Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Ett exempel

Victorias födelsehoroskop.
Victorias horoskop.


Som en enkel övning i att tolka aspekter kan vi kasta en blick på Victorias horoskop.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Victoria har ett intressant nät av aspekter som framför allt håller sig till horoskopets högra halva, den aktiva sidan, och visar på ett händelserikt liv där hon själv får mycket uträttat.

       Först ser vi dock kvadraturen mellan ascendentens velighet och osäkerhet, den som känner sig oviss och visar det, och den handfasta konstruktivitetens Mars i gränsen mellan tredje och fjärde huset, som visar att hon är långt mer bestämd och övertygande i handling bland vänner och familj än man skulle kunna tro. Fast hon är osäker, får hon där som hon vill.

       Venus trigon Pluto visar på en kärleksfullhet i hemmet som är kopplad till en känsla av större, närmast mytisk eller magisk betydelse. Hon känner att hon genom sin mildhet och beskyddande moderlighet uppfyller ett viktigt kall. Sextilen till Merkurius antyder att det fungerar bra med hennes arbete, som är centrerat på henne själv och hennes plikter, och detta dubbla Tvillingskap (Venus i Tvillingarna och Merkurius deras härskare) gör det till en lättsam plikt som hon kan förhålla sig avspänt och naturligt till.

       Oppositionen Jupiter — Medium Coeli visar att hon har svårt att kombinera familjens sammanhållning och allmänna väl med sin offentliga roll, som kräver att hon är fri och rörlig. Det är hon mycket medveten om. Det bekymrar henne mer än befogat, att hon inte tycker sig ha tid nog för familjen.

       Månens trigon med Uranus visar på hennes passion och starka emotionella väsen. Hennes erfarenheter av familjens värme och allt det hon får uppleva på sina resor — både ont och gott, lycka och smärta — stärker hennes övertygelse om att familjeband och släktkänsla är väsentliga ting. För henne är modersrollen kopplad till tillvarons liv och död och mystiska lagar. Hennes egen mor är också en insiktsfull rådgivare.

       Den aspektlösa solen antyder att hon i sitt inre njuter av och trivs med den vårdande roll hon får, utan att den behöver motiveras av särskilda mål — utan att det ens behöver bli fråga om så mycket vård.

       Merkurius kvadratur med Uranus visar att hon har svårt att koppla sina djupare tankar till de ytligare — att koppla de stora, dramatiska skeenden hon bevittnar till sin egen roll och betydelse — åtminstone har hon svårt att finna ord för det. Sextilen till Pluto visar att hon förvisso ser sin egen betydelse i modersrollen, men inte kopplar ihop den med världen i stort — som om hennes gärningar vore skilda från resten av världen, som hon ju ändå får se på nära håll. Sin egen roll kan hon däremot begripa och uttrycka å det klaraste, och hon fogar sig lätt till de skiftningar eller kriser hon möter.

       Saturnus trigon med Neptunus visar att hennes pliktfyllda roll i arbetet på ett subtilt vis får betydelse i ett större socialt sammanhang. Hon fyller en funktion som verkar på ett dolt, outtalat sätt, som spelar en roll av större betydelse än man skulle kunna tro vid första anblicken.

       Sextilen mellan Pluto och Neptunus visar hur hon i sin sociala roll är öppen för en värld i förändring. Även i sitt moderskap har hon den förmågan. Hon är en av alla pusselbitar som ger samhället ny form och nya gränser. Hon bidrar på sitt sätt — utan att riktigt förstå varken att hon gör det, eller hur det går till.

       I det ovanstående har jag tagit fasta på aspekternas läge i hus och zodiaktecken, och visat på vad dessa kan tillägga till vad som redan sagts om planeternas aspekter i sig.

       För mig är aspekterna främst ett sätt att binda ihop horoskopet och hitta en enhetlighet i vad det visar om personligheten. De har naturligtvis ofta mycket konkreta uttryck — särskilt sextiler och kvadraturer — men jag finner sambanden och de övergripande principerna långt intressantare.

       En sammanfattning av Victorias aspekter visar därför framför allt att hon både som moder och som social varelse lever med tydliga symboliska undertoner. Inom henne finns ett slags oförståelse för att det hon gör som moder, fast hon vet att det är viktigt, spelar en roll i ett bredare socialt sammanhang. Men hon lever i en spännande tid, där det är svårt att vara säker på vad som är verklighet och vad som är fantasi eller föreställning. Hon känner magin, men gör kanske inte alla kopplingar. Ända trivs hon tveklöst med vad hon är, och andra uppskattar hennes sociala funktion och insats.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTA



Andra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.



Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.Fiskarna



Stjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu