Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Yrke i horoskopet

Vad astrologin visar


Yrkesinriktning är, precis som utbildning, i mesta grad en fråga om uppväxtmiljö, så horoskopets beskrivning får i första hand anses gälla en persons attityd till och funktion på arbetet.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Man kan ju till exempel ha relativt praktiska sysslor även som läkare, och teoretiska sysslor även som snickare. En starkt markerad yrkesinriktning i horoskopet borde dock vara förmögen att hoppa över klassgränserna.

       Generellt kan yrkets art sägas vara beskrivet av sjätte huset, och den position, det anseende man når i yrket av det tionde. Lika generaliserande kan man dela upp yrkesgrupperna efter de fyra elementen:

       Eld ger kreativa yrken.

       Jord ger praktiska yrken.

       Luft ger teoretiska yrken.

       Vatten ger vårdyrken.

       Vidare kan de tre tillstånden beskriva arbetets karaktär rent allmänt enligt följande:

       Kardinal ger ansträngande yrken, ofta chefsjobb.

       Fast ger rutinbetonade yrken.

       Rörlig ger omväxlande yrken, utan större ansvar.

       Utefter dessa riktlinjer bör det inte vara alltför svårt att gissa yrken. Varje zodiaktecken är en kombination av element och tillstånd, och i sjätte huset visar det en kombination av yrkets typ och karaktär. Väduren har ett ansträngande, kreativt arbete, Oxen ett rutinmässigt praktiskt, och så vidare. Nedan följer förslag på yrken eller yrkesinriktningar, som är typiska för de olika zodiaktecknen i sjätte huset — typiska men naturligtvis ingen regel.

       Sjätte huset beskriver som sagt personens förhållande till sitt arbete, så det finns ett brett spelrum.


Typiska yrken för zodiaken i sjätte huset

 

YRKE

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

chefer, idrottsledare

hantverkare, bönder

journalister, språklärare

barnvårdare, småskollärare

arbetsledare, ombudsmän

reparatörer, revisorer

jurister, programmerare

läkare, terapeuter

frilansyrken, piloter

ingenjörer, murare

universitetslärare, bibliotekarier

sjukvårdare, präster


       Man bör som nämnts ovan också ta hänsyn till stjärntecknets egen karaktär. Om någon av planeterna finns i sjätte huset är dess speciella anlag naturligtvis en viktig ingrediens. Mars i Väduren, till exempel, blir gärna militär. Venus i Tvillingarna kan inte undgå det talade eller skrivna ordet.

       Beträffande den position man når i sitt yrke bör främst dessa två saker inverka: dels hur typiskt för en persons sjätte hus som det faktiska yrket är — ju mer i enlighet med sjätte husets egenskaper, desto större framgång är att förvänta i yrkesutövandet, dels hur tionde huset ser ut. Där kan en del sägas redan av zodiaktecknet i tionde huset.

       Om det är eld, så lär man komma högt, fast inte alltid så varaktigt. Om det är jord eller vatten blir man mest kvar där man var från början. Är det luft så vet man aldrig så noga hur det blir.

       Tillstånden har också sitt att säga: kardinala stjärntecken i tionde huset ökar chanserna för befordran, fasta leder mest till att man följer den naturliga stadiga befordringsgången, rörliga tenderar att undvika varje position som överordnad.

       Planeterna hjälper naturligtvis också till här. Solen, Mars och Pluto ger höga positioner på samhällsstegen, i viss mån också Saturnus. Stora bossar torde ha en hel del av ovan nämnda punkter i sina horoskop, såvida de inte helt enkelt ärvde sina jobb.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu