Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Aspekterna

Vad deras fördelning i horoskopet betyder

Aspekternas fördelning i horoskopet.

Aspekterna bildar också mönster som lär en hel del om horoskopets allmänna profil. Man kan till exempel ha koncentrationer av aspekter till någon av horoskopets halvor, det kan vara förvirrande gott eller ödsligt ont om dem.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Sådant bör tolkas ungefär på samma vis som för planeterna i horoskopets halvor och kvadranter.

       En annan sak att observera om aspekterna i den första överblicken av horoskopet, är hur många aspektlinjer de olika planeterna har fått knutna till sig. Det är självklart att en planet som förbinds med andra i en mängd av aspekter, spelar en klart central och mångsidig roll i människans liv och därför ska betraktas med extra noggrannhet.

       Planeter som är helt utan aspekter visar på krafter eller motivationer som verkar ganska avskilt från människans övriga liv. Till exempel kan en Mars i fjärde huset betyda bråk i hemmet, men utan aspekter spelar detta ringa roll i personens övriga liv. Därför lär sådana omständigheter vara näst intill osynliga för dem som inte har inblick i just familjelivet.

       Det kan också skilja i mängd mellan konjunktioner, oppositioner, trigoner, kvadraturer och sextiler. Om fördelningen är jämn bör det finnas ungefär dubbelt så många av var och en av aspekterna trigon, kvadratur och sextil, som av konjunktioner och oppositioner. Är fördelningen alldeles tydligt en annan, så bör man begrunda vad detta innebär i horoskopet.

       Ett stort antal av någon av aspekterna lyfter fram vissa egenskaper i horoskopet. Här följer en liten redogörelse för hur de kan tolkas.


Koncentrationer av aspekter

Horoskopets konjunktioner.        Konjunktioner. Personer med ett flertal konjunktioner har därmed förenat många av sina planetkrafter till färre men kraftfullare enheter. Det leder till att de visar prov på ett ringa antal olika motivationer eller bärande krafter, samtidigt som dessa är av ovanlig, främmande sort. Kraftfullheten måste finnas där och märkas, liksom den relativa ensidigheten. De kan ge intryck av att vara något mer "primitiva" väsen, med storslagna, på något sätt ursprungliga, fastän fåtaliga drivkrafter.

       Fast de upplevs som ledda av drifter, ska man inte förhastas att tro att dessa drifter är så djuriska eller primitiva som de kan ge intryck av. I stället är dessa krafter eller motivationer dunkla ting — synteser av de olika planetkrafterna, som inte låter sig förstås enbart som blandningar av planeternas karaktärer. Man kan alltså här stöta på karaktärer som vid närmare analys ter sig nästan utomjordiska i sin psykologi. Styrkan i deras krafter gör att de känns självklara, ändå är de väldigt främmande.

Horoskopets oppositioner.        Oppositioner. De som har många oppositioner i sitt horoskop har sitt liv uppdelat på flertalet motsatser, eller oförenliga faktorer. Antingen får de ge uttryck för den ena sidan av en opposition, eller den andra. De båda kan sällan fungera samtidigt. Många oppositioner leder därför till en höggradigt splittrad personlighet, med ett stort gap mellan olika sidor av hennes leverne.

       Det är ett besvärligt liv, onekligen, men intressant att bekanta sig med, eftersom det överraskar med hur olika människan kan uppträda och fungera i olika miljöer — så till den grad att hon ibland ger känslan av att vara två personligheter bundna i en kropp. Det är klart att det kan bli gott om påfrestande inre slitningar, men spänningen mellan polerna leder också till imponerande tydliga och kraftfulla manifestationer. Oppositionen är en kraftfull aspekt som skänker energi åt de båda planetpunkter som bildar den. Flera oppositioner innebär därför en förstärkning utöver det vanliga av de energier planeterna representerar, så att summan blir en resursrik personlighet.

Horoskopets trigoner.        Trigoner. Trigonerna är harmonins aspekter, som binder planetpunkter till ett slags samförstånd och överensstämmelse, som inte nödvändigtvis leder till tydliga manifestationer. Det är passivt tillstånd, ett ömsesidigt "laissez-faire" mellan två krafter, liksom ett samförstånd där varken den ena eller andra sidan har någon särskild huvudroll. De kan ta sig olika uttryck men verkar för samma mål eller syfte, som är dolt bakom deras enighet eller markerat på annat ställe i horoskopet.

       De som har gott om harmonier lever därför ett balanserat liv med den lägsta grad av inre konflikter eller frustrationer. De är svåra att begripa, knepiga att komma underfund med, men man kan känna att de går en givande väg mot ett angenämt mål. De tenderar till att kunna vara en smula för teoretiska eller passiva, oberörda av allmänmänskligt engagemang. Sällan har de stora själsliga fluktuationer eller verkar över huvud taget påverkas av vardagens skiftande stämningar. I summa kan de därför närmast ge en känsla av overklighet. Det finns dock en klar logik över deras karaktär, även om den kan vara svårfunnen, då den inte tar sig så tydliga uttryck.

Horoskopets kvadraturer.        Kvadraturer. De två mindre aspekterna är betydligt mer konkretiserande och enkla än de föregående. Kvadraturen är konstruktivitetens främsta aspekt, den som genom spänning, ansträngning eller rentav konflikt plockar fram handling och resultat. Personer med många kvadraturer kan räkna med en besvärlig vardagstillvaro med bråk och trassel, men därigenom också givande.

       Kvadraturen är en spänning som leder till manifestation, till konkreta resultat. För den som bygger upp och för den som raserar är denna aspekt drivkraften. Med många sådana aspekter är man fylld av aktivitet, alldeles särskilt på det materiella planet. Saker blir gjorda, arbete och möda. Det är inte alltid en avundsvärd sits, men en som ingjuter respekt hos andra och förmedlar kompetens och kapacitet. Den konstruktiva människan — realisten.

Horoskopets sextiler.        Sextiler. Sextilen är också en handlingsaspekt som visar på människans aktiva liv, på förhållanden som tar sig tydliga uttryck och känns i hennes vardag. Men där kvadraturen bildar en spänning — ett slags nyans av oppositionen — mellan de två inblandade planetpunkterna, där visar sextilen i stället på en samverkan eller överensstämmelse — i förenklad avbild av trigonen — mellan dem. Sextilen visar på ett kreativt förlopp, där två olika faktorer i människans liv samverkar så att hon ger lustfyllda eller sköna uttryck för denna strömning, ett behagligt flöde mellan planetpunkterna.

       Personer med många sextiler känner därför en mängd inspirationer, såsom idéflöden mellan olika faktorer av deras liv och vardag, och de gläds åt att ge tydligt uttryck för denna inre kittling. Eftersom deras aktivitetslust bottnar i behag i stället för kvadraturens irritation eller spänning, blir deras manifestationer av en sådan art. De är inte den sorts sinnen som bygger storverk av ingenjörskonst eller tuktar naturen. Inte heller vurmar de för disciplinens och självfostrans mödosamma väg till en effektiviserad eller automatiserad omvärld. Hellre vill de pryda och förgylla, mildra, översläta, uppmuntra och försköna. Sålunda kan de lätt komma att hänge sig åt eskapism eller den godtrognaste naivitet. Sextilerna leder dock till manifestation i mängd, till många tydliga resultat — få av dem med vassa kanter.


Aspektfigurer

En annan sak som då och då uppträder i horoskop är större, sammanhängande geometriska figurer. Den mest kända och uppskattade är stortrigonen, när tre trigoner binder sig samman till en stor triangel över horoskopet.

       Den slutna figuren ger extra stor betydelse och kraft åt de inblandade planetpunkterna. Här visas på en sluten harmonisk enhet hos personen, ett slags inre frid som skänker sin ägare en utstrålning av behag. Den manifesterar sig inte särskilt konkret, precis som de enskilda trigonerna, men kan förnimmas som ett subtilt element av tillgång, rikedom, i gestaltens inre. En attraktiv, om än halvt fördold detalj i personligheten.

       Tyngre att bära är storkvadraten, där fyra kvadraturer bildar en hel kvadratisk figur över hela horoskopet. De är också sammansmälta till ett slags enhet av högre styrka än enstaka kvadraturer har. Men här är det då fråga om en komplexitet av spänningar, av inre konflikter som tar sig konkreta uttryck. De driver personen till kraftfullt handlande, till åtgärder och manifestationer — antingen av den konstruktiva eller den destruktiva sorten.

       Den stora kvadraturen är en ständig inre drivkraft som inte vill vila, utan sporrar till stora ansträngningar och många, ibland överilade, handlingar. Den antyder den mest imponerande kapacitet hos sin ägare — ömsom hot, ömsom löfte.

       Det finns även andra typer av hela geometriska figurer, sammansatta av olika aspekter. Till exempel kan två sextiler vara förbundna och deras yttre ändar bindas ihop av en trigon. Då är trigonen tyngdpunkten i figuren, och dess samband är ett slags ursprung till de konkreta uttryck som sextilerna ger. Eller kan två kvadraturer på samma sätt slutas med en opposition, där då oppositionen på samma sätt bildar ursprung till kvadraturernas handlingar.

       Långt mer sällsynt är till exempel tre sextiler som sammanlänkas av en opposition, eller näst intill otroliga sex sextilers slutna omlopp om hela horoskopet. Andra mellanting kan också dyka upp, såsom en sextils och en trigons förening med en opposition. Det är ett ytterst komplicerat samband, där i första hand oppositionens faktorer, och sedan trigonens, uttrycks konkret via sextilen. De manifestationer som en sådan sextil ger ifrån sig, är av en sällsynt och fascinerande art, långt starkare än vad sextiler brukligt ger.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu