Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Hälsa i horoskopet

Medicinsk astrologi


Varje planet representerar ju en kraft, en av de energier som tillsammans utgör en hel människa. En persons hälsa är alltså i hög grad avhängig av hur pass gynnsamt planeterna är placerade i horoskopet och hur deras krafter får utlopp eller hålls tillbaka.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

Den astrologiska människan: kroppsdelarna och deras stjärntecken i zodiaken. Träsnitt, Paris 1491.        Särskilt vad gäller det allmänna välbefinnandet är det planeternas positioner som ger svar. En planet placerad i ett för dess energi lämpat stjärntecken och hus ger inga besvär, om man inte försummar dess uttryck eller håller igen på dess speciella kraft — för då protesterar den med att ställa till obehag i enlighet med sin karaktär. Även svagt placerade planeter ger upphov till obehag, betydligt svagare men i stället tämligen varaktiga. Om de står i kvadratur till andra punkter i horoskopet slår de ofta till med obehag vid sådana tillfällen som angår de i kvadraturen inblandade sammanhangen. Dessa obehag är hastigt uppkommande och lika hastigt övergående. Planeter i opposition brukar i stället innebära smått kroniska svagheter, där de kommer till uttryck beroende på vilken sida av oppositionen som levs ut och vilken som hålls igen.

       Man brukar peka ut just de hårda aspekterna, kvadraturen och oppositionen, som vanskliga för hälsan. Kvadraturen ger hastiga, ibland smärtsamma besvär — ofta på båda sidor av aspekten, oppositioner mer långvariga åkommor — speciellt på den sida av aspekten som blir försummad till förmån för den andra.

       De milda aspekterna är ändå inte betydelselösa för hälsan, fast de verkar positivt för inblandade planetkrafter. Starka trigoner och sextiler leder till överdrivet uttryck av planetkrafter, som gör dem lika påträngande som koffeinet efter alltför många koppar kaffe. De producerar så att säga ett överskott av sina energier, varmed lugnet och balansen i en människa rubbas. Det brukar dock i de flesta fall beskrivas som något positivt, även om det i längden kan leda till att man alldeles sliter ut sig.

       Konjunktioner är, som i alla astrologiska sammanhang, speciella. De kombinerade planetkrafterna i en konjunktion är så pass förstärkta att de måste levas ut i hög grad. Om olika omständigheter i livet gör att en person inte har möjlighet att leva ut krafterna i en konjunktion så mycket som den kräver, hämnas den genom stora besvär. Där kan komplicerade, svårartade obehag uppstå.


Aspekternas inverkan på hälsan

       Konjunktion kan ge allvarliga, komplicerade sjukdomar.

       Opposition kan ge långtida besvär eller svagheter.

       Trigon kan ge överskottsenergi och obalans.

       Kvadratur kan ge snabba, plågsamma sjukdomar.

       Sextil kan ge oro, rastlöshet och obalans.

       Planetpunkterna tenderar att var och en på sitt sätt jäklas med hälsan. De svåra planeterna anses vara Mars, Pluto och Saturnus, men även de andra kan ställa till med hyss. Varje gång är det planetens position och hur den kommer till uttryck i människans liv, som är avgörande för hur pass besvärlig den blir.


Planetpunkternas inverkan på hälsan

       Ascendenten i dålig position i horoskopet leder till yttre förfall, såsom slafsighet, bristande hygien och så vidare. Man får dålig kontroll över sitt uppträdande.

       Medium Coeli ger ångest och oro och känslor av otillräcklighet. Man får en svag självkänsla.

       Solen ger svaghet och orkeslöshet. Hälsan är vacklande och man är mottaglig för många sjukdomar.

       Månen ger sorgsenhet och bedrövelse, en känsla av otillfredsställelse som kan skapa depressioner.

       Merkurius ger nervositet och svårigheter att koncentrera sig, kanske små talfel och tröghet att fatta och lära sig.

       Venus ger sårbarhet och överkänslighet, en viss oro i kroppen och en tendens till självömkan.

       Mars ger aggressivitet, irritation och smärta, ibland direkta kroppsliga skador. Mars är i detta fall en stygging.

       Jupiter ger förvirring och trassel, splittrar koncentrationen och skapar många små besvär, som är svåra att komma tillrätta med.

       Saturnus ger dysterhet och mörka tankar, eller malande värkar, som brukar vara svåra att bota.

       Uranus ger melankoli och känslor av meningslöshet, likaså försämrar den tänkandet och leder till glömska, till perspektivlöshet.

       Neptunus ger orolig sömn och mardrömmar.

       Pluto ger utbrott av svåra besvär och plåga, ibland riktigt allvarliga sjukdomar som lämnar ärr efter sig.

       Den viktigaste punkten i horoskopet att uppmärksamma när det gäller hälsan, är alltid solens position och aspekter. En svagt placerad sol ger mottaglighet för alla möjliga sjukdomar — i synnerhet de som har att göra med zodiaktecknet där solen befinner sig. Har man solen i tolfte huset kan man räkna med att sällan vara riktigt rakt igenom kärnfrisk.Om det finns kvadraturer mellan solen och andra planeter råkar man ganska ofta ut för sjukdom med sängliggande.

       Mars är också en som ofta ställer till med ohälsa, alltefter vilket stjärntecken planeten befinner sig i. Den är så extra kinkig av sig, att om den inte får fullt utlopp kan man räkna med att den hämnas med återkommande smärtor och plötsliga sjukdomar efter sin stjärnteckenplacering. Även olyckshändelser.

       Pluto sägs också kunna ställa till besvär men det är inte så mycket i dess egen position, som i kvadratur med andra planeter — i så fall i de kroppsdelar som tillhör deras stjärntecken.

       Planeter som befinner sig i tolfte huset ger ofta ovannämnda besvär, i olika allvarlig grad — ibland starkare, ibland svagare beroende på aspekter (positiva aspekter, särskilt trigoner, ger mindre besvär, medan oppositioner ger "jämna plågor" och kvadraturer hastigt uppblossande och avtagande olägenheter). I åttonde huset är det mera sporadiskt som de besvärar, men de förtjänar vaksamhet.

       Sjätte huset sägs traditionellt vara intimt kopplat till hälsan. Det är rimligt, eftersom huset beskriver arbetet och detta ofta utövar ett stort inflytande på hälsan — speciellt fordom, när var och varannan människa slet ut sig i förtid på hårt arbete. Ännu idag har huset sin tydliga inverkan på välmågan, i synnerhet hos människor som ägnar sitt arbete lång tid och stor energi. Sjukdom och besvär uppstår lättast i sjätte huset när man har motgångar på jobbet, eller inte tar sig den ledighet man behöver.

       Zodiakens tolv stjärntecken sägs beskriva hälsan i de olika kroppsdelarna, vart och ett i sin del. I traditionell astrologi är uppdelningen mest en enkel lodrät vandring från Väduren och huvudet, ner till Fiskarna och fötterna. Det tycker jag är lite onyanserat och okänsligt för stjärntecknens specifika egenskaper. En uppdelning mer anpassad efter stjärntecknens karaktärer borde se ut som följer.


Zodiaken och hälsan

 

KROPPSDEL

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

huvudet

hörsel, tänder, svalg, muskler

tal, andning, luktsinne

hud, känsel, smaksinne

hjärta, blod

mage (näringsintag)

mage (näringsupptag)

kön, genetik, hormoner

syn

rygg, benstomme

händer, armar, ben och leder

nervsystem, reflexer


       Kroppsdelen vars stjärntecken tolfte huset står i kan man räkna med att ständigt ha vissa besvär med. Det blir allvarligare om till exempel solen, Mars eller Pluto finns i huset, mindre allvarligt om stjärntecknets härskare har en annan, gynnsam placering eller någon planet i tolfte huset befinner sig i trigon med någon annan punkt i horoskopet. Ett visst besvär är det dock så gott som alltid fråga om.

       Varje planet trivs bättre och sämre i olika zodiaktecken. Där de trivs som sämst kan de lätt bli stingsliga och ställa till med besvär. De krämpor som uppstår är en kombination av planetens uttrycksform och zodiaktecknets anatomiska område.


Planetpunkternas svagaste zodiaktecken

 

SVAGAST I ZODIAKEN

ascendenten

Medium Coeli

solen

månen

Merkurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

i ringa mån Oxen, Jungfrun

i ringa mån Vågen

möjligen Jungfrun, Fiskarna

Väduren, Tvillingarna, Skytten

Oxen, Kräftan, Skorpionen

Skytten, Vattumannen

Tvillingarna, Jungfrun, Fiskarna

Kräftan, Skorpionen

Tvillingarna, Fiskarna, Skytten

Oxen, Lejonet, Skorpionen

Väduren, Jungfrun

Vågen, Vattumannen


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu