Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Ett exempel

Så här kan horoskoptolkning gå till

Födelsehoroskop, också kallat nativitetshoroskop.
Nativitetshoroskop, också kallat födelsehoroskop.

För att illustrera det som sagts ovan, vill jag helt flyktigt gå igenom ett exempel — nativitetshoroskopet här ovan.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Observera att jag inte tänker tolka horoskopet, utan gå igenom dess helhet, detaljer och särdrag såsom beskrivits i det föregående, och visa på hur det går till. Sedan överlämnar jag med varm hand till läsaren att följa med på horoskopet och kanske själv fylla på med tolkningen.


Helheten

Det första man slås av, vid en titt på horoskopets helhet, är att de flesta planeterna ligger i horoskopets övre, södra halva, med hela 8 av de 12 planetpunkterna inom Oxens, Tvillingarnas och Kräftans stjärntecken. Här bör sålunda tolkningens huvudvikt läggas.

       Helt tomma hus och stjärntecken, såsom andra till femte respektive Skorpionen till Stenbocken, kan inte ges särdeles stor betydelse.

       Av aspektmönstret märks att planeterna i hus åtta till elva, med undantag för sextilen Merkurius-Venus, inte är förbundna med varandra, utan knyter an till de få punkter som ligger utanför dessa hus. På så vis får också dessa punkter sin betydelse och knyts till horoskopets tyngdpunkt i sydänden.

       De flesta aspekterna bildar ingen sluten geometrisk figur, vilket gör att sambanden de visar på är ganska klara och enkla. Den enda slutna figuren är mellan Neptunus, Merkurius och Venus, en trigon och två sextiler, som skänker dessa tre en förstärkt betydelse. Tveklöst en markering för konstnärskap.

       Husgränserna går på varje stjärnteckens artonde grad, det vill säga i andra dekaden. Det gör att varje hus har ett ganska jämnt fördelat inflytande från de två stjärntecken det sträcker sig över. I ett tidsperspektiv blir då i början det första stjärntecknets karaktär den dominerande, men längre fram tar det andra stjärntecknets karaktär alltmer över. Inte mer, dock, än att varje hus alltid först och främst är en blandning av två stjärntecken — utom där planeters position ger huset slagsida åt ett av zodiaktecknen, som i åttonde huset där Oxen helt dominerar.

       Som husen står i zodiaken, befinner de sig nästan i opposition med sina ursprungstecken, vilket ger en viss spänning mellan personens anlag och miljöer, men också gör att de kompletterar varandra, så att det är få områden som är helt främmande för honom.


Statistik

Statistiken visar en koncentration i jordens och luftens element, ingen planetpunkt alls i eld. Däremot är de ganska jämnt fördelade mellan tillstånden. Tittar man dock på dekaderna märks en övervikt av planetpunkter i fasta dekader. En jämförelse mellan positiva och negativa placeringar slår också ganska jämnt ut.

       Med en tolerans på 4° får horoskopet nio aspekter, varav ingen opposition, med viss övervikt för de positiva aspekterna (trigon och sextil).

       Fördelningen av planetpunkter i horoskopets halvor och kvadranter visar igen på övervikten i övre, södra halvan, och dessutom att det är exakt lika många i västra som östra halvan.

       Ytterligare kan man jämföra planeternas spridning över husen med deras spridning över zodiaktecknen, för att se var betoningar eller luckor uppstår. Med detta horoskop har man då på grund av husens ungefärliga opposition till sina ursprungstecken och koncentrationen till södra halvan, en spridning över så gott som samtliga tolftedelar, antingen genom huset eller genom stjärntecknet. Där andra, tredje och fjärde husen är tomma, är i stället Oxen, Tvillingarna och Kräftan markerade.

       Bara femte positionen, med femte huset och Lejonets stjärntecken, är helt omarkerad. En människa som uppenbarligen inte lägger ner för stor energi på sitt personliga självförverkligande och sällan sätter sig själv i centrum, vilket ytterligare antyds av Lejonets plats över elfte och tolfte huset.

       Med ascendenten i Jungfrun är Merkurius horoskopets härskare, och eftersom solen ligger i Tvillingarna är Merkurius även soltecknets härskare. I detta horoskop har följaktligen Merkurius en särskilt stor betydelse, fast planeten varken befinner sig i ett stjärntecken eller ett hus som stärker den, eller ens i den mer passande tredje, rörliga dekaden av stjärntecknet.

       Venus är den enda planeten som är placerad i sitt härskartecken, och Neptunus den enda i sitt härskarhus. Medium Coeli är i konjunktion med solen, vilket stärker båda dessa punkters betydelse. Ascendenten har inte någon stark position i sig men står i aspekt med både solen och månen, vilket klart höjer dess betydelse.

       Månen är stark i Oxen, där den sägs exaltera, och bildar startpunkt för nionde huset. Neptunus och Venus står i trigon med varandra, vilket är en viktig detalj, då båda planeterna har starka positioner i horoskopet, och dessutom har ett slags släktskap, som jag tidigare nämnt. Här kommer också bådas länk till Merkurius in, språklighetens planet visar vilken uttrycksform Venus och Neptunus skaparkraft tar sig.

       Man bör observera att ascendentens aspekter med sol och måne är i det närmaste perfekta och därför starka. De tre naturliga huvudrollerna i horoskopet är alltså sammanlänkade. Jupiters aspekter är långtifrån lika precisa, men eftersom de är med Merkurius och solen, två tunga positioner i detta horoskop, bör Jupiters roll uppmärksammas.

       Både Mars och Pluto har svaga roller här, vilket i sig är intressant, eftersom de är ett slags syskon till karaktären. Saturnus och Uranus är bara knutna till varandra, någon annan särskild roll spelar de inte.


Husordning

När det nu är dags att ge sig till att tolka horoskopet i husordning, är det viktigt att minnas att inte lägga särskilt stor vikt vid de tomma husen — andra till femte, samt sjunde. Man får dock inte helt försumma dem, eftersom deras ursprungstecken är markerade — med undantag för femte huset och Lejonet, som alltså spelar ringa roll i detta horoskop. Betoningen läggs naturligtvis på åttonde, nionde, tionde och i viss mån tolfte huset (Neptunus position).

       Efter det att den genomgången är klar, är det lämpligt att titta tillbaka på aspekterna, särskilt mellan ascendenten, solen och månen, samt Neptunus, Venus och Merkurius. Man konstaterar var tyngden ligger, samband och helhet.

       I just detta horoskop ligger nyckelrollerna dels hos ascendenten och solen som ett par, dels hos Merkurius via kopplingen till Neptunus och Venus. Ascendenten och solen står för det mer offentliga, konkreta. Man kan där inte låta bli att konstatera den lilla men ändå märkbara diskrepansen mellan personens självupplevelse och den verkliga andliga rollen, där Medium Coeli tenderar mer åt nionde huset, men solen tveklöst ligger i det tionde. Neptunus med sina kontakter är den mer kreativa, konstnärliga sidan av personligheten, en skaparkraft som kanske är väl hårt hämmad av Jungfruns självkritiska drag men hjälpt av Merkurius språkliga förmåga och Venus talang.


Särdrag

Det är en självklar nödvändighet att finna sig en metodik för att lyckas tränga innanför horoskopets gytter, men samtidigt bör man sträva efter att behålla ett slags total anpassningsbarhet efter varje horoskops särdrag, så att tolkningarna inte blir alltför schablonmässiga. När man väl gått igenom tolkningsordningen, till exempel efter de ovan nämnda punkterna, är det därför mer än värdefullt att gå tillbaka och försöka tolka horoskopet efter dess egna särdrag.

       Det brukar vara belönande att kontemplera och rentav meditera över intressanta detaljer, och ta ett krafttag för att kunna lirka ut en konkret betydelse av varje svårgripbar konstellation man råkat på.

       I exempelhoroskopet är Jupiters svårtolkade position en sådan liten gåta att knäcka, där trigonen med solen är en ledtråd, liksom de helt aspektlösa Pluto och Mars. Deras betydelse närmar man sig näppeligen utan att först smälta horoskopet i övrigt och ha en bild av dess helhet.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu