Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Speciella frågor

Horoskopet ger svar


Sätten att läsa och tolka horoskop är minst lika många som antalet astrologer. Var och en får finna sin egen väg.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Det jag nämner i den här boken är några vanliga sätt att arbeta, som flertalet astrologer praktiserar.

       Det är svårt, när det kommer till tolkning av horoskopet, att bli tillfredsställande konkret och att undvika plattityder och motsägelser. Jag skulle vilja säga att det allra viktigaste är att lära sig en metod att få en överblick över hela horoskopet och försöka finna någon enhetlighet i det. Horoskopet är i första hand en karaktärsbild av personen det upprättats för, därför borde tolkningens ambition vara psykologisk i första hand. Det gäller att lära känna den människa som horoskopet beskriver. Om man lyckas någorlunda med detta kan man också se alla sidor av personens liv och öden som uttryck för hans karaktär, och därför på sätt och vis logiska konsekvenser just av denna karaktär.

       Horoskopet ger en bild av människans personlighet och egenskaper, vilka förstås är en väsentlig grund för hur hennes liv kommer att gestalta sig.

       Det finns huvudsakligen två vägar att tolka ett horoskop. Dels pusslar man ihop positioner och aspekter till en helhetsbild av personen, dels kan man söka efter hur han befinner sig i vissa speciella frågor — såsom yrke, hälsa, studier och så vidare.

       För att få ett så exakt besked som möjligt, får man återigen pussla. Det gäller att lägga ihop alla enskilda faktorer som har med frågan att göra, och därur få fram en helhetsbild. Det finns många vedertagna tekniker inom området och oräkneliga förslag till tolkningar.


Vad, hur, var och varför

Först och främst bör man ha klart för sig horoskopets fyra huvuddelar:

       Planeterna, som utgör krafter, anlag och sidor av en persons uttrycksformer. Med ett ord kan man säga att planeterna beskriver "vad": vad som händer, vad som agerar.

       Zodiaktecknen är karaktärer, former eller typer, som närmast säger "hur": hur krafterna uttrycks, hur de är beskaffade, hur de ser ut och hur de verkar.

       Husen är miljöer, sidor av och platser i livet där saker och ting sker och som har viss beskaffenhet. De visar alltså "var": var saker händer, var krafter verkar, var det förhåller sig på ett visst sätt.

       Aspekterna, slutligen, knyter ihop olika sammanhang och beskriver "varför": vad som ligger bakom, vad som orsakar och var attityder och händelser har sin rot, vilket sammanhang som råder mellan olika sidor av en personlighet.

       Om man har dessa grundförhållanden i åtanke och dessutom gör sig bekant med nyckelorden för planeter, stjärntecken, hus och aspekter, bör det inte vara så svårt att i varje tänkbar fråga leta sig fram till vad horoskopet antyder. Och övning ger färdighet — vad som första och andra gången känns som oöverstigliga svårigheter blir med tiden rena rutinen. Det är med övning och erfarenhet som man lär sig att se alltmer i ett horoskop.

       I det följande tar jag upp några vanliga frågor och visar hur de kan besvaras i horoskopet — vad man i första hand bör titta efter och hålla ögonen på.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu