Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Aspekterna i horoskopet

Orsakerna till dina handlingar

Astrolog i färd med sina mätningar. Bonetus de Latis, slutet av 1400-talet.
Astrolog i färd med sina mätningar. Bonetus de Latis, slutet av 1400-talet.

Även om horoskopet är fast i sin form, måste man minnas att det är bilden av ett fruset ögonblick av stjärnhimlens ständigt föränderliga rum. Allting rör sig i kosmos. Planeter, solar, galaxer.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Man kan gott säga att rörelse är själva grunden för universum, och i allra högsta grad för livet.

       Så även om ett födelsehoroskop förblir detsamma hur lång tid som än förflyter från det ögonblick då det upprättades, beskriver det inte något vilande, utan något som är fyllt av dynamik.

       Och visst är människan dynamisk. I och genom henne verkar krafter, som må ha en bestämd karaktär, vilken horoskopet sägs beskriva — men dessa krafter är rörliga och föränderliga som livet självt. De utvecklas, framträder starkt eller sjunker tillbaka, de agerar och reagerar såväl med varandra inom personligheten som med omvärldens svar och influenser.

       Detta spänningsfält beskrivs i horoskopet närmast av aspekterna, de kanske svåraste nötterna att knäcka när man arbetar på sin tolkning.


Ursprung

Aspekterna är vinkelförhållanden mellan planetpunkter i ett horoskop. Som brukligt i en cirkel mäts de med grader, där hela varvet är 360°. Egentligen är varje vinkel i horoskopet en aspekt, hur ojämnt dess gradtal än är, men för enkelhets skull brukar man vid tolkning ge en speciell uppmärksamhet åt vissa vinklar som man funnit ha extra markant betydelse. Dessa är konjunktionen (0°), oppositionen (180°), trigonen (120°), kvadraturen (90°) och sextilen (60°).


Aspekternas symboler.
Aspekternas symboler. Från vänster till höger: konjunktion, opposition, trigon, kvadratur och sextil.


       Dessa fem aspekttyper har sinsemellan olika egenskaper men beskriver samtliga den dynamik som döljer sig i horoskopets fasta tavla. De visar på spänningar, relationer, interferenser och influenser mellan planetpunkterna. Aspekterna är ett slags nycklar till den rörelse och föränderlighet som varje horoskop måste innehålla. Människan är inte en ordnad figur av fasta egenskaper, utan snarare en ibland bräcklig enhet med många inre flöden. Dessa flödens vägar beskrivs av aspekterna.

       Man kan undra hur urvalet av väsentliga aspekter gått till, och något av det första man då lägger märke till är att gradtalen alla är tidiga multiplar av cirkelns 360°. Dividerar man cirkeln med aspektgraderna får man en snygg rad tal: konjunktionens 0° låter sig inte behandlas så, men det stämmer lika bra att säga att planeter i konjunktion är 360° ifrån varandra, vilket i division med cirkelns tal ger siffran 1. Oppositionens 180° ger siffran 2, trigonen siffran 3, kvadraturen siffran 4 och sextilen siffran 6.

       En aspekt som svarar mot siffran 5 skulle vara ojämna 72°. Den finns förvisso och kallas kvintil, men det är få astrologer som lägger någon större vikt vid den. Dess inflytande i horoskopet är både vagt och svårgripbart. Man kan kalla den en balansering mellan två motsatser, en medlare som inte kan eliminera spänningen mellan dess båda ändar, men leda den in på fruktbara vägar. Dess uttryck är ofta så subtilt att det är svårt att observera, och ibland kan den verka passiviserande. I det som följer har jag utelämnat kvintilen, eftersom den sällan används av astrologer, men det är inte en ointressant aspekt. Hågade läsare rekommenderas att behålla den i minnet för att själva någon gång pröva dess användbarhet.

       Det är rimligt att anta att multiplarna 1 till 6 har mycket att göra med hur aspekterna kommit fram, men det som allra mest givit dem form och egenskap är deras återspegling i zodiaken. Zodiakcirkelns tolv stjärntecken, från Väduren till Fiskarna, har relationer sinsemellan som tydligt anknyter till aspekterna:

       Ett zodiakteckens konjunktion är givetvis det självt.

       Dess opposition är det stjärntecken som ligger mitt emot det i zodiakcirkeln, såsom till exempel Väduren och Vågen eller Oxen och Skorpionen. stjärntecken som står mittemot varandra är verkligen varandras motsatser i sitt innersta. Inte så att de är helt olika till karaktären, utan snarare att de har tydliga likheter i karaktär, men med helt motsatt riktning. Väduren vill utmana och kämpa, men Vågen medla och skipa rätt. Ändå är de båda kardinala stjärntecken och fulla av inre kraft och beslutsamhet. De har ett förhållande av antingen-eller, som också är aspektens grundegenskap.

       Ett zodiakteckens trigon är ett stjärntecken av samma element, såsom Väduren och Lejonet. Mellan dem råder alltså ett släktskap som främjar harmoni och gott utbyte, vilket även kännetecknar aspekten.

       En kvadratur i zodiaken knyter ihop stjärntecken av samma tillstånd. Både Väduren och Kräftan, till exempel, är kardinala stjärntecken. Precis som i oppositionen leder detta till konflikt, om än inte av lika oöverstiglig art. Kvadraturens konflikt är hanterlig och konstruktiv.

       Zodiaktecken i sextil har samma laddning — positiva eller negativa, plus eller minus. Väduren och Tvillingarna är båda plustecken. De är tillräckligt olika för att härda ut varandra, men samtidigt lika i sin extroverta karaktär så att de fungerar ihop i en smidig, kreativ form. Detta gäller också aspekten.

       Ovanstående resonemang är till god hjälp för att få ett stadigare grepp om aspekternas egenskaper, men som med hönan och ägget kan det vara svårt att säga vad som kom först — aspekten eller zodiakens förhållanden. Den övertygade astrologen konstaterar raskt att förhållandena inom zodiaken måste vara som nämnts, eftersom stjärntecknen står i dessa aspekter till varandra — eller att aspekterna måste ha dessa kvaliteter, eftersom zodiaktecknens förhållanden till varandra är som de är. Vad som givit upphov till vad låter vi alltså vara osagt.

       Viktigt är dock att se aspekternas betydelse, utöver parallellen med zodiaken. Deras betydelse är lika svår att överskatta som deras innebörd är att övergripa.

       OBS: Klicka på NÄSTA nedan för att fortsätta med kapitlet om planeternas aspekter.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu