Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeternas oppositioner

Oförenliga inre krafter

Aspekten opposition i tusch av Stefan Stenudd.


Oppositionsaspekten, när två planetpunkter ligger mitt emot varandra i horoskopet, har i grunden en ganska enkel och lättfattlig betydelse — som motsatser.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       De båda planetkrafterna står båda i så allvarligt motsatsförhållande att det praktiskt taget är fråga om ett tillstånd av antingen-eller.

       Antingen verkar den ena kraften, eller den andra. De kan inte båda vara verksamma samtidigt, och de kräver frihet från motparten för att komma till uttryck.

       Detta syns tydligast beträffande husens oppositioner, där till exempel första husets individualism och själviska attityd står mot sjunde husets partnerskap och självuppoffring. Eller fjärde husets hem och familj står mot tionde husets sociala status och karriär. Likaväl som dessa motsatser är svåra att förena och innehåller en ständig spänning, på gott och ont, på samma sätt är det med planeternas oppositioner.

       Denna motsats är egentligen allt som oppositionen innebär, men i praktiken har den naturligtvis fler konsekvenser och effekter än detta antingen-eller. De inblandade planetkrafterna fungerar i horoskopet som naturliga motsatser, som om det låg i deras grundkaraktärer att vara oförenliga. Det gör därför att krafterna påverkas och formas till varandras motpoler. De tar sig alltså en något överdriven, kategorisk karaktär, som planetkrafterna i sig själva inte nödvändigtvis innehåller.

       Oppositionen bör inte vara alltför svår att observera i personligheten. Den är näst efter konjunktionen den starkaste aspekten. Den skapar i människans liv en ständig spänning, vilken både skänker extra kraft och känns ansträngande. Även om den i sig själv inte leder till direkta konkreta uttryck är den en sporre, en drivkraft bakom människans handlande.

       Observera att en opposition till ascendenten nästan alltid hamnar i sjunde huset, varför jag nedan nämner något om effekter på partnerlivet.


Ascendentens oppositioner

Ascendenten

       med Medium Coeli, förekommer inte, eftersom de båda inte kommer så långt ifrån varandra. Men om det vore möjligt, visar den att människans yttre gestalt och rollspel är direkt oförenliga med hur han uppfattar sig själv. Antingen intar han en attityd utåt som står i direkt motsats till hur han uppfattar sin personlighet, eller är han helt oförstående inför vilket intryck han gör på andra. För honom skulle det kännas omöjligt att se sig själv genom andras ögon. Med partnern vill han förverkliga sig.

       med solen, har en oförenlighet mellan vad han utger sig för att vara och vem han innerst inne verkligen är. Det är inte så att han hycklar, utan hans verkliga väsen är så djupt begravt i hans inre att det aldrig hittar till ett för andra tydligt uttryck, samtidigt som hans yttre gestalt och uppträdande ofta känns väl ytligt och påklistrat. I partnerlivet kommer hans sanna inre till uttryck. Gentemot fadern är relationen intensiv, trots att de verkar vara så olika.

       med månen, kan nästan omöjligt visa sin känslor inför andra, utan håller dem långt inom sig. Andra kan uppfatta honom som kall och opersonlig, liksom han själv frustreras av att inte veta hur han ska öppna sig för andra. Med partnern lyckas han dock ge uttryck för vad han känner, och har en innerlig relation. Gentemot modern är relationen intensiv, fast de verkar vara så olika.

       med Merkurius, uppträder väl tystlåtet och är nästan ovillig att umgås eller kommunicera. Det leder till att andra uppfattar honom som trögtänkt, rentav lite korkad. Partnern ser helt annorlunda på honom. Utåt är han sluten som en mussla, men umgås desto flitigare och ordrikare med sin partner.

       med Venus, har ett ganska krasst och oinspirerat yttre, som han själv försummar och inte bemödar sig om att hålla stil på. Varken frisyr eller kläder spelar roll. I stället slösar han sin ömhet och vårdnad på sin partner, där han har det mildaste, varmaste förhållande. För honom är det viktigt att partnern är vacker.

       med Mars, kan ge intryck av att vara väl tam och passiv i andras ögon, skyr konflikter och uppträder alltid försiktigt. Med partnern är gräl och stora konflikter långt vanligare. Där får han utlopp för en viss häftighet som andra aldrig skulle ana hos honom, kanske till och med en viss brutalitet — kräver av partnern den respekt han inte riktigt får av omgivningen.

       med Jupiter, verkar hos många inskränkt och fastlåst i status quo. Den som aldrig förändras eller gör något nytt. Han verkar heller inte intresserad av att uppleva ting och komma ut och runt i världen. Lite trist. När det gäller partnerlivet lever han dock ymnigt och med många berikande relationer — kanske sällan särskilt djupa eller varaktiga, men många i stället. Han har viss tur med kärleken, och omgivningen kan inte alls förstå varför.

       med Saturnus, verkar på andra vara både respektlös och opålitlig. En som struntar i det mesta, tycks det, och låter allt gå vind för våg. Han struntar blankt i konvenans och artighetsregler. Med partnern är han i stället den trognaste och pliktmässigaste, som öser krav och disciplin över såväl sig själv som partnern. Där ska allt ske efter regelboken.

       med Uranus, kan ge intryck av att vara lite enfaldig eller oförstående, en människa som verkar leva ett ganska enkelt och okomplicerat liv. Han sysselsätter sig mest med vardagliga ting, tycks det, och visar ingen strävan att förstå det som ligger därutöver. I partnerlivet finns dock många upplevelser som skänker djup insikt, och han blir något av en mästare på relationer och hur de fungerar.

       med Neptunus, uppträder väldigt konventionellt och fantasilöst. Alla är säkra på att de kommer att finna honom där de lämnade honom, och få kan tro att hans liv innehåller några överraskningar eller pikanta detaljer. I partnerlivet sker dock mer, även om långtifrån allt verkligen manifesterar sig i realiteten. Där styr drömmen, fantasin och det subtila, det outtalade. Han behöver inte mycket av konkret stimulans för att uppleva mycket av en relation.

       med Pluto, ger intryck av att vara ganska konservativ och oföränderlig. Han är vad han är, tycks det, och någon vidare dramatik tror man inte att hans liv bjuder på. I partnerlivet finns dock dramatik i mängder, plötsligheter, kriser och stora skeenden, såväl plågsamma som synnerligen njutbara.


Medium Coelis oppositioner

Medium Coeli

       med solen, har en väldigt dålig bild av sig själv och mycket dålig kontakt med sitt egentliga väsen. Han lever i en vrångföreställning om sin personlighet och inre karaktär, skulle till och med ogilla att se sig själv som han verkligen är. Hellre formar han en smått idealiserad önskedrömbild av sig själv och uttrycken för sin egentliga karaktär observerar han sällan själv. Han tycker sig vara diametralt olik sin far och kan inte se att de någonsin har haft något gemensamt, som om de inte alls vore släkt.

       med månen, är något av en fiende till sina grundläggande behov, vill gärna hålla igen och förtränga sitt emotionella jag, sina känslor, som om de vore smutsiga. Han accepterar inte riktigt sina naturliga drifter och tror sig vara den som aldrig styrs av känslorna. Han tycker sig vara helt olik sin mor, de har inget alls gemensamt och hon tycks vara den sista att förstå honom.

       med Merkurius, inser inte riktigt sin vilja till umgänge och utbyte med människor omkring honom. Han ser sig gärna som ensamvarg med nästan ingenting gemensamt med andra, förstår inte riktigt vitsen med vänner eller med att alls söka sig utanför sig själv. Intellektuellt har han svårt att gripa om sin egen situation och kan omöjligt prata om sig själv.

       med Venus, känner sig en aning disharmonisk och oestetisk, kanske klumpig. Han tror inte att han har någon särskild begåvning eller kan vara till större nytta. Han är säker på att han inte ser vidare bra ut, vad andra än säger om saken. Hans kreativitet brukar inte heller vara till större glädje för honom själv, ens när andra prisar den.

       med Mars, känner sig svag, bräcklig och försvarslös. En människa utan sting, utan egentlig kraft, tror han — hur många han än skulle besegra i armbrytning. I stället står han oförstående inför de vredesutbrott han kan ha, och ser inte hur han skulle kunna kontrollera sin aggression — eller dra nytta av den.

       med Jupiter, kan känna sig smått otursförföljd, den som möter hundra motgångar och får slita hund för varje liten framgång. När guld regnar över honom är han säker på att i nästa sekund förlora allt. Han tycker inte heller att hans liv bjuder på någon större mängd av upplevelser och äventyr, utan mest lunkar fram i grå vardag.

       med Saturnus, känner sig aningen rotlös i tillvaron, vilsen och utan fasta normer att leva efter. Han tror sig vara slarvig och oansvarig, och kan inte alls förstå meningen med traditioner. Pliktkänslan tenderar att gälla mer för andra än honom själv, och det han måste göra är just det som han själv mår sämst av, är han säker på.

       med Uranus, känner en brist på förståelse för livets djupare mening och kan uppleva sig själv som en aning dum. Han tycker inte att hjärnan riktigt hänger med, så fort det börjar bli lite mer komplicerat, och är därför säker på att få massor av saker om bakfoten. Han tror också att han aldrig kan spela en väsentlig roll i samhället. Även när andra prisar honom för hans intelligens, tvivlar han på den.

       med Neptunus, tycker att han är fantasilös och en ganska alldaglig typ. Han har svårt att känna inspiration och kan svära på att han aldrig drömmer — i alla fall inte i färg och inte ofta. När han försöker låta tanken vandra eller fantisera, känner han det som om ingenting alls kommer. Han förstår inte hur andra kan kläcka idéer på löpande band. Hans drömmar och fantasi lever ett så undanskymt liv att de är fördolda också för honom.

       med Pluto, tror inte att det någonsin kommer att hända honom något häftigt, dramatiskt. Säkert, tror han, är han liv bara en raksträcka genom ett flackt landskap. Han skulle ändå inte gilla drastiska förändringar, är han övertygad om, eftersom de säkert bara ställer till det för honom. När sådant ändå sker tror han aldrig att han har det minsta med det att göra, även om han faktiskt skulle ligga bakom det, och så frågar han sig suckande hur han ska kunna lära sig att leva med det.


Solens oppositioner

solen

       med månen, har ett andligt och ett emotionellt jag som står i direkt motsats. Hans andliga behov är av en sort och de känslomässiga går så gott som alltid stick i stäv med dem. Det skapar stora spänningar i hans inre, så han känner sig ofta frustrerad och oklar över vad han ska göra för att bli tillfreds. Till sitt inre väsen är han långt ifrån någon emotionell karaktär men kan ändå uttrycka intensiva känslor och klias av påträngande behov, i dessa fall på ett sätt som inte stämmer med hans personlighet. Förhållandet till föräldrarna är kluvet, de står som på var sin sida om honom och ju äldre han blir, desto mer tar han parti för fadern.

       med Merkurius, förekommer inte, eftersom de två aldrig är mer än 28° från varandra.

       med Venus, förekommer inte, eftersom de två aldrig är mer än 38° från varandra.

       med Mars, är i grunden den milda, försiktiga människan. När han ger uttryck för aggression eller kraft, rimmar det illa med hans inre väsen, blir plumpt och olyckligt. Hans vrede blixtrar till ganska slumpartat och sällan till gagn för honom. Till sitt väsen är han pacifisten och den fridsamma, kanske väl tama, som tar avstånd från hårdhet och kraftfullhet. Fadern har alltid krävt hans underkastelse, det är i hög grad därför han lever ut sin vrede på annat håll, på annat sätt än som känns riktigt naturligt för honom.

       med Jupiter, är den i grunden fasta människan, som lever för att bevara status quo och verkligen trivs där. Han bygger sitt liv på fasta vanor, på att omge sig med välkända element och sällan söka sig utanför sina ordnade cirklar. Han vantrivs verkligen på djupet med förändring, och där den sker dröjer det innan han lärt sig leva med den, eller ens fogat sig efter den. Han vill inte alls ha en framgång som inte kommer sig av hans eget hårda arbete och skyr alla former av exklusivitet. Förhållandet till fadern är särdeles rutinmässigt och kontakten inte särskilt intensiv.

       med Saturnus, är i grunden ett ganska respektlöst väsen som lever i förändringens vindar och inte alls tyngs ner av tradition, plikt och ansvar. Sådana bistrare sidor av verkligheten passar inte alls honom, dem vill han genast kasta av sig och plågas svårt där han ändå måste foga sig efter dem. Han är inte nödvändigtvis ansvarslös, men där han axlar sådant, känns det oförenligt med hans karaktär. De är därför stora uppoffringar. Egentligen är han en sorglös varelse och om han inte kan leva så, kliar det i honom av irritation. Förhållandet till fadern är upproriskt, respektlöst.

       med Uranus, är ibland inte alltför generöst begåvad med mentala resurser, i alla fall inte på ett sådant sätt att de får honom att mogna som människa och lära känna sig själv. Hans andliga behov är heller inte alls av den teoretiska sorten. Fast han i och för sig kan ana stora samband och nå stora insikter, kan han inte koppla det till sin egen situation och få det att utveckla honom själv. Han kan begripa omvärlden, men inte sig själv eller sin plats i den. Jaget är för honom ett olöst mysterium. Förhållandet till fadern är andefattigt, de är främlingar för varandra.

       med Neptunus, har en ande som inte mycket behöver av drömmar och en fantasifull tillvaro — sådant rimmar dåligt med hans inre väsen. Därför lever hans undermedvetna sitt eget liv, en smula avskuret från hans verkliga väsen. Drömmar, fantasier och inspirationslekar tar sig uttryck som föga betyder för hans personlighet, utan är enbart nöjen och därför inte särskilt viktiga för honom. Förhållandet till fadern är krasst och perspektivlöst.

       med Pluto, är någonstans ett orubbligt väsen som kan gå igenom de mest drastiska omvälvningar och ändå vara densamma — eller sprängas sönder av dem. Förvandling är inget som vare sig passar eller sker honom, till sin verkliga karaktär är han oföränderlig. Även om omvärlden förändras å det radikalaste, också alldeles inpå honom, är han oföränderlig. Dramatik passar honom inte heller. Han skyr häftigheter och uppskattar inte storhet. Han har ringa kontakt med mystiken, vill helst förneka den, och är aningen i riskzonen när plötsliga händelser inträffar. Med fadern är relationen ständigt status quo, även när en förändring vore på sin plats.


Månens oppositioner

månen

       med Merkurius, har mycket svårt att ge uttryck för det han känner. Han kan prata på, men det känns ytligt och lättvindigt. Sina känslostämningar håller han innanför huden, som om de inte alls hade med omvärlden att göra, och han har mycket svårt att prata om dem. Modern känner han sig som en främling inför, de har svårt att prata med varandra — nästan som om de talade olika språk.

       med Venus, har problem med att hitta ett utlopp för sina inre behov. Hans kreativitet är avskuren från innerligheten, så den kan kännas torftig. Själv ville han gärna att hans åtrå och hans begåvning vore mer samstämmiga, men han har i stället en känsla av att de är naturligt oförenliga. Sina inre behov brottas han med och varje framgång kostar på. Kreativ är han med sådant som inte alls känns personligt, eller saknar den anknytningen. Förhållandet till modern är inte särskilt behagligt, de verkar inte alltid vilja varandra väl och har svårt att uttrycka sin kärlek.

       med Mars, kan vara både cynisk och grym när han tycker att situationen kräver det, och det finns en fasthet över honom som inte verkar kunna rubbas av egna eller andras känslor. Å andra sidan finns det en emotionell sida av honom som kommer i kläm, eller ibland blommar ut så att kraftfullheten blir åsidosatt. Han lever disciplinerat men har en ventil för att leva ut de inre behoven så att de inte grumlar hans energi. Gentemot modern är han hetsig och otålig, och detsamma känner hon. De verkar aldrig vara sams särskilt länge.

       med Jupiter, har framgång i livet som han ändå inte kan uppskatta, för att han tycker att den inte kommer inom områden som betyder mycket för honom. Hans emotionella behov är försummade för att så pass mycket händer inom andra fält. Det finns också en antydan till att han kan leva ett känslomässigt torftigt liv, där varje sinnestillstånd varar länge, och en utveckling av hans emotionella väsen är svår att skönja. Sin mor tillbringar han inte särskilt mycket tid med, och när så sker har de inte mycket för sig.

       med Saturnus, tycker att han klyvs mellan sina plikter och sina inre behov. De är oförenliga, så att han i mångt och mycket lever ett liv efter fasta, stränga regler, men skulle egentligen behöva en annan lössläppthet. Han axlar ansvar som grämer honom, kan odla en viss bitterhet, och visar därför i sina krav på omvärlden en viss oförståelse för människors känslor och behov. Gentemot sin mor är han respektlös och vägrar att följa hennes förhållningsregler.

       med Uranus, skaffar sig en världsbild som på något vis inte omfattar det känslomässiga, som om denna sida av tillvaron vore blott ett påfund. Han tycker sig se att livet är ett logiskt ting, där det irrationella egentligen inte existerar, eller bara är en följd av okunskap. Sina egna känslor förstår han inte, och han begriper aldrig hur hans egna eller andras känslor fungerar. Modern och han har också svårt att begripa sig på varandra, särskilt när det gäller de djupare, mentala sidorna.

       med Neptunus, har svårt att leva ut inre behov via fantasi och drömmar, såsom andra människor gör, vilket får honom att ge mycket tydliga och konkreta uttryck för sina känslomässiga behov. De är därmed också av en ganska okomplicerad art, mest av den grundläggande, djuriska sorten. I stället är fantasin väldigt lössläppt, kan fara långt in i abstraktioner och spinner gärna runt det som andra kallar meningslösheter. Förhållandet till modern är en smula torftigt, slentrianmässigt.

       med Pluto, lever ett dramatiskt liv med många drastiska omställningar, som han har svårt att uthärda emotionellt. Han känner sig innerst inne behöva lugn och trygghet, men lever knappast ett liv med dessa förtecken. Livet behandlar honom ganska hårt och skoningslöst, och ändå kännetecknas hans emotionella jag av en viss frid och ro, en stadighet och oföränderlighet som gör att han härdar ut, även om han hyser ett varaktigt missnöje inom sig. Han har dock en radikalitet som inte räds stora självuppoffringar. Förhållandet till modern är oföränderligt och odramatiskt, även när lite dynamik skulle vara på sin plats.


Merkurius oppositioner

Merkurius

       med Venus, förekommer inte, eftersom de två aldrig är mer än 76° ifrån varandra i horoskopet.

       med Mars, har svårt att formulera sig bestämt eller övertygande, så han förmedlar ett veligt eller virrigt intryck. Han är långt ifrån den som debatterar eller ens höjer rösten. När han blir arg ligger det nära till hands, eftersom han inte finner orden, att ilskan tar sig mer konkreta uttryck. För honom gäller det att tala eller att handla, han kan inte tänka sig att kombinera de två.

       med Jupiter, har ett intellekt som inte får så väldigt mycket stimulans, utan är satt en smula på undantag. Han är knappast den mest talföre eller umgängesglade och är ofta inte särskilt spontan i sitt sätt. I viss grad är han omedveten om det som sker honom och har svårt att förstå sina framgångar. Där han har tur är det en överraskning även för honom själv. Hans ordförråd är inte särskilt rikt.

       med Saturnus, har ett ganska lekfullt och spontant medvetande, talar och umgås utan att bry sig mycket om artighet eller fint sätt. Han uttrycker sig ofta respektlöst, med svärord och plumpheter, och oeftertänksamt. Där han känner plikt och ansvar gör han det omedvetet och utan att själv förstå varför. Han kan göra det han borde, men varken talar om det eller tänker på det.

       med Uranus, är i sitt tänkande uppdelad på två. En ytlig, pratsam, lättsam och ogenomtänkt vardagstyp å ena sidan, och den djupare, kontemplativa, analytiska personen å andra sidan. Den senare finner han det svårt att ge uttryck för, så att andra hör och förstår. Det djupa tänkandet hålls inom honom, så han kan ge ett bedrägligt intryck av sorglös enfald. För honom är vardagen tämligen oförenlig med tillvarons djupare sidor.

       med Neptunus, uttrycker sig konventionellt och fantasilöst. Han kan ha drömmar men är själv ganska omedveten om dem, och har svårt att ge uttryck för vad som sker inom honom. Hans fantasi är symbolisk och svårbegriplig, speciellt för honom själv. Den huserar långt ifrån hans medvetande.

       med Pluto, har ett vanemässigt intellekt, ovilligt till förändring, nytänkande eller ens utveckling av språk och andra uttryck. Tänker och uppträder i morgon precis som igår, hur än världen förändras omkring honom. När dramatiska skeenden eller drastiska förändringar sker i hans eget liv, är han närmast omedveten om dem och har mycket svårt att ta ställning eller anpassa sig till dem.


Venus oppositioner

Venus

       med Mars, har en förmåga att vara i ena stunden mild och kärleksfull, i den andra aggressiv och intolerant. Hans kreativa begåvning har inte riktigt kraften att manifestera sig, och när den gör det kan han själv vara den förste att förstöra resultatet. Det han i stället uträttar känns kargt. Han tenderar att uppleva världen i vitt och svart. Likaså vill han i kärleken antingen ge eller ta emot, faktiskt inte gärna både och.

       med Jupiter, kan sägas höra till dem som har tur i spel men otur i kärlek. Hans erotik och kreativitet har svårt att komma till utlopp och gör det bara med viss svårighet, liksom motströms. Där han har framgång, är den på ett formellt, mindre tillfredsställande plan.

       med Saturnus, har talanger och en ömhet som vill ta sig uttryck som inte är helt "comme-il-faut". Känslan av plikt och uppfostran kan hindra honom att leva ut sin kärleksfullhet och hindra honom att vara kreativ. Eller så både älskar och skapar han på ett sätt som är högst vågat, kanske tabu.

       med Uranus, är uttrycksfull och åtrående på ett instinktivt vis, främmande för det abstrakta eller outtalade. Han verkar i sin utstrålning vara en smula naiv och oskuldsfull, men på ett konkret sätt behagfull. Han kan ändå sysselsätta hjärnan med djupare tankar, men det görs då inte utan ansträngning och en viss tröghet.

       med Neptunus, är både kärleksfull och drömmande, men kan inte kombinera de två egenskaperna till kreativ fantasi. Han sublimerar inte, utan lever ut sina behag och sin erotik på konkreta vis. Fantasin är aningen stelbent och utan tjusning.

       med Pluto, är ganska oskyddad vid livets dramatiska skeenden, så att de kan komma att såra honom. Hans erotik och kreativitet förblir opåverkade, oavhängigt av vilka förändringar som sker honom eller runt honom. Händelser brukar drabba honom utan att han har förmågan att lindra deras effekt, eller särskilt lätt att foga sig till nya situationer.


Mars oppositioner

Mars

       med Jupiter, kan förbistras över att tycka sig ha oförtjänt många motgångar, så att hur han än tar i med saker och ting lyckas han bara med största svårighet och går ofta helt bet. Han kan tendera till att vara mer destruktiv än konstruktiv. Där han lyckas bra, gör han det utan att det är en följd av egen förmåga eller ansträngning. Ofta skulle det faktiskt gå bättre för honom om han kunde släppa greppet och lita på turen.

       med Saturnus, kan handla minst sagt oöverlagt och oansvarigt. Han har en plötslighet och ett temperament som inte bryr sig mycket om argument. Ändå är han inte den typ som ställer till särskild skada. Skäller värre än han bits, skulle man kunna säga. I de fält där han känner ansvar och plikter, saknas orken att realisera dem.

       med Uranus, är en handlingsmänniska med viss betänksamhet. Hans temperament verkar inte rätta sig efter något djupare än ögonblickets ingivelse och impulser. Han har inte heller någon starkare strävan att förstå vare sig sin egen situation eller tillvaron. De glimtar av insikt han kan få leder sällan till förståelse som varar eller kan utvecklas. Han har svårt att tänka koncentrerat eller följa längre resonemang.

       med Neptunus, har ett temperament som är ganska okomplicerat. Det reagerar på naturliga, vardagliga saker, men är ringa påverkat av subtilare ting. Därför är också hans fantasi och drömmande ganska tamt och utan betydelse i hans liv.

       med Pluto, tycker ofta att han har ödet emot sig, för när han kämpar för en sak, råkar han ofta ut för rena motsatsen, och kan inget göra åt det. Han är oftast värnlös inför den dramatik och de plötsliga förändringar som kan inträffa i hans liv. Vad kraft han har, förmår egentligen ganska lite. Hans strävan är därför oftast ett slags status quo, som han inte alltid lyckas bevara.


Jupiters oppositioner

Jupiter

       med Saturnus, är kluven mellan en sida som känner stort ansvar, plikter och allvarstyngder, och en som lever närmast vind för våg och låter saker hända sig. Den första sidan är fylld av motgångar, tung och ofta fruktlös trots sin ihärdighet. Den andra sidan är tursammare, men utan att det på sikt är den bästa hjälp, eller att lyckosamma håvor visar sig särskilt varaktiga.

       med Uranus, lever inte utan lyckosam materiell framgång, som ofta regnar över honom utan vare sig logik eller begriplighet. Han tycker mest att tillvaron är en följd av slumper, eller möjligtvis orsakssamband alldeles för komplicerade för honom att reda ut. Därför strävar han knappast efter att förstå, utan accepterar livets kast. I varje punkt där han vill förstå måste han verkligen anstränga sig, och egentligen har han inte många impulser av insikt eller stimulans till djupare kunskaper.

       med Neptunus, är inte särdeles rik på drömmar eller originella infall. Han lever i en vardag som kunde kallas en smula grå, är inte särskilt spontan eller full av upptåg. Det som händer honom i livet har ganska lite med hans inre att göra, och vad han kan önska sig eller drömma om inträffar sällan. Hans fantasi stimuleras inte mycket.

       med Pluto, kan vara en aning otursförföljd vad gäller större förändringar i hans liv. De kommer olägligt och är inte vad som skulle passa honom bäst. Däremot har han framgång och tursamhet i vardagens kontinuum. Sällan sker honom dock ting av mer varaktig betydelse, annat än sådant som han hellre vore utan. Livets drama är annars inte så rikhaltigt för hans del, snarare kan ödet beröva honom många möjligheter till intressanta erfarenheter. De områden där turen står honom bi känns inte som de väsentligaste.


Saturnus oppositioner

Saturnus

       med Uranus, har en djup känsla av plikt, ansvar och åtaganden, men känner inte till skälen eller något slags resonemang bakom detta. Hans ansvarskänslor är outredda, ett arv han tar på sig utan att ifrågasätta det. I sitt analytiska tänkande har han dålig kontakt med tradition eller med det historiska perspektivet. Han kan förstå nuet, men följer sällan några orsakssamband bakåt i tiden.

       med Neptunus, kan å ena sidan uppträda med en pliktmässighet som varken har nyans eller låter sig varieras i form, men ägnar sig å andra sidan åt drömmar och fantasier om allt sådant som han inte borde ställa upp på med sina värderingar. Han skulle gärna vilja uppträda aningen syndigt och trotsigt, men håller sig till alla ordningsregler, utan att tillåta sig den minsta personliga förvanskning eller utflykt.

       med Pluto, känner det som en plikt att bevara sitt liv och sin värld i status quo, och känner det som om varje förändring är farlig och respektlös mot traditionen, och för oss närmare hotet om kaos. Dramatiska skeenden i livet vill han knappt erkänna som verkliga, och kan ta dem som något av personliga misslyckanden.


Uranus oppositioner

Uranus

       med Neptunus, har ett analytiskt tänkande som är väl torftigt och intellektuellt. Hans idéer spinner runt en teoretisk värld, där han gärna föreställer sig att logik och ordning härskar utan undantag. Utslag av fantasi och drömmar förstår han inte, utan vill gärna se dem som slumpvisa uttryck för sitt emotionella jag. Hans drömmar är närmast underhållning, och har inte mycket att lära honom.

       med Pluto, betraktar helst världen som en ordnad helhet och strävar efter att begripa dess lagar, vilka han tror är statiska. Hans hjärna mal på mot en bredare förståelse av tillvaron, tämligen oberörd av livets drama och förvandlingar. Han tror inte på mystik eller overklighet — om det så slog honom i ansiktet. Han kan inte föreställa sig något bortom dödens gräns. När drastiska ting sker honom eller omkring honom är han djupt oförstående, och det tar tid för honom att lära sig nya ordningar. Hans tänkande hyser en viss konservatism, eller åtminstone en förkärlek för det bestående.


Neptunus opposition

Neptunus

       med Pluto, har en djup kluvenhet mellan det drömda och en omstörtande verklighet. Fantasin är tämligen odramatisk och gärna verklighetsfrånvänd, sysselsatt med andra ting än vad som sker i livets drama. Stora förändringar och drastiska händelser kan inträffa utan att det engagerar hans fantasi eller inspiration. Han vill i viss mån vända sig bort från dem, från föränderligheten, för att i stället väva vackra drömmar om evigheten. Vad som sker i hans tid får kommande generationer smycka efter behag — själv är han inte särskilt intresserad.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu