig vårdagjämningspunkten på 0° Väduren. Uppemot 200 år in i framtiden är den 0° Fiskarna. Hela tiden däremellan har den glidit baklänges genom Fiskarnas stjärntecken, varför astrologin säger att vi har befunnit oss i Fiskarnas tidsålder.

       Ett stjärnteckens tidsålder innebär för hela civilisationen en epok som har karaktär av det stjärntecknet. Fiskarnas tidsålder är därför trons och religionens, sökandets, ovisshetens och självuppoffringens era. Där vaknade drömmar och brast, där letade mänskligheten vilset efter mål och mening.

       De flesta astrologer menar att vi just nu kan sägas vara på väg ut ur Fiskarnas tidsålder, trots de tre återstående graderna. Nu eller om 200 år spelar inte så vansinnigt stor roll i detta perspektiv. Vi är i alla fall så nära gränsen att nästa tidsålder redan är allraminst en tendens. Det exakta inträdet i Vattumannens tidsålder bör ske någon gång mellan år 2150 och 2200.

       Vattumannens tidsålder är kunskapens, vetenskapens och insikternas tid. Det är här man kopplar ihop A och B och upptäcker tillvarons inre samband. Det är allvarets och det djupa tänkandets högtid. Förvisso finns här också en smula tungmod och dysterhet.

       Många talar om Vattumannens tidsålder som en guldålder för allt det goda och medmänskliga. Sådana perspektiv är förhastade. Vattumannen har som alla zodiakens stjärntecken en baksida. Där är de oböjliga doktrinerna och ett mått av känslolöshet, att offra föreställning och fantasi till förmån för kunskapen och vetandet. Det behöver inte nödvändigtvis bli så mycket festligare än Fiskarnas tidsålder varit.

       Nå vi slipper i alla fall den anda av självuppoffring och asketism, som gjort folk till lätta byten för härjande härskare. I den kommande tidsåldern ska förnuftet råda, inte övertygelse eller trossatser. Det blir förstås också på gott och ont. Förnuftet kan vara en precis lika omedgörlig despot som tron.

       Tidsåldrarna rör sig alltså bakåt genom zodiaken, så efter ytterligare 2 160 år är det dags för Stenbockens tidsålder, sedan Skyttens, och så vidare. Man kan naturligtvis gå hur långt tillbaka och hur långt framåt i tiden som helst.


Tidsåldrarna

 

 

PERIOD

Tvillingarna

Oxen

Väduren

Fiskarna

Vattumannen

Stenbocken

Skytten

Skorpionen

Vågen

Jungfrun

Lejonet

Kräftan

6580 —

4320 —

2160 —

0 —

2160 —

4320 —

6580 —

8740 —

10 900 —

13 060 —

15 220 —

17 380 —

4320 f.Kr.

2160 f.Kr.

0 e.Kr.

2160

4320

6580

8740

10 900

13 060

15 220

17 380

19 540


       Man kan bena upp de långa tidsperioderna genom att titta på stjärntecknens dekader, det vill säga tredjedelar av stjärntecknets 30°. Den första dekaden är av vagt kardinal natur, den andra fast och den tredje rörlig. I Vattumannen innebär det att de första tio graderna påminner en aning om det kardinala lufttecknet, Vågen, sedan kommer de fasta — urtypiskt Vattumanska — tio graderna och sist de Tvillingmässigt rörliga. Vårdagjämningspunkten rör sig förstås baklänges genom dem — från den rörliga till den kardinala. Varje dekad tar ungefär 700 år.

       En kort historik över tidsåldrarna ger riktlinjer för hur den mänskliga civilisationen kan tänkas utvecklas — om den inte råkar förgöra sig själv på vägen.


Astrologins tidsåldrar

       Tvillingarnas tidsålder borde vara den period i vår historia då vi lärde oss språk och att kommunicera med varandra.

       Oxens tidsålder bör vara jordbrukets pionjärtid framför annat, när vi lärde oss att hämta föda ur jorden i fasta åkerbruk och sålunda skapade oss ett överflöd.

       Vädurens tidsålder var en period av krig och utmaningar, med folkvandringar hit och dit, många starka kämpar med kort tålamod.

       Fiskarnas tidsålder är trons epok, väl beskriven av kristendomen. De första 700 åren var rörliga, letande efter den bästa religionen och stadfästande den. Mellan 700- och 1400-tal rådde den etablerade, oomstridda religionen i närmast diktatorisk form. Från 1400-talet kom stridigheter mellan religionerna och mellan doktriner inom var och en av dem. De slåss om herravälde och berättigande, så att de i princip riskerar att bli varandras död, allihop.

       Vattumannens tidsålder är vetenskapens segertåg över världen. Det begynte så vitt vi idag kan se redan med vad man kallar den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet, men då var i realiteten det religiösa samhället alltjämt starkast. Under Vattumannens tidsålder blir de första 700 åren ett sökande efter så pass stora sanningar att de kan vara fundament för en vetenskaplig världsordning, de följande 700 åren råder denna världsordning och de sista 700 åren kommer nya vetenskapliga revolutioner, med helt andra paradigm och principer, för att slåss om herraväldet och om definitionerna.

       Stenbockens tidsålder är tiden för de verkligt stora byggnadsverken. Då konstruerar människorna alla möjliga storverk, säkert med hjälp av alla de kunskaper som den föregående tidsåldern bringat. Man håller sig möjligen någorlunda på jorden och dess närmaste grannar, men i så fall blir dessa himlakroppar övermåttan exploaterade.

       Skyttens tidsålder är den period då rymdresandet bör sätta fart på allvar. Kanske dröjer det så länge innan människan kommit tillrätta med de väldiga avståndens problem, lärt sig kröka tiden eller något, så att vårt solsystem inte längre är gränsen för vår utforskning.

       Och så vidare.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu