Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Alternativa horoskop

Andra astrologiska metoder


Den typ av horoskop som boken hittills ägnats åt brukar kallas nativitetshoroskop, eller födelsehoroskop, vilket syftar på att de upprättas utifrån personens födelseögonblick.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Men det är långt ifrån den enda sortens horoskop, fastän avgjort den vanligaste.

       Många astrologer brukar komplettera detta med andra sorters horoskop, mest av det skälet att ju fler vinklar man betraktar problemet ur, desto större är chansen att tolkningen ska pricka rätt.

       För samtliga typer av horoskop gäller dock att astrologins beståndsdelar — planeter, zodiaktecken, hus och aspekter — fortfarande har samma symbolvärden. Dessa ändrar inte karaktär, utan bara tekniken med vilken horoskopet upprättas.

       De alternativa horoskopen bör vid tolkning behandlas utifrån respektive tekniks särdrag och förutsättningar. Det gäller att ha klart för sig de små nyanser till skillnader som existerar mellan de olika typerna av horoskop, och dessa skillnader är ganska logiska följder av det resonemang som leder fram till vardera typen.

       Först som sist bör i alla fall nativitetshoroskopet bilda den fasta grunden, med vilken man jämför och bedömer andra varianter.


Harmonier

Ett sätt att variera horoskopet, som är särskilt använt i till exempel indisk astrologi och som på sistone har börjat bli populärt även i västerlandet, är att stöpa om det efter olika harmonier.

       Det går till så att man beräknar varje planets gradavstånd från antingen ascendenten eller från solens position, och multiplicerar det med en viss faktor. Skulle produkten bli över 360° så minskar man med 360. Sedan placeras planeterna ut i horoskopet på sina nya positioner.

       En del astrologer har speciella horoskopmallar för harmonierna, där zodiaken och husen inte finns med. De koncentrerar sig helt på vilka planeter som bildar grupp vid varje harmoni.

       Detta gör att de grupperar sig i konjunktioner, om deras inbördes avstånd ursprungligen varit ungefär lika med 360 delat med faktorn man valt. Är faktorn till exempel 3 så kommer alla trigoner i födelsehoroskopet att i stället bilda konjunktioner, är faktorn 4 så gäller detsamma för kvadraturer.


De viktigaste faktorerna för att bilda harmonier

           

MOTSVARANDE ASPEKT

2

3

4

5

opposition

trigon

kvadratur

sextil


       Vilket specifikt värde varje harmoniskt horoskop har i tolkningen, är inte särdeles utrett, det får man själv föreställa sig. En rimlig riktlinje är förstås att ge mest betydelse åt de harmonier vars motsvarande aspekter är flest eller betydelsefullast i födelsehoroskopet. Det kan vara intressant att se hur de olika faktorerna spjälkar om i horoskopet och var det börjar hända speciellt märkvärdiga saker. Talen 3, 6, 9 och så vidare anses i astrologin som positiva och milda, medan 2, 4, 8 och upp är besvärliga. Faktorn 12 är snarast neutral. Den delar upp cirkeln i 30-gradersbitar, det vill säga såväl zodiaktecknens som husens omfång.

       Vidare kan man gärna pröva helt udda faktorer, såsom 5, 7 eller varför inte 11? Det är bara lite knivigare att veta hur man ska tolka dessa. Mest får de tolkaren att uppmärksamma symmetrier i födelsehoroskopet, som man annars lätt går förbi.

       Att utgå från ascendenten eller solen bör återspegla en persons yttre respektive inre omständigheter, precis som ascendenten och solen själva står för.

       De olika harmonierna kan sägas ge en bild, vars mening motsvaras av betydelsen av aspekterna de motsvarar. Harmonierna beskriver alltid grundtillstånd i tillvaron, som är närvarande jämt i en människas liv. De kan märkas mer eller mindre, kännas tydligare eller svagare — det brukar man få fingervisningar om både i harmonin och i födelsehoroskopet.


Harmoniernas innebörd

           

BETYDELSE

2

3

4

5

större motsättningar i livet

livets behagligheter

det besvärligaste i vardagen

det lättaste i vardagen


Karmiska horoskop

Det vanliga horoskopet kallas, som ovan nämnts, nativitetshoroskop och beräknas utifrån födelseögonblicket, eller — för att vara ännu mer exakt — från tidpunkten för det allra första andetaget. En annan tidpunkt som skulle te sig mycket lämplig att grunda horoskopet på, är ögonblicket för själva befruktningen. Sådana horoskop upprättas faktiskt, och kallas karmiska eller fertilitetshoroskop. De sägs visa mer på en persons anlag — vad man bär med sig och inte med den egna viljan råder över, medan nativitetshoroskopet visar vad man själv gör av sitt liv.

       Vissa astrologer menar att arvet inte bara är något man har med sig från föräldrar och förfäder, utan också från egna tidigare liv. Därav benämningen karma, som är ett indiskt begrepp för skulder och "ouppgjorda räkningar", som man kan bära med sig från föregående liv och som man i sitt nuvarande liv måste göra upp, kompensera eller betala. Man kan jämföra denna föreställning med det kristna begreppet synd, med det undantaget att karma betalar man i nästa jordeliv i stället för i en skärseld.

       Därför menar den karmiska uppfattningen att man i sitt liv har skyldigheter att uppfylla, som kommer från andra sidan födelsen. Därför är fertilitetshoroskopet, upprättat på en tidpunkt innan födelsen, ett utmärkt verktyg för att skåda dessa.

       Det går också utmärkt att betrakta fertilitetshoroskopet med ett mindre astralt synsätt. Då är det helt enkelt fråga om vad för slags arvsanlag man bär med sig, alla de medärvda egenskaperna.

       Fertilitetshoroskopet kan också ses som ett slags "orsak" och nativitetshoroskopet som "verkan". Det ena beskriver vad som ligger bakom, det andra vad som visar sig, vad allt beror på och hur det kommer till uttryck.

       Det är förstås inte ofta man kan bestämma befruktningsögonblicket med någon större exakthet, så till hjälp finns i astrologin en tämligen vedertagen teori, som säger följande: tio månvarv bakåt, exakt det ögonblick då månen stod i den position där ascendenten befinner sig i födelsehoroskopet, det ögonblicket får gälla som tidpunkt för befruktningen. Det blir ungefär nio månader före födelsen men kan skilja på flera veckor, från person till person.

       Sedan ställer man upp horoskopet, precis som vanligt, med utgång från den tidpunkten och datumet — platsen bör föräldrarna med lite tur ha i minnet. Man tolkar på samma sätt som vanliga födelsehoroskop — dock med det i minnet att det rör sig om själva arvsanlagen och inte nödvändigtvis om hur de uttrycks i personens liv. Om horoskopen talar emot varandra är det nog det senare som har oddsen på sin sida. Nativitetshoroskopet är alltid det viktigaste.

       Däremot kan fertilitetshoroskopet ge en bild av undermedvetna krafter, viljor och önskningar, om saker och ting som inte blev av — fast personen i fråga hela tiden känner att de skulle kunna bli det. Livsalternativ som valdes bort, talanger och möjligheter som inte levdes ut, och så vidare.

       För att ge en bild av fertilitetshoroskopets betydelse, kan man tänka sig att det skulle kunna spela roll för hur människor beter sig när de är under en stark drogs inflytande, eller hur de beter sig när de eventuellt utvecklar sidopersoner inom sig själva. Vi bör någonstans inom oss själva ha en längtan efter att vara den där andra personen, den som fertilitetshoroskopet beskriver.


Heliocentriska horoskop

Det vanliga horoskopet är en bild av stjärnhimlen och planeterna, som de ser ut från jorden, det vill säga ett geocentriskt perspektiv. Där är jordklotet i mitten och alla andra himlakroppar ses mot den tänkta cirkeln, zodiaken, runt om jordklotet.

       Man kan också göra ett horoskop med solen i mitten, det perspektiv som kallas heliocentriskt. Där markeras planeternas positioner i sina verkliga banor runt solen. Jorden finns förstås också med i ett sådant horoskop, däremot förlorar månen sin betydelse. Inte heller husen, ascendenten eller Medium Coeli har någon relevans i ett sådant horoskop.

       Vad kan man då säga att det heliocentriska horoskopet beskriver, astrologiskt sett? Kanske närmast att det delvis visar hur en persons andliga jag är beskaffat — alldeles oavsett och utanför den övriga personligheten. Solen är ju den andliga sidan av karaktären. Horoskopet blir ett slags karta över den andliga sidan som ett unikum, avskuren från sitt förhållande till andra krafter och sidor i personligheten.

       Man kan säga att det heliocentriska horoskopet är en detaljgranskning av just solen i personens liv. Ett sådant studium skulle i och för sig kunna göras på varje planet, om man orkade räkna ut dess horoskop på samma sätt — med var och en satt i centrum. Det skulle bli en smula omständligt, men säkert givande för den riktigt ambitiöse astrologen.

       Det heliocentriska horoskopet bör dessutom ge information om hur de olika planetkrafterna rent allmänt är beskaffade vid den tid som horoskopet gäller. Krafternas form av uttryck eller tillfälliga karaktär beskrivs av deras heliocentriska platser i zodiaken. Så är till exempel Venus alltid kärlekens kraft, men dess karaktär som sådan förändrar sig beroende på vilket zodiaktecken den befinner sig i. Man bör då hålla i minnet zodiaktecknens symboliska värden och försöka tolka vad de innebär för planeterna heliocentriskt. Deras krafter nyanseras en smula i riktning mot stjärntecknet, får en tendens åt dess håll. En planet som befinner sig i ett stjärntecken den härskar eller exalterar i är naturligtvis alldeles i sitt esse, och omvänt i en försvagad position.


Zodiakens heliocentriska innebörd för planeterna

 

TENDENS

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

hetsande

lugnande

splittrande

mildrande

förstorande

begränsande

nyanserande

återhållande

förlängande

förtydligande

fördjupande

förvirrande


       Det heliocentriska horoskopet bör inte ses som ett särdeles personligt horoskop, utan mer som ett komplement till det vanliga geocentriska, som visar astrala och kraftmässiga bakgrunder. Om någon planet har en anmärkningsvärd heliocentrisk position, så bör man blott ha det i baktanke när man tolkar födelsehoroskopet.

       Tänk också på att för de yttersta planeterna — Uranus, Neptunus och Pluto — skiljer det obetydligt mellan deras heliocentriska och geocentriska positioner, blott enstaka grader.

       En annan minnesvärd omständighet är att när vi talar om solens bana genom zodiaken, ett varv per år, är det i själva verket förstås jorden som rör sig. Från solen sett är vår planets position vid varje tidpunkt exakt motsatt (180°) solens position från oss sett. Vid vårdagjämningen den 21 mars, till exempel, när solen precis går in i Väduren, är jordens heliocentriska position alltså 0° Vågen. När solen i födelsehoroskopet befinner sig på en viss grad i ett visst stjärntecken, är den heliocentriska jorden alltså på samma grad i stjärntecknet mitt emot.


Solen geocentriskt och jorden heliocentriskt

 

JORDEN HELIOCENTRISKT

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun


       Jordens position kan sägas beskriva en människas förhållande till sin yttervärld, hur omgivningen i sin helhet verkar på personen. Det har sin definitiva betydelse i tolkningen av horoskopet. Sorgligt nog innebär det att människor alltid på sätt och vis upplever omvärlden som fullständigt motsatt deras egen andliga karaktär, såsom sol och jord alltid befinner sig i opposition.

       Det är väl ingen hemlighet att vi alla mer eller mindre känner oss som främlingar i jordelivet. På vilket sätt det gestaltar sig hos var och en, visas bland annat i jordens heliocentriska position. Ju mer solen betyder i ett horoskop, desto starkare blir då den känslan.


Jordens heliocentriska position i zodiaken

 

ATTITYD TILL OMVÄRLDEN

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

hotad

blasé

road

ömmande

nedsättande

irriterad

prövande

oroad

avståndstagande

reformistisk

grubblande

följsam


Stjärnbilden Oxen. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Oxen. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Stjärnbilderna

Zodiakens cirkel är en rent teoretisk konstruktion och sammanfaller inte med stjärnbilderna med samma namn, där ute i rymden. Till skillnad från zodiakens stjärntecken är de verkliga stjärnbilderna inte exakta tolftedelar av cirkeln, utan varierar i omfång från 21° till 43° per stjärntecken.


Stjärnbildernas utbredning i rymden

 

STORLEK

INTERVALL

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

25°

38°

29°

21°

36°

43°

23°

25°

34°

26°

23°

37°

000° - 025°

025° - 063°

063° - 092°

092° - 113°

113° - 149°

149° - 192°

192° - 215°

215° - 240°

240° - 274°

274° - 300°

300° - 323°

323° - 360°


       Man skulle kunna ta hänsyn till stjärnbildernas olika utbredning på himlen, när man ställer horoskop. I så fall får man omvandla planetpositionerna som man får fram för ett horoskop till antal grader från 0° Väduren, det vill säga gradtalet i hela cirkeln, precis som de är angivna i efemeriderna längre fram i boken. Sedan drar man ifrån det lägre av talen i det intervall som gradtalet ligger. Svaret blir gradtalet i det stjärntecken som anges i intervallet.

       Mig veterligt finns det ingen enda astrolog som ställer sina horoskop så. Man bör minnas att zodiaken har mer att göra med aspekter och förhållanden i cirkeln, än med stjärnbilderna med samma namn på himlen.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu