Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd


MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Ascendenten i Skytten

Husen: livsmiljöerna i ditt horoskop

Skytten


Här befinner sig husen i trigonaspekt med sina ursprungstecken, precis som när ascendenten står i Lejonet. Skillnaden är närmast att i Lejonets fall är livet fast och tydligt, och han har själv god hand över det, men för Skytten hänger allt betydligt mer i luften.

       Han har ett starkt drag av världsfrånvändhet, som kommer ur en otrivsel med tillvaron som den är. Antingen borde den förändras radikalt och i grunden, tycker han, eller så vill han helst själv vara utanför. När saker och ting fungerar bra, då utvecklar han en behaglig distans till tillvaron. Andra kan sucka och säga att "den som kunde ta så lätt på livet som han, ändå", och då är hans liv väl så harmoniskt. Men hans vilja att förändra sin omgivning fundamentalt driver på honom och kan frustrera honom betydligt.


De tolv husen:

(För första Huset, se texten om Ascendenten i zodiaken.)

       Hus 2 i Stenbocken. Han har god hand med pengar - i hans hand förräntar de sig. Han vill bli rik, strävar med all ambition efter det och lyckas ofta. Fattigdom är för honom en plåga.

       Hus 3 i Vattumannen. I umgänget kan han vara allvarlig och djupsinnig, och den som strävar efter filosofiska och politiska diskussioner. Han är utpräglat solidarisk och vill att vänkretsen ska hålla ihop hårt och lära känna varandra på djupet. Han brukar vara ett högt respekterat inslag i vänkretsen, om än inte precis underhållande.

       Hus 4 i Fiskarna. Något ordnat hem blir det sällan fråga om för hans del. Hur han än försöker att bilda bo och familj, så vill det inte lyckas riktigt. Familjer splittras, man flyttar och byter bostad ofta. Trots att han har goda föresatser och den seriösaste vilja, får han sällan ett trivsamt hem som varar. Han brukar vara den som prövar annorlunda, alternativa boendeformer.

       Hus 5 i Väduren. Det här är en typisk tävlingsmänniska, som är sprudlande aktiv på fritiden och allra helst i alla former av tävlingar. Inte en lugn stund tar han sig när han är ledig, utan det ska vara fart dygnet runt.

       Hus 6 i Oxen. I arbetet är han pålitlig som ett inventarium. Samma jobb livet ut. Duglig och duktig, särskilt på det rent praktiska. En pålitlig arbetskraft som gör föga väsen av sig, och trivs bäst med enkla, rutinmässiga arbetsuppgifter.

       Hus 7 i Tvillingarna. Han har många ytliga kärleksaffärer, men aldrig några djupare förhållanden. Han tycker bättre om att prata och umgås än att älska, och kan för sin maka vara svår att komma inpå livet.

       Hus 8 i Kräftan. Han engagerar sig med hela hjärtat i födslar och dödsfall. Hans glädje är den största när någon föds, och hans sorg den djupaste och längsta när någon dör. Särskilt på den familjära nivån. Han håller god kontakt med hela släkten, engagerar sig i allas väl och ve.

       Hus 9 i Lejonet. Nog kan hans liv vara fullt av stora förändringar, men de verkar mest bara på honom själv. Minsta lilla ändring i hans omständigheter och han kan verka som en ny människa. Han tycker bäst om att resa ensam. Alla förändringar ska vara enligt hans vilja - annars tjurar han. Han har också kraften att själv driva igenom det han vill.

       Hus 10 i Jungfrun. Socialt röner han störst uppskattning för sin arbetskapacitet. Man kan tycka att han är en aning petig och överdrivet noggrann, och ganska ovillig till ett mer offentligt liv. Han är mer av en enstöring, och känner sig ofta förbigången i karriären.

       Hus 11 i Vågen. Han har en bergfast, klar moral, som han tycker att alla borde följa, och som han verkligen kan slåss för. Rätt och fel är för honom närmast heliga ord. En principmänniska, säkerligen engagerad i någon ideell sammanslutning.

       Hus 12 i Skorpionen. Han är den som i drömmar och fantasi får lida för drifter och önskningar som hans renlärighet undertrycker. Han har till exempel en stark erotisk aptit, som han motstår och hämmar och aldrig tillåter komma upp på ytan. Han känner mycket starkt att hans liv är torftigare och vardagligare än han skulle vilja, men han är oförmögen att ändra på det. När han försöker att leva ut sina inre behov, så brukar det inte bli något vidare lyckat. Men vid de tillfällen då han mår väl och det i övrigt går bra för honom, är han helt nöjd med sitt närmast spartanska liv, och tycker att det lilla offret görs för högre mål.


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken


AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


NÄSTA


Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet - ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Myter

Taoismen

Böcker

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop - nu i pocket, reviderad och utvidgad. 527 sidor! Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken här.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken här.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.
Mer om boken här.


Andra böcker av mig


Qi - öva upp livskraften, av Stefan Stenudd.

Qi - öva upp livskraften

Qi (också stavat chi och ki) är det österländska begreppet för livsenergi. Den här boken förklarar principerna och ger ett stort antal mycket enkla men effektiva övningar för hur du stimulerar din livskraft. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Tao te ching, av Lao Tzu - översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, Taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, översatt och förklarad av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu - allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu