Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planetåldrarna

Vad horoskopet berättar

Planetåldrarna

Man brukar säga att planeterna, i ordning från månen till Pluto, representerar olika tider i människans liv, och deras platser i horoskopet visar hur personens åldrar i huvudsak kommer att gestalta sig.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Så visar till exempel pubertetens planet, Venus, placerad i Tvillingarna i sjunde huset, att tonåren för den personen kännetecknas av en eller flera lättsamma partnerrelationer, med mycket prat och skoj, förmodligen i skolmiljö. Det låter förresten som en osedvanligt avspänd pubertet.

       Traditionellt svarar varje planet mot sju år i människans liv. Det ska förstås inte appliceras med rigiditet, utan en aning flytande i kanterna. Ascendenten och Medium Coeli svarar inte mot någon ålder. Observera också att solen och månen hoppat loss från den annars gängse ordningen.


Planetåldrarna i traditionell astrologi

 

ÅLDER

månen

Merkurius

Venus

solen

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

0  - 

7  - 

14  - 

21  - 

28  - 

35  - 

42  - 

49  - 

56  - 

63  - 

6

13

20

27

34

41

48

55

62


       Nå, fordom menade man att varje planet stod för cirka sju år av livet, men på sistone blir ju de flesta av oss så långlivade att sjuttio år inte helt och fullt räcker till. Därför har jag i det nedanstående tillåtit mig att ändra lite på förhållandena, efter vad som i vår tid verkar rimligare — såväl vad gäller den sammanlagda åldern som utsträckningen på varje period.

       Att tolka planetåldrarna i horoskopet ger en god bild av hur en persons livsförlopp ungefär kommer att gestalta sig. Alla människor träder in i de olika åldrarna vid olika tidpunkter. En persons solålder kan starta redan vid sjutton eller dröja med sin start ända till tjugofemårsåldern. Detta kan spåras i horoskopets transiter och progressioner — se kapitlet om förutsägelser i horoskopet. Starka aspekter som inträffar med den nästkommande ålderns planet, brukar markera den ålderns begynnelse. Det är ju onekligen ofta så att en särskild händelse markerar övergången från en period i livet till nästa.

       Här nedan beskrivs planetåldrarnas allmänna karaktärer.


Planetåldrarna

månen        Månen symboliserar de första åren, från 0 till cirka 6 år. Den sägs också visa på tiden som foster. Här är barnet blott på väg att växa in i sitt mänskliga väsen, och kan bara gradvis uppfatta omvärlden eller kommunicera med den. Man kan ännu inte helt skilja sig själv från omvärlden.

Merkurius        Merkurius representerar den egentliga barndomen. Språk och tänkande utvecklas ordentligt och man får allt bättre kontakt och fungerande kommunikation till stånd med människorna omkring sig. Man lär sig skilja på sig själv och andra. Cirka 7 till 13 års ålder. Åldern startar i regel med inträdet i grundskolan.

Venus        Venus är pubertetens planet, när ömhet för, omsorg om och åtrå till andra verkligen vaknar. Kärleken blir den allt överskuggande kraften. Ungefär från och med 14 till 20 år. Åldern sätter, precis som puberteten, oftast igång i och med könsmognaden.

solen        Solen visar på det begynnande vuxenlivet, när man börjar bli medveten om sitt eget väsen, sina särdrag, och får klart för sig vad man vill och kan med sitt liv. Man förstår att skilja sig från andra. Tiden då man blir en personlighet, omkring 20 till 30 år.

Mars        Mars står för kampens tid, då man strävar och slåss för att få det man traktar efter och för att nå sina mål. Man lär sig att hävda sig mot andra. Det är oftast människans mest konstruktiva och kraftfulla tid, ungefär från 30 till 40 år.

Jupiter        Jupiter står för vuxenlivets nya frihet, när man funnit sig tillrätta och har ledig tid och nya möjligheter. Man skördar framgångar av sina ansträngningar, barnen blir vuxna och livet får en ny start. Cirka 40 till 50 års ålder.

Saturnus        Saturnus är tiden för eftertänksamhet och självrannsakan. Man sitter säker på sin mark och undrar om man fick ut vad man ville av sin karriär, om man realiserat det man en gång strävade efter och om det i så fall var ett riktigt val. Man jämför sig med andra. Cirka 50 till 60 år.

Uranus        Uranus är den första ålderdomens tid, när det mesta som händer sker djupt inom människan. Tanken bär iväg långt bort och skänker upplevelser av allt sådant som är livets sanna värde — antingen vad man har smakat eller verkligen ville smaka. Man lär av andra. I sin Uranusålder är människan förhoppningsvis klok i kraft av sin ålder och erfarenhet. Cirka 60 till 70 år.

Neptunus        Neptunus visar på åldrandets andra fas, när man förlorar den vardagliga kontakten med sin omvärld och slukas av sitt inre liv. Man vänder sig ifrån andra. Drömmarnas och minnenas tid, då man förhåller sig till det svunna och till visionerna, utan reservation. Cirka 70 till 80 år.

Pluto        Pluto är dödens planet, att gå från detta livet till något annat, på andra sidan gränsen. Här finns man egentligen inte längre till, även om hjärtat dunkar och lungorna pumpar syre. När man nått sin Plutoålder är man klar med livet, här dominerar andens förberedelse för döden.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu