Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Husgränserna

Vad deras placering i horoskopet betyder

Horoskop där hus och zodiak sammanfaller.

Det är inte så ofta som husens gränser sammanfaller exakt med zodiaktecknens. Glappet mellan dessa bör också observeras när man studerar horoskopets helhet, och det är viktigt att minnas när man tolkar huspositionerna.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Om ett hus inte innehåller några planeter, är det zodiaktecknet som täcker den större delen av huset som har det största inflytandet över husets karaktär. Börjar till exempel andra huset på 10 Lejonet, spelar detta stjärntecken långt större roll än Jungfrun, som bara omfattar en tredjedel av huset, och dessutom i slutet. Man bör minnas att början på ett hus har något större betydelse än slutet.

       Om ett hus innehåller planeter, spelar deras placering större roll. Är de koncentrerade till ett av zodiaktecknen ska störst hänsyn tas till det, även om det sträcker sig över en mindre del av huset än det andra. Planeter har alltså ett slags extra tyngdkraft. Finns planeter i båda stjärntecknen i huset, måste man noga minnas att huset då innehåller båda stjärntecknens kvaliteter, uttrycker en blandning av dem.

       Samma blandning gäller om huset är delat ganska jämnt mellan två zodiaktecken, eller om första stjärntecknet bara har aningen mindre utrymme än andra. Man bör vara medveten om att så länge hus- och stjärnteckengränser inte exakt sammanfaller, finns alltid ett inflytande från båda zodiaktecknen i huset.

       Om husen börjar på någon av de första tio graderna i varje stjärntecken, är detta stjärntecken det klart mest utslagsgivande och spelar (planeternas positioner undantagna) den dominerande rollen. Dock finns alltid ett inflytande från det andra stjärntecknet, som dels döljer sig i periferin runtom eller innanför det första stjärntecknets inflytande, dels med tiden tenderar att växa fram och bli tydligare. Såväl under människans hela livstid som under avgränsade epoker av hennes liv, kännetecknas den första och längre tidsrymden av det första zodiaktecknets karaktär. Men med tiden anas det andra stjärntecknet allt tydligare och kan mot slutet av en epok eller av hela livet komma att dominera över det första.

       Man kan tala om ett slags progression, en utveckling mot husets slut. Säg till exempel att en person har sjunde huset från 5 Skorpionen till 5 Skytten. Merparten av huset ligger alltså i det första stjärntecknet. Då kommer varje partnerrelation under den första och längsta tiden att kännetecknas av Skorpionens passion och sexualitet, men mot slutet växer Skyttens inflytande, och personen uttrycker ett behov av frihet, att bryta upp och sträva vidare. Planeter i Skorpionen tonar ner Skyttens inflytande betydligt, medan planeter i Skytten förstärker och tidigarelägger det.

       Om husen börjar mellan tionde och tjugonde graden av varje stjärntecken, kan man säga att husen är en blandning av de båda zodiaktecknens karaktärer. Tidsmässigt blir också delningen därefter — ungefär lika lång tids inflytande från varje stjärntecken, i en utveckling från det första till det andra. Planeters placering i sådana hus spelar då den centrala rollen av att vara tungan på vågen.

       Om husen börjar mellan tjugonde och trettionde graden av varje zodiaktecken blir det andra stjärntecknet mer betydande. Dels kommer ett hus som vid en hastig blick ger intryck av första stjärntecknets karaktär att vid närmare betraktande visa sig vara långt mer i enlighet med det andra, dels sätter det andra stjärntecknet på ganska kort tid in sitt dominerande inflytande, såväl när det gäller avgränsade tidsperioder som hela livslängden.

       Husgränsernas placering är en av de fina detaljerna i horoskopet, som vid en djupare analys får en mycket stor betydelse. Vid tvillingfödslar, till exempel, är det nästan enbart genom dessa man kan upptäcka skillnader mellan personerna, och vid närmare studium visar det sig ofta att dessa skillnader är betydande. Man bör därför vara både känslig och noggrann i sin hänsyn till husgränsernas exakta plats.


Ursprungstecken

Husen är avbilder av zodiaktecknen på så vis att första huset, gestalten, är knutet till Väduren, aktivitetens och utmanarens stjärntecken, och så vidare ända till tolfte huset och Fiskarna. Därför är det också viktigt att kontrollera hur husen står gentemot sina ursprungstecken.

       Sammanfaller de, så att första huset verkligen ligger vid Väduren, är de nära eller långt ifrån varandra? Hus och ursprungstecken kan också befinna sig i aspekter, så att till exempel första huset och Väduren är ungefär på trigons eller kvadraturs avstånd från varandra.

       Om en person har merparten av första huset i Tvillingarna eller Vattumannen, står alla hus i sextil till sina ursprungstecken. En sådan aspekt lyfter fram husen i en positiv och kreativ anda. Sålunda blir gestalten, som första huset visar på, talför och lättsam via Tvillingarna eller djupsinnig och reflekterande via Vattumannen — en mer kreativ form än Vädurens ofta påträngande och högljudda karaktär. Detsamma kan observeras i de andra husen.

       Om första huset finns i Kräftan eller Stenbocken står husen i kvadratur med sina ursprungstecken. Detta ger också en konkretiserande prägel, fast av arbetsammare och slitsammare sort. Gestalten blir här Kräftans självförnekande ödmjukhet eller Stenbockens självuppoffrande målmedvetenhet.

       Första huset i Lejonet eller Skytten ger en trigon mellan hus och ursprungstecken. Här råder en abstrakt men kännbar harmoni mellan hus och stjärntecken, kanske inte så uppenbar men ändå väl fungerande. Gestalten blir grandios och storslagen genom Lejonet, eller individualistisk och strävande mot fjärran mål genom Skytten.

       Om första huset finns i Vågen råder opposition mellan husen och deras ursprungstecken. Det innebär att husen har karaktärer som är så väsensskilda från deras respektive miljöer att de står i ett slags motsats till dem. En stark kluvenhet. Till exempel gestalten blir självförnekande genom Vågens inflytande.

       Om husen ligger i sina ursprungstecken råder ett slags konjunktion, och husens miljöer blir övertydliga och ganska stiliserade. Gestalten blir självhävdande och frenetiskt märkbar, i enlighet med Vädurens stjärntecken.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu