Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeternas kvadraturer

Inre krafter i konflikt

Aspekten kvadratur i tusch av Stefan Stenudd.


Precis som zodiakens och husens kvadraturer visar, handlar planeternas kvadraturer om en intressekonflikt eller spänning mellan de två punkterna.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Vädurens stöddighet står mot Kräftans ömhet, första husets ytliga gestalt mot fjärde husets hem och familj, och så vidare.

       Det är dock inte nödvändigtvis ett tillstånd enbart av ondo, då denna spänning ofta brukar visa sig konstruktiv och behjälplig. Kvadraturen har en kraft som både kan skada och göra nytta, lite grann som planeten Mars. Den konflikt som råder mellan planeter i kvadratur skänker gnista, idéer och förmåga att gå till handling. Den utvecklar och gynnar människans utveckling, om än inte alltid smärtfritt.

       Om nöden är uppfinningarnas moder, eller om frustration är en konstruktiv kraft, då är kvadraturen en tillgång. Den driver på människan och får henne att åstadkomma ting. Precis som sextilen är kvadraturen en aspekt som är ganska tydlig i sina uttryck och manifesterar sig på ett konkret plan. Konflikten mellan de inverkande planetpunkterna är tydlig och klar, så slitningen mellan dem tar sig oftast uttryck som är lätta att upptäcka.

       Kvadraturernas avigsidor är inte sällan irriterande eller rent av smärtsamma, men om inte Mars eller Pluto är inblandade brukar det inte vara fråga om några större besvär, annat än den gnagande spänning som ligger i aspektens natur. Kvadraturen är en talang i människan som ständigt kliar, men utan den kanske hon bara skulle somna.


Ascendentens kvadraturer

Ascendenten

       med Medium Coeli, tycker inte alls att folk uppfattar honom sådan han verkligen är, och hittar inte riktigt fram till att ge uttryck för vem han själv tycker att han är, trots ihärdiga försök.

       med solen, har ett yttre som rimmar ganska illa med hans verkliga inre väsen. Folk kan uppfatta honom som ytlig eller kanske falsk, men han får ändå uttryck för en hel del av sig själv, om än i förvanskad form, i sin gestalt, lite genom att få folk att leta efter hans egentliga jag. Med fadern är det ofta konflikter, speciellt bland andra människor. Alla kan ju se hur olika de är.

       med månen, uppträder på ett sätt som går i disharmoni med vad han känner, förställer sig och håller igen, trots att han emotionellt gör åtskilliga försök att leva ut sina behov. Med modern är det ofta konflikter, speciellt bland andra människor. Folk ser tydligt hur olika de är.

       med Merkurius, har ett annat sätt att umgås, tala och tänka i sitt medvetna, än den yttre gestalten visar. Han har därför större svårigheter att göra sig förstådd och kommunicera med andra, än vad som borde vara fallet.

       med Venus, har en kreativ, öm sida som han i sitt yttre verkar förneka, eller i alla fall gå emot en del. Det finns kärlek och mildhet i honom som inte syns på ytan, vilket bekymrar honom en del, då han vill att folk ska uppskatta honom för vad han kan ge.

       med Mars, uppträder veligare och mjukare än han egentligen känner sig. Det kan frustrera honom att han inte möter den respekt han tycker att han borde få, och att han inte förmår uppträda så bestämt och energiskt som han känner sig vara.

       med Jupiter, kan verka lite stelare och enkelspårigare än som är fallet. Folk tror felaktigt att han är en sådan som inte varit med om mycket och inte har turen med sig. Det han får och lyckas med, syns inte på hans yttre.

       med Saturnus, röner inte den respekt som han strävar efter, och folk verkar inte ta honom så pass på allvar som han vill. Han verkar slarvig, kanske, men det stämmer illa. Gestalten avslöjar ringa om den disciplin han lever efter, då han inte lyckas riktigt med sitt yttre.

       med Uranus, kan ha svårt att göra sig hörd i omgivningen, då folk tenderar att uppfatta honom som en aning obegåvad. Han tänker mycket och djupt, men har svårt att förmedla det till andra, då han till sitt yttre ger intryck av att vara oförfinad och ogenomtänkt.

       med Neptunus, verkar väl konventionell och stel på andra, och uppträder i sitt yttre långt mer formellt och enkelt än hans fantasi egentligen ger rum för. Inom honom lever drömmar och föreställningar som han har väldigt svårt att förmedla till andra. De kan tycka att han verkar aningen tråkig.

       med Pluto, ser ut att vara oföränderlig genom tiden, och dåligt rustad för livets drama eller plötsliga förändringar, trots att sådana drabbar honom. Han känner i sitt liv mer av dramatik och kanske även magi, än han kan förmedla i sin gestalt.


Medium Coelis kvadraturer

Medium Coeli

       med solen, har en ganska illarimmande bild av sig själv som leder till att han ofta irriteras av att inte riktigt få grepp om sig själv. Trots ivriga försök märker han att han inte lär känna sig själv så väl, mycket beroende på att han vill vara en annan än han innerst inne är. Är det något han är säker på, så är det att han aldrig kan komma överens med sin far.

       med månen, känner sig vara och vill vara en annan personlighet än han känslomässigt trivs med. Han kan hämma eller motarbeta sina emotionella behov, som han inte riktigt förstår och inte tycker borde ta sig de uttryck de ofta gör. Mot sin mor känner han ofta irritation, de är sällan överens.

       med Merkurius, tycker själv att han ofta kan uppträda pratsammare, lättsammare och ytligare än han känner sig. Han ser sig helst som långt mer introvert och djupsinnig, men har svårigheter att ge uttryck för den sidan av sig själv. Ofta tycker han att han inte kan hålla tyst.

       med Venus, betraktar sig själv som mer formell, disciplinerad och kallhamrad än vad som är fallet. Han vill inte riktigt kännas vid sitt behov av ömhet och skönhet, eller förtjusningen inför andra människor som kan få honom att glömma sig själv.

       med Mars, irriteras över ett hetsigt temperament som han ofta kan ge uttryck för. Han vill vara lugn, mild och balanserad, men uppträder inte sällan på annat vis. Dessutom är han mer aktiv än han tycker om, då det tar ifrån honom tid att lära känna sig själv. För många järn i elden.

       med Jupiter, tycker själv att han är en människa som når sina mål och framgångar via enträget arbete och kompetens. Därför irriteras han när livet bjuder på lyckosamheter, hans egen ansträngning förutan. Vidare vill han själv förbli i status quo och binda sitt liv i varaktiga ordningar, men ofta faller slumpen annorlunda. Han såg gärna att tillvaron vore mer av en kamp för honom.

       med Saturnus, plågas själv av de många ansvar, rutiner och plikter som vilar på hans axlar, och som han gärna gjorde sig fri från. Han tycker att han är en sorglös nisse som behöver rörlighet och förändring, men tunga faktorer i honom berövar dessa ingredienser i hög utsträckning, och håller tillbaka hans äventyrslusta.

       med Uranus, har ett djupsinne, en tänkande sida som han själv inte riktigt vill kännas vid. Han skulle gärna leva ytligt, obetänksamt och långt mindre intellektuellt. Hans kunskaper och insikter passar också ganska illa med hans bild av sig själv, och gör att han har problem med att förstå sitt eget väsen.

       med Neptunus, ville gärna vara realisten, den rationella, som är vad han ser ut att vara och inget mer. Så ej, då fantasi och livliga drömmar antyder ett långt rikare och betydelsefullare undermedvetet än han önskat sig. Det förvirrar.

       med Pluto, tycker själv att han är i det närmaste oföränderlig till karaktären. Sådan han var igår är han också imorgon. När därför hans liv bjuder på dramatik och plötsliga förändringar, har han stora svårigheter att foga sig efter dem, och gör det högst motvilligt. Han är också en aning rädd för ödets makter och det okända.


Solens kvadraturer

solen

       med månen, har en intressekonflikt mellan sina andliga och känslomässiga behov. Instinkt och begär vill ofta driva honom åt ett helt annat håll än hans inre är tillfreds med. När han odlar sina andliga intressen brukar det också innebära kostsamma avkall på det emotionella och ett återhållande av sina känslor. Föräldrarna verkar sällan hålla sams, därför är han själv sällan överens med någon av dem.

       med Merkurius, förekommer inte, eftersom de aldrig är längre än 28° från varandra.

       med Venus, förekommer inte, eftersom de aldrig är längre än 38° från varandra.

       med Mars, är egentligen ett fridsamt väsen, som inte verkar vara lagd åt den plötslighet och aggressivitet som ibland kan fara över honom. Han kan leva konfliktfyllt trots att det är svårt att se varför. I sitt inre behöver han närmast lugn och passivitet, men har ändå ganska många järn i elden. Med fadern är det ständiga bråk.

       med Jupiter, verkar inte vara särskilt tursam, utan när livet öser gåvor över honom är de mest till besvär och ger problem i stället för glädje. Andra kan gynnas av hans närhet, men ofta inte han själv. Han har ett behov av status quo som inte riktigt blir hans verklighet. Mycket rör på sig och han har svårt att anpassa sig. Fadern umgås han inte gärna med, de har en tendens att bara ställa till besvär för varandra.

       med Saturnus, skulle egentligen passa som ett mer lössläppt väsen med ständig rörlighet och den största frihet. Men plikter håller i honom och ansvar begränsar hans rörelsefrihet. Han trivs inte med det, men har svårt att bryta sig fri. Inom honom råder inte alls den ordning och disciplin som han ofta måste axla. Fadern kräver lydnad och respekt, men det vägrar han att foga sig efter.

       med Uranus, fylls av kunskaper och insikter som inte ger hans inre den oskuldsfulla naivitet det annars utstrålar. Han förkovras nästan mot sin vilja, och det finns tendenser att bli besviken över världsläget, liksom ett drag av pessimism. Fadern och han förstår varandra dåligt, de resonerar liksom inte om samma verklighet.

       med Neptunus, är till sitt inre den något enkelspåriga materialisten, som lever hela sitt liv i vakenhetens klarhet, där få ting betyder mer än en sak. Ändå har han livlig fantasi och underliga drömmar, som komplicerar hans liv mer än han önskar och stör hans klarhet med antydningar om överraskningar i det outtalade och i det undermedvetna, vilka han i det närmaste vill förtränga. Fadern dyker då och då upp i mardrömmar, deras relation har en bisarr udd.

       med Pluto, hyser en rädsla för livets drama som han känner kan såra honom svårt och drabba honom smärtsamt. Han känner sig aningen otrygg i tillvaron, ett hjälplöst offer för slump och ödets spel. Helst ville han leva i lugn och ro, ett liv utan förändringar och med en massiv vardag. Kriser har han mycket svårt att ta, fastän han kämpar hårt för att behärska sig. I relationen till modern händer en del dramatiska ting, överraskningar som plågar och skrämmer honom.


Månens kvadraturer

månen

       med Merkurius, har mycket svårt att uttrycka sina känslor, och vill egentligen inte. Han vill alltid uppträda lättsamt, ytligt, och hålla sina känslor för sig själv. Därför kan han uppträda ganska torftigt och kännas tom eller ouppriktig. Med sin mor pratar han sällan, däremot käbblar.

       med Venus, har ett känsloliv som hanterar både honom och omvärlden aningen omilt. Det är upp och ner, ljust och mörkt, utan mycket av förmildrande kraft. Han kan vara älskvärd och visa kärlek, men inte utan att därmed lägga band på sina känslor och behov som annars är direktare. Med modern finns inte särskilt varma känslor, faktiskt. De tycker inte om varandra nämnvärt.

       med Mars, har ett temperament som står i konflikt med hans emotionella behov, vilka närmast styr mot harmoni och mildhet. Han är själv aningen rädd för sin aggressivitet och kan, trots att det inte är hans avsikt, bete sig känslolöst och mycket ovänligt. Med modern är han nästan aldrig sams, de vill hela tiden olika saker.

       med Jupiter, känner sig ofta motarbetad av omständigheterna så att han inte får uttryck för sina inre behov eller har tid eller möjlighet att leva ut sina känslor. Tiden rinner alltför hastigt, och knappt har han funnit ro i en situation förrän den förbyts. Han kan ha tur och framgång, men i sådant som inte gynnar hans emotionella liv. Modern träffar han sällan och då sker inte särskilt mycket. De kan råka ge varandra motgångar.

       med Saturnus, känner sig mer än hämmad av tillvarons krav på disciplin, återhållsamhet, anständighet. Han vågar inte riktigt ge uttryck för vad han känner eller söka uppfylla sina emotionella behov, i rädsla för att det ska döma ut honom hos andra och gå i strid med konventioner. Därför kan han även ställa aningen hjärtlösa krav på andra. Modern kräver respekt och lydnad, men han möter henne mest med trots.

       med Uranus, har ett känsloliv som närmast tar för vana att förbryta sig mot vad hans förnuft och kunskap säger honom vore det riktiga. Han vill gärna bete sig dumt eller irrationellt, fastän hans tanke inte alls är tillfreds med det. I andra fall kan han försöka resonera bort sina känslomässiga behov, utan att lyckas särdeles med det. Modern förstår honom knappast alls, de är så olika personligheter, särskilt på djupet.

       med Neptunus, är emotionellt en ganska okomplicerad varelse, med naturliga drifter, men med en fantasi och drömmar som är långt mer komplicerade och lite stör hans sinne. Han skulle önska att känslorna kunde delta i fantasins irrfärder, eller att drömmarna kunde nöja sig med att sublimera hans drifter — men inte så. Hans inre är mindre enhetligt än han skulle vilja ha det. Modern spökar i hans mardrömmar, hon skrämmer och förvirrar honom utan att han begriper varför.

       med Pluto, hyser en inre rädsla, nästan ibland skräck, för livets drama och dunkla sidor. Han tror att han inte skulle klara av att ta kriser och bävar för dessa såväl före, under som sedan de inträffat. Livets dramatik handlar också ganska bryskt mot hans känsloliv, så han får många törnar och svidande sår. Med modern händer det dramatiska, överraskande ting. De har också båda en tendens att riktigt ställa till det för varandra.


Merkurius kvadraturer

Merkurius

       med Venus, förekommer inte, eftersom de aldrig är längre än 76° från varandra.

       med Mars, vill gärna vara agitatorisk och bestämd i åsikter och yttranden, men det lyckas honom inte riktigt. Han är inte rikligt begåvad med talets gåva, och uttrycker sig lite tafatt och tveksamt, fastän hans vilja kan vara väl så bestämd. Det finns därför en tendens att tala i handling, kanske överilat, även när det inte riktigt är befogat.

       med Jupiter, kan vara trångsynt och ha svårt att tillgodogöra sig nya tankar eller ett vidgat språk. Han har problem med att formulera annat än det vardagliga, och hänger inte riktigt med intellektuellt vid förändringar och nyheter i omgivningen. Framgång bekymrar honom, så att han gärna vill förklara bort eller ignorera den.

       med Saturnus, har ett ovårdat tal och behärskar inte riktigt konventioner vid umgänge, så att det stör hans känsla för stil och etikett. Han är rädd för att blamera sig, då han kan yttra sig olämpligt eller plumpt i många fall. Principer och åsikter har han svårt att ge uttryck för.

       med Uranus, består av två intellekt som inte fungerar utan spänningar mellan varandra. Dels den ytliga konversatören, den som finner ord för betydelselösheter men har svårt att diskutera väsentligheter eller hantera krångligare begrepp — dels den djupa tänkare som egentligen skyr ytligheter och vill nå långt med tanken, förbi banaliteter.

       med Neptunus, uttrycker sig lite tråkigt och med ett begränsat, oföränderligt register. Tal och kommunikation förmedlar hos honom föga mer än vad alla redan vet. Ändå lever i honom en fantasi och originalitet, drömmar och subtiliteter, som han har väldigt svårt att förmedla till andra.

       med Pluto, känner att hans tanke och språk inte riktigt kan följa med på livets kraftfullare amplituder. När tillvaron dundrar av dramatik, uppträder han som om inget hade hänt. Han förmår inte förnya sig efter omvärldens eller det egna livets växlingar, så det som sker får verka inom honom, eller i hans handlingar. Han har svårt att prata om laddade ämnen, kriser eller magiska ting, och finner det svårt att förstå deras verkan.


Venus kvadraturer

Venus

       med Mars, har en mild kreativitet som ofta hamnar i konflikt med en mer krass, rationell sida. För honom är livet antingen strävsamt arbete eller sköna nöjen. Han har svårt att låta det ena blandas med det andra. I sin aggression är han nästan utan pardon, i sin kärlek är han närmast passiv, utan kraft. Hans känsla för skönhet och för nytta kommer aldrig överens.

       med Jupiter, har en kreativitet som bara med svårighet kommer till uttryck, och en kärlek som mestadels har ett och samma objekt. Nyheter i livet, förändring och omväxling, kommer sällan lämpligt för honom. Harmoni och glädje känner han inför det invanda och kända.

       med Saturnus, har en välvilja och kärlek som hämmas av känslan av regler och plikter. Han har svårt att ge uttryck för sina talanger och sin välvilja, då uppfostran och konvenans motarbetar sådana lustar i honom. I sin moral är han därför mycket fast och nästan skoningslös.

       med Uranus, har en kreativitet som rimmar illa med hans djupa tänkande. Han vill vara lekfull, ömsint och njuta frukterna i livet, men visshet om allt det andra som tillvaron rymmer försvårar detta. Kunskap har en förmåga att dämpa hans glädje, och det är ingen dans på rosor när hans tankar färdas genom djupare vatten. I sin kärlek vill han helst behålla ett oförstående och nästan vägra att mogna.

       med Neptunus, lever med förtjusning för världen som den ser ut och känns på ytan, men besväras av ett inre svårmod, fantasier och drömmar som inte alltid är angenäma. Han önskar fylla sitt liv med glädjeämnen som håller hans undermedvetna stången, men det tränger sig på och grumlar förtjusningen genom alla implikationer och sublima hot.

       med Pluto, har en vänlighet och ömhet som såras svårt av tillvarons grymmare sidor. Dramatik, mystik och livets ovillkorlighet plågar och skrämmer honom. Han känner sig alltför sårbar inför dem, och gör sitt allra bästa för att skona sig själv och andra. Ändå slår ödet honom ibland där han är som minst skyddad.


Mars kvadraturer

Mars

       med Jupiter, känner ett starkt behov av att kunna härleda varje framgång ur sin egen förmåga. När därför ödet närmast slumpvis gynnar honom, är han inte alls nöjd med det och kan försöka sig på ett slags klappjakt med fru Fortuna för att förekomma henne. Och han kan till och med motarbeta framgång som kommit utan hans egen förtjänst.

       med Saturnus, vill egentligen inte alls foga sig efter kutym och etikett, fast det finns ett starkt sådant drag hos honom — likaväl som han axlar ansvar och plikter, om än med den största protest och inre oenighet. Hans vilja är att leva sitt eget liv, avskuren från tradition och socialt ansvar, men han lyckas inte riktigt stå emot dessa ting, fastän han kämpar ivrigt.

       med Uranus, handlar ofta oöverlagt, dumdristigt och förhastat, gärna emot bättre vetande. Han kan förstå situationer och analysera sig fram till bästa handlingssätt, men brukar — när det gäller — förivra sig och göra en del dumheter som retar inte minst honom själv.

       med Neptunus, har en konkret vilja och handlingskraft som sällan låter sig störas av nyanser eller mer sublima konsekvenser. Han agerar ofta som om världen vore enbart det man klart kan se av den, vill inte riktigt ställa upp på det undermedvetnas och irrationellas betydelse. Fantasi och drömmar irriterar honom, han vill förkasta allt det som eskapism eller betydelselösheter, men de har ändå förmågan att störa hans viljekraft.

       med Pluto, kan vara offer för de gruvligaste omständigheter. Han har en stor handlingskraft som ändå fås på fall av ödets spel. Hans temperament är förvisso reaktivt, men kan rämna inför livets drama, vilket han kämpar för att tygla. Han vill kunna handla impulsivt, men vill inte kännas vid följderna, och i tider av kris har han mycket svårt att finna kraft att lyfta sig upp.


Jupiters kvadraturer

Jupiter

       med Saturnus, har dels en sida av spontanitet och utåtriktad förändring, frihet och ansvarslöshet i flödande lyckosamhet — dels en sida av påtagligt allvar, plikter och försakelser i enlighet med en fast känsla för sitt ansvar, och för god sed. Dessa står självfallet i spänning till varandra. När han har framgång tycker han ofta att han är oförtjänt av den, och sina plikter utför han med största svårighet, i motvind och utan att se deras ände. Ett kluvet tillstånd, förvisso.

       med Uranus, lever i många stycken ett liv som inte tar för stor hänsyn till erfarenhet och lärdom, utan går sina egna, ganska spontana vägar. Han lär sig mycket, men lyckas inte riktigt överföra denna visdom på sitt leverne, där saker och ting får ske lite som det faller sig. Slumpen spelar större roll i hans liv än hans klokhet skulle motivera.

       med Neptunus, lever impulsivt och på infall som har mycket lite att göra med hans inre önskningar. Han väver drömmar och fantasier, men får sällan se dem realiserade. Det som sker honom är sådant som han egentligen inte inspireras nämnvärt av. Banala framgångar, tycker han själv, och frustreras av att livet inte blir så trolskt som han föreställt sig det.

       med Pluto, har framgång och tur med det vardagliga, där allting verkar flyta så väl som han kunde önska. Ändå kan han ha allvarliga motgångar i livets stora skeden, där ett snabbt slag kan splittra vad många år har byggt upp. Hans behov av frihet och rörelse möter då kraftfulla motgångar som sedan tar tid att reparera. Dramatik och kriser oroar honom med rätta, för då brukar saker och ting trassla till sig, hur väl de än fungerat annars.


Saturnus kvadraturer

Saturnus

       med Uranus, lever tyngd av ansvar och plikter och följer traditionens och etikettens påbud, trots att han mognar i förståelsen om att sådana ting är skeva och ofta helt galna. Hans tankar benar upp den värld vi ärvt och ser igenom den — ändå förmår han inte lossa oket från sina axlar.

       med Neptunus, har en fantasi och drömmar som han inte vågar yppa, då de inte alls rimmar med hur man bör vara, känna och leva. Han håller därför sitt undermedvetna nedtryckt efter förmåga och är livrädd för att det ska spela spratt med honom, särskilt i andras åsyn.

       med Pluto, känner stora krav på sig att bevara status quo, att hålla tillvaron intakt i de värsta stormar och själv bära ansvaret för varjehanda fara som dyker upp och avvärja den. Ödet slår ofta hårt mot hans krav på ordning och kan rycka bort mycket av det invanda som han håller för i det närmaste heligt. Lugn och ro är eftersträvansvärda tillstånd för honom, och varje förändring av ondo. Han kan känna ansvar för sådant som ligger långt utanför varje människas kompetens att råda över. Livets mystik försöker han förneka, eller åtminstone dölja.


Uranus kvadraturer

Uranus

       med Neptunus, har ett tänkande som är ovanligt abstrakt och teoretiskt, samtidigt som fantasin och drömmarna ligger närmare livets kött och blod. Hans resonemang är lite torftiga och konventionella. Irrationella element i tillvaron stör honom, och han undviker intuitiva resonemang eller obesvarade frågor. I sitt undermedvetna har han ingen vidare ordning, och det verkar likgiltigt för vad hans kunskaper når för mål.

       med Pluto, bygger med tiden en förståelse av världen som en statisk ordning, som rubbas när tillvaron bjuder drastiska förändringar. Ändå håller han fast vid denna världssyn, hur mycket än livet antyder annorlunda. Han är ganska oförstående för de mer mystiska sidorna av livet, och kan inte begripa vad som får dramer och kriser att dyka upp.


Neptunus kvadratur

Neptunus

       med Pluto, har en spänning mellan sitt vilande undermedvetna och en stormig omvärld. Fastän förvandling, dramatik och stora skeenden kan passera utanför honom, härskar i hans drömmar en orubblig ordning, som visserligen störs av omvärldens oreda, men inte vill ge efter för den. Hans fantasi och inspiration hålls vid det lilla och hanterliga, drömmar om Sörgårdslycka och oföränderliga bomullsparadis. Den laddade verkligheten är långt mer konkret och påträngande än så.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu