Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeternas sextiler

Inre krafter i samverkan

Aspekten sextil i tusch av Stefan Stenudd.


Sextilens 60° är en halvering av trigonens 120°, och liksom kvadraturen är denna aspekt långt mer konkret i sitt uttryck än sin storebror. Trigonens inflytande är ganska subtilt, men sextilen visar sig i handlande.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Kvadraturen är konstruktiv som en följd av sin inneboende konflikt, lite enligt principen "nöden är uppfinningarnas moder". Sextilen däremot har en positiv egenskap som kan beskrivas som en samverkan mellan de inblandade planetpunkterna, och dess uttryck är till sin karaktär kreativt. Den visar på saker man har lätt för, och delar av livet som sköter sig med elegans och smidighet. De inblandade planetkrafterna är så placerade att de är resurser för varandra och har god hjälp av varandra i sitt respektive värv. Den lätthet med vilken de arbetar för sig själva och varandra, gör dem dugliga och produktiva på ett så pass konkret plan att deras effekt inte ska vara särskilt svår att observera.

       I zodiaken knyter sextilen ihop plustecknen, de utåtriktade, med varandra, respektive minustecknen, de inåtriktade, med varandra. Planeter i sextil får därför via zodiaktecknen en gemensam karaktär av att syfta åt samma håll, att sträva mot samma uttryck — extrovert eller introvert. Vad gäller husen, knyter sextilen sådana till varandra som uppenbart är varandra till hjälp. Första husets personliga gestalt eller uppenbarelse har naturligtvis en god samverkan såväl med tredje husets vänkrets liksom med elfte husets större sociala umgänge. Andra husets ekonomi och ägande samverkar med fjärde husets hem och familj, liksom med tolfte husets behärskning och offer.

       Man kan alltså klart se att sextilen befrämjar båda de punkter som den knyter ihop, och vilken sida som sedan har huvudrollen är både svårare och mindre viktigt att se. Planetkrafter i denna aspekt stämmer om sig en aning för att fungera bättre ihop, så att den sida av dem som ligger nära den andra planetens karaktär betonas, och motsatta sidor försvagas. Det är inte så att de förlorar sina identiteter, utan närmandet till varandra är föga mer än en antydning, men så att det räcker till för att de ska fungera i par.

       Sextilens effekter är av den vardagliga typen. Stora skeenden eller centrala sidor av personligheten kan sällan härledas till sextilinflytanden. De visar på små talanger eller resurser i livets alldagligheter, krafter som ständigt finns till hands för att hjälpa en person framåt och göra tillvaron drägligare.


Ascendentens sextiler

Ascendenten

       med Medium Coeli, har ett angenämt sätt som uppskattas mycket av andra, och tycker själv att han i sin gestalt får ett gott uttryck för den han tycker sig vara. Han tycker att andra ser honom som han är och vill vara.

       med solen, är till sitt yttre i god samklang med sitt inre jag, så att det andra ser av honom ligger mycket nära den han verkligen är, och han har lätt att i sitt yttre förmedla och förverkliga sig själv. Umgås gärna tillsammans med sin far, och de är ofta underhållande för omgivningen.

       med månen, har mycket lätt att uttrycka sina känslor och förmedlar i sin gestalt den innerlighet han känner. Han trivs med den bild han har i andra människors ögon, och andra upplever honom som öppen och äkta. Han umgås gärna och ofta med modern, de har ett riktigt komiskt sätt att uppträda tillsammans på.

       med Merkurius, är lätt att umgås och ha att göra med. Han har inga svårigheter att förmedla sina tankar och att göra sig förstådd. Redan i sin uppenbarelse gör han sig väl tillgänglig.

       med Venus, har ett vänligt och kärleksfullt sätt som tydligt kommer till uttryck i hans yttre, så att folk charmeras av honom och uppskattar hans närvaro. Han vill väl och är mån om att göra ett gott intryck på folk, att vårda sitt yttre, och vara till behag för andra.

       med Mars, har ett kraftfullt sätt och energi som tydligt kommer till uttryck i hans gestalt. Han vill saker och känner strävan och iver. Detta märks tydligt på honom, och andra människor kan känna igen dessa kapaciteter i honom. Ett temperament som gör honom färgstark.

       med Jupiter, lever ett liv rikt på erfarenheter och upplevelser, och detta märks väl i hans yttre, som är ombytligt, frimodigt och ger en känsla av äventyrlighet. Han har ett mycket brett umgänge, vilket syns tydligt då man ser honom.

       med Saturnus, är ansvarskännande och pliktmedveten i hög grad, vilket märks tydligt på honom. Han uppträder aningen stramt och disciplinerat, men på ett sådant sätt att det känns berättigat och inger uppskattning, en avspänd respekt från andra. En ärevördig människa.

       med Uranus, är den kunskapstörstande människan som söker och når många insikter, särskilt i umgänget med andra, vilket märks tydligt på honom. Han uppträder belevat och mycket respektfullt, inspirerar andra till att öppna sig och förmedla sitt innersta.

       med Neptunus, har en livlig fantasi och ett rikt undermedvetet, vilket märks på honom såtillvida att hans yttre uppträdande har ett stort stänk originalitet och förmedlar att mycket sker under ytan. Man inspireras av hans närvaro till nyfikenhet och till att kliva innanför hans gestalt för att få ett smakprov på vad som händer i hans hjärna. En fascinerande gestalt, snar att förvåna eller till och med chockera andra.

       med Pluto, känner dramatik och det storslagna livet nära. Han upplever tillvaron som ett magiskt och mycket laddat varande, där ingen vet vad framtiden kan erbjuda. I hans yttre finns därför också en vilja till föränderlighet, till att byta från ett till ett helt annat, när händelser motiverar det. Han klarar att möta dramatik och kriser utan att hans yttre spricker upp eller rämnar. Han känns orädd och utmanande, inte utan magnetism.


Medium Coelis sextiler

Medium Coeli

       med solen, har en bild av sig själv som stämmer bra ihop med hans inre jag, på så vis att han kanske inte helt rätt förstår sig själv men det han betonar och lägger vikt vid gynnar hans andliga utveckling och skänker honom förmåga och inre harmoni. Förhållandet till fadern är ett av enighet och samstämmighet.

       med månen, är vaken för sina emotionella behov och på god fot med dem. Han inser att han har känslor, vilka de är och att det är viktigt att acceptera dem. Han trivs med sin mor, de är likartade i sitt sätt.

       med Merkurius, uppfattar sig själv som en utpräglad umgängesmänniska och ser i hög grad främst till sitt medvetande och dess bild av honom själv. Hur han tänker och agerar i den omedelbara omgivningen är ett direkt uttryck för vem han tror sig vara, och det är viktigt för honom att förmedla sina tankar.

       med Venus, har en kärleksfullhet och en vilja till behagfull kreativitet som han själv är snabb att känna igen och ge utrymme. Han trivs med sig själv och saknar inte uppskattning av sin egen person, så han finner många vägar att ge stilfulla uttryck för sig själv.

       med Mars, har kraft och energi som i hög grad hjälper honom på hans väg att hitta sig själv och finna uttryck för den han är och vill vara. Han är medveten om sina resurser och har stor självtillit.

       med Jupiter, har en lyckosamhet och en rik dos erfarenheter som faller ganska ansträngningsfritt över honom och är en god hjälp i hans väg till självförståelse. Många gånger får han tillfälle att observera sig själv och göra erfarenheter som visar honom sidor av sig själv han tidigare inte vetat om.

       med Saturnus, har en viss bisterhet och disciplin som både lär honom mycket om honom själv och hjälper honom att fortlöpande uppfostra sig själv. Han vill gärna foga sig till vad man ska vara, och tycker om att leva i disciplin.

       med Uranus, har ett djupt odlat tänkande som erbjuder honom många insikter, inte minst om honom själv, vem han är och hur han förhåller sig till sin omvärld. Han fördjupar på samma gång insikterna om tillvaron och sin roll i den.

       med Neptunus, har en högst livlig fantasi och ett undermedvetet som uttrycker sig i tydliga drömmar, vilka alla kan användas för att skänka honom större självinsikt. Denna funktion ser han själv som central. Han inser sin irrationella karaktär och originalitet, och utvecklar sig själv med fantasins hjälp.

       med Pluto, har ett liv fyllt av dramatik och drastiska förändringar, vilka alla skänker honom berikande upplevelser och hjälper honom att mogna inför sig själv. Han kan till och med vilja uppsöka krisen för att han känner att han i sådana situationer utvecklas.


Solens sextiler

solen

       med månen, har ett gott förhållande mellan sin andliga, inre sida och sitt emotionella jag. Han har behov som rimmar väl med vem han är, och lätt att finna vägar att förverkliga dem. Han är fruktbar och mycket rofylld inombords, och hans känslor har ett djup och en ärlighet som är sällsynt. Han trivs förträffligt med sina föräldrar, som trivs lika förträffligt med varandra.

       med Merkurius, förekommer inte, eftersom de aldrig är längre än 28° från varandra.

       med Venus, förekommer inte, eftersom de aldrig är längre än 38° från varandra.

       med Mars, är aktiv och energisk, vilket leder till ett flitigt och brådskande självförverkligande. Få svävar i tvivel om att han finns till, då han lämnar tydliga spår av det. Han måste få göra saker och blir tillfreds när så är fallet. En konstruktiv resurs. Med sin far arbetar han gärna och energiskt.

       med Jupiter, lever ett händelserikt liv med många möjligheter till självförverkligande utan att egentligen behöva anstränga sig. Saker och ting går honom väl i händer och hela hans inre lever under ständig stimulans. Han är en i grunden optimistisk och lycklig människa. Fadern och han har den bästa hjälp av varandra.

       med Saturnus, har en stramhet och behärskning som passar honom väl och inte alls känns hämmande. Han lever ordnat och samvetsgrant och trivs i sitt innersta mycket väl med det. Ett ansvarsfullt liv är viktigt för honom, och vinner honom stor respekt. Hans respekt för fadern får sina belöningar.

       med Uranus, har ett långtgående tänkande som i högsta grad berikar hans inre. Till sin ande är han nyfiken på stora samband och tillvarons helhet, och han odlar sitt intresse med tillfredsställelse. Han har goda chanser till djupa självinsikter och når mycken visshet. Med fadern har han ett upplyftande utbyte av idéer och perspektiv.

       med Neptunus, är ett originellt väsen med det irrationella som en grund i sin karaktär. Han lever inspirerat och ger i fantasi och infall gott uttryck för sitt inre väsen. Hans självförverkligande sker i det subtila, svårupptäckt men fascinerande. Med sin far kan han sitta och fantisera så att andra tycker att de är tokiga.

       med Pluto, trivs som fisken i vattnet i tillvarons dramatik, kriser och ombytlighet. Det finns en magisk ådra i honom som inte sällan kommer till uttryck, och i hans väsen lurar många överraskningar. Livets skuggsidor är platser som han trivs i och uppsöker. Ödet brukar stå honom bi. I allt dramatiskt som händer är hans far det bästa stöd.


Månens sextiler

månen

       med Merkurius, har en väldig lätthet att uttrycka sina känslor och att genom sin ledighet inför andra människor få ett gott utlopp för inre behov. Han behöver vänner och ett intimt umgänge, och har lätt för att skapa kontakt. Med modern pratar och skojar han jämt.

       med Venus, är sinnlig och njutningslysten, hyser de varmaste känslor som gör honom mer än frestande att lära känna. Han är kreativ av ett inre behov, följer i sitt liv hjärtats väg. Vill väl och trivs med livet. Sin mor älskar han och visar det på många sätt, så gör också hon.

       med Mars, har ett häftigt temperament och är verkligen inte den som låter sig hämmas eller håller inne sina känslor. I stället låter han dem ta sig tydliga uttryck, vad än andra tycker om det. Sunt impulsiv, men påfrestande för sin omgivning. Med modern är han gärna energiskt aktiv, de får saker gjorda.

       med Jupiter, går det väl, på ett sätt som skänker honom djup tillfredsställelse. Hans behov och längtan blir kvickt tillmötesgångna av omständigheterna, och allt vad han vill smaka på kommer i hans väg. Hans känslomässiga ombytlighet kommer sig till stor del av att han får så pass mycket stimulans. Särskilt modern ger honom mängder av impulser, och hjälper honom till framgångar.

       med Saturnus, håller sina känslor inom en snäv ram och viss disciplin, men utan att det plågar honom. Han har en mycket stark känsla för tradition och riter. Har ingen svårighet att lägga band på sig, och känns som en mycket mogen människa. Mot modern uppträder han högaktande, och detta till bådas belåtenhet.

       med Uranus, har en närmast oslagbar intuition som tveklöst vägleder honom genom livet. Han är väldigt nyfiken och vetgirig, utforskar tillvaron med åtrå och förtjusning. En klok och emotionellt komplex personlighet. Modern känner honom som sin egen ficka, och lär honom mycket.

       med Neptunus, har det mest flödande undermedvetna och omedvetna, ett rikt inre som ofta tränger sig på och gör hans vardag upplevelsefull. Hans behov är minst sagt ovanliga, drömmar och sublimeringar ligger nära till hands för honom. Tillsammans med modern sprakar hans fantasi, så att de båda verkar alldeles nippriga.

       med Pluto, har kraftfulla känslor som kan kasta från ett till sin motsats, där andra inte trodde det var möjligt. Hans känslor är oerhört starka och på dramatiska sätt får han utlopp för dem. Hans behov är dunkla, upplevelser som andra skyr drar honom till sig. Kriser stimulerar honom, livets skuggsidor, magi och mystik fascinerar honom. När det ohyggliga eller oerhörda händer, då känner han verkligen att han lever. När det gungar som mest är hans mor ett osvikligt stöd.


Merkurius sextiler

Merkurius

       med Venus, är synnerligen talför och har mycket lätt att umgås och uttrycka tankar. Han har anlag för språk, för att uttrycka sig i tal och skrift. Uppträder vänligt och är en god konversatör.

       med Mars, debatterar med skicklighet och iver. Han har åsikter och en vilja att uttrycka dem. Över huvud taget är han duktig på att övertyga, på att formulera sig koncist och begripligt. Ett arbetande intellekt, som tänker klart och redigt.

       med Jupiter, är tankspridd och aningen splittrad, rörig i sitt sätt att uttrycka sig. Han umgås flitigt, talar mycket, hastigt, förtjust, men kanske ibland utan klara sammanhang. Har humor och kan underhålla, men sällan med något särskilt djup. Läser, talar och umgås väldigt mycket.

       med Saturnus, uppträder fast och bestämt. sätter en ära i att uttrycka sig precist och flärdfritt. Han talar i regel inte mer än vad som behövs, slösar inga ord på enkla sammanhang och vill gärna ha ett vårdat, korrekt språk. En smula konservativ i sitt tänkande, men med en god portion av sansat förnuft.

       med Uranus, tänker djupt, utsträckt, på komplexa ting, och har en mycket god förmåga att uttrycka vad som rör sig i hjärnans alla vindlingar. Han har en analytisk förmåga, en långsträckt intelligens, som han inte finner svår att förklara för andra. Djupa samtal, lärda diskussioner, det är hans musik.

       med Neptunus, har en flödande fantasi och originalitet som han med förtjusning ger uttryck för. Hans språk är levande, fyllt av symbol och metafor, gärna också slang eller främmande ord. Han umgås livfullt, fascinerat och fascinerande, vill gärna förmedla det som andra känner att språket är otillräckligt för.

       med Pluto, har ett sätt att göra livets drama begripligt, mystik och magi hanterliga och kriser möjliga att prata om. Hans intellekt gör det möjligt för honom att anpassa sig till de mest skiftande miljöer eller kraftfulla växlingar i livet och kulturen, så att sällan ens det underligaste verkar honom främmande. Det finns i det närmaste ingenting som inte han kan prata om och törs rikta sin uppmärksamhet på.


Venus sextiler

Venus

       med Mars, är en människa som verkligen kan få saker uträttade. Hans kreativitet och konstruktiva vilja går hand i hand, så han lär i sitt dagliga värv vara ytterst produktiv. Han har lätt för det mesta, är både praktisk och har sinne för skönhet och kvalitet. Mildhet och hårdhet, kärlek och hat, är i honom länkade så att de sällan leder till ohanterliga spänningar, utan lättsamt finner sina utlopp.

       med Jupiter, är lyckosam till tusen, hittar mängder av nöjen och sysslor att fascinerat ägna sig åt. Sällan blir han kvar särskilt länge vid en sak, men i gengäld har han obegripligt lätt för att finna på ting att ägna sig åt, och att tillägna sig förmåga att hantera dem. Han skulle hata att bindas till rutin.

       med Saturnus, har en envetenhet och ett tålamod som är visst om sin belöning. Han kan axla ansvar utan att det tynger honom, utför plikter och traditioner med en stilfull hand, och hyser en varm respekt för det förflutna.

       med Uranus, är intelligent på ett sådant sätt att det i hög grad kommer omvärlden till del. Han tänker och analyserar med den äran, är innovativ och ändå alltid ödmjuk i sin kompetens. Vad han än lär sig, och det är en hel del, insisterar han på att han nästan inget vet. En blygsam, nyanserad visdom.

       med Neptunus, har en flödande fantasi och en lättväckt konstnärlig inspiration som brukar bli väl så produktiv. Han får tusen infall, lustiga hugskott och halvt galna idéer. Världen upphör aldrig att fascinera honom — både det han ser och det som lever inom honom, vilka han har lika lätt att upptäcka och känna igen.

       med Pluto, har en vänlighet och en ömhet som hjälper både honom själv och andra i tider av kris. Han känner förvandlingars annalkande och nödvändighet, och förstår att lindra deras verkningar. Till honom går man när allt ser ut att gå på tok, och han brukar finna medel. Han har en förmåga som nästan gränsar till det omöjliga, och det är inte sällan han är en av orsakerna bakom drastiska skeenden i tillvaron.


Mars sextiler

Mars

       med Jupiter, har en kraftfullhet och en energi som tar sig mängder av uttryck. Han har en förmåga att ordna tursamhet åt sina företag och assisteras ofta av lyckliga omständigheter eller passande slumpar, lite grann som om han själv åstadkom dem. Han har vilja, men kan ha svårt att fokusera den, eller att uthärda tålamodsprövande företag.

       med Saturnus, har en fasthet i kraft och stadig riktning på sin vilja, så att det han ger sig på, så gott som alltid blir utfört till punkt och pricka. Han är kompetent, dominant och synnerligen metodisk. Det är svårt att stå i hans väg.

       med Uranus, utvecklar en imponerande kompetens. Han samlar kunskap, prövar och tänker, tills han finner den bästa lösningen på varje syssla eller problem. Hans tänkande är mycket konstruktivt, även med ting som är krångliga och intrikata. Med stor energi strävar han efter insikter som ska vara både djupa och användbara.

       med Neptunus, har en handlingskraft som överraskar, en nästan farlig impulsivitet och plötslighet i sitt sätt att handla. Han finner oprövade vägar och föredrar att gå dessa, framför de redan utstakade. Han kan vara en aning giftig, opålitlig, med många underliga sätt att verka för sina syften. Fantasin och drömmarna vilar sällan, och har en mycket påtaglig udd.

       med Pluto, är drastisk, dramatisk i sitt handlande. Det är honom inte främmande att välta en värld för att plocka ett smultron, att riva upp allt och revolutionera, kassera gammalt och bygga helt nytt. Kriser stimulerar honom och han är aldrig handfallen eller hjälplös. Hans handlingskraft känns med rätta hotfull för omgivningen.


Jupiters sextiler

Jupiter

       med Saturnus, ser ingen svårighet att kombinera känslan för det bestående och traditionen med behovet av variation och förändring. Han behåller alltid en röd tråd av ursprung, hur kringflackande hans liv än blir. Även i sina mest improvisatoriska ögonblick står han med fötterna på jorden — dock aldrig så fast att han inte kan släppa kontakten med mark, om så känns befogat. Han är något av reformismen personifierad.

       med Uranus, lever ett liv som flödar av erfarenheter och lärdom utan hejd. Ett ständigt flöde som han tar till sig och förmår hantera, inte så konkret intellektuellt, men med ett slags instinktiv förmåga. Han tänker mycket, på allt och mer än det, dock sällan länge eller djupt i ett och samma ämne. Ändå har han obeskrivligt lätt att förstå komplexa sammanhang och sprida sin medvetenhet över stora vidder, eller sluka främmande läror.

       med Neptunus, lever i en flod av idéer, drömmar, fantasier, som aldrig avtar. Han får tusen intryck vid minsta yttre stimulans och känner hur rik världen är även i det fördolda. Få ting undgår honom, och han har ymnig ranson av inspiration, vilken pockar på att komma till uttryck. Tålamod är det sämre med, varför han långt hellre tänker storslaget än detaljerat.

       med Pluto, får uppleva en hel del av dramatik och drastiska förändringar i sin värld, och har det mestadels så turligt ordnat att han själv inte tar alltför stor skada. Han kan ha svårt att känna länkar eller röda trådar i tillvaron. Det är mer kaos än ordning, i hans ögon. Men det passar honom inte så illa. Mycket sker och än mer kommer att ske, och han lever mitt i det, och tycker att hans tid är en fascinerande tid på jorden. Makterna verkar stå honom bi i mycket.


Saturnus sextiler

Saturnus

       med Uranus, utvecklar en mycket god förståelse för vad det är att finnas till, särskilt när det kommer an på tradition, arv, historia och länken vi bär till våra efterkommande. Han tänker djupt och seriöst på de stora frågorna, håller etiken nära centrum av sitt väsen och förmedlar ett allvarsamt vetande som inger respekt. Den kloke rådgivaren.

       med Neptunus, har en fantasi som sysslar mycket med tabun och det outsägliga. Han fostrar sitt undermedvetna och låter sig fostras av det. I sitt inre har han en länk till historien, en levande känsla för karmiska principer och tankar om arvsynden eller livet som ett lidande. Något av en absurd etik tar form i honom och hans liv blir ofta ganska komplicerat.

       med Pluto, ligger verkligen nära den tunga, kanske svarta magin och födelsens och dödens underliga villkor. Han ser tillvarons dramatik och revolutioner som nödvändiga, ofrånkomliga. Universum beter sig som det måste, i ett förlopp som är närmast mekaniskt determinativt. Vad som varit är för honom svaret på vad som ska komma. Han räknar med dramatik och kris, och tror egentligen inte att livet kan vara annorlunda. I honom finns en bestämdhet som inte känner några gränser.


Uranus sextiler

Uranus

       med Neptunus, har en fantasi och ett drömmande som står honom bi i hans upptäcktsfärd genom tillvaron. Han kan drömma sanndrömmar eller intuitivt känna hur saker och ting ligger till, även sådant som ligger djupt i det fördolda. Hans upptäckter rör inte bara det som finns, utan även allt som inte finns. Vad som kunde vara, eller vad som skulle ha blivit. Och han ser logik i de underligaste sammanhang.

       med Pluto, når djupa insikter om den mystiska verkligheten, magi och det ockulta. Hans tankar kretsar allrahelst runt detta, och dramatiska skeenden, kriser eller ödets slag skänker honom stora insikter om livets dolda sanningar. För honom är det översinnliga den stora sanning som pockar på att upptäckas och klarläggas. Gamla teser ska omprövas, vetandet ska utsträckas bortom tidigare gränser.


Neptunus sextil

Neptunus

       med Pluto, har den mest fantastiska fantasi och drömvärld, oerhört komplicerad, magisk och laddad. Hans undermedvetna är rena dynamiten. I och med att han får smaka så mycken overklighet, är hans omvärld mottaglig för det absurda. Hans tillvaro blir lätt så underlig att gränserna mellan det som kan ske och det som inte kan, mellan det inre och det yttre, dröm och verklighet, suddas ut en smula. Världen beter sig lite som den vill, lösgjord från de stränga lagar den annars följer. Det omöjliga blir möjligt, det drömda kan bli verklighet. En inspirerad människa som känner sig i sitt inre stå väldigt nära de stora makterna i tillvaron.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu