Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Ascendenten och husen i zodiaken

Dina livsmiljöer

De astrologiska husen, träsnitt efter Georg Peurbach, 1515.
De astrologiska husen, träsnitt efter Georg Peurbach, 1515.


De tolv husen är avbilder av de tolv stjärntecknen i zodiaken. Liksom varje stjärntecken bär ett slags anlag, eller en speciell karaktär, så beskriver vart och ett av de motsvarande husen den miljö som hör stjärntecknets karaktär till.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Det första huset svarar mot zodiakens första stjärntecken, Väduren, andra huset mot Oxen och så vidare.

       Men där stjärntecknen ger en karaktär, så att säga ett hur, åt planeter och hus som befinner sig i dem, så ger husen i stället ett var. De visar på vilka miljöer planetkrafterna mestadels kommer till uttryck i, och zodiaken ger en allmän karaktär åt dessa miljöer.

       I tolkningen av horoskopet kombineras alltså ett hus med zodiaktecknet det befinner sig i och eventuella planeter det rymmer. Husen visar hur de olika miljöerna i personens liv, eller sidorna av hans tillvaro, kommer att gestalta sig.

       Ascendenten, den punkt som steg upp i öster på himlen i födelseögonblicket, bestämmer platsen på zodiakcirkeln där första huset startar. Sedan kommer ett nytt hus vid var trettionde grad, hela vägen runt. Om ascendenten till exempel befinner sig på 3 Oxen, så börjar varje hus på 3° i stjärntecknet, ända runt till tolfte huset, i det här fallet på 3° Väduren.

       Husens fasta ordningsföljd gör också att det för deras del inte finns fler möjligheter i horoskopet än det finns för ascendentens placering. Ascendenten kan vara i något av de tolv stjärntecknen — därför finns det i grunden inte mer än tolv varianter av huskonstellation i horoskopet.

       Därutöver har ascendenten möjlighet att placera sig var som helst inom stjärntecknet, mellan 0° och 30°. Det har sin betydelse för tolkningen. Man kan säga att om husgränserna går ungefär i mitten av stjärntecknen, så gäller över lag det stjärntecken som husen börjar i. Möjligen kan med tiden det stjärntecken som huset slutar i få en viss betydelse, så att företeelser i ett hus med tiden kan komma att byta karaktär. Det som först verkade Kräfta, blir med tiden mer Lejon, och så vidare. För den vars hus börjar i slutet av ett stjärntecken men till största delen tillhör nästa, gäller att hans miljöer ger ett förstahandsintryck som bestäms av det förra stjärntecknet, men vid närmare betraktande klart och tydligt visar sig vara av det senare stjärntecknets typ. Ögonblicksintrycket kontra det faktiska förhållandet.

       På de följande sidorna beskriver jag bara de huspositioner som klart visar en enda stjärnteckentillhörighet (det vill säga mellan 0° och uppåt 15°). Återigen har jag använt mig av nyckelorden för respektive hus och stjärntecken, och mer eller mindre improviserat på dem.

       Det bör påpekas att på nordliga breddgrader, som i Sverige, är alla ascendenter inte lika vanligt förekommande. På latitud 60° (i höjd med Stockholm) varierar chansen att ha sin ascendent i respektive stjärntecken så betydligt. Ren slump ger följande fördelning.


Ascendenter på latitud 60°

STJÄRNTECKEN  

ANDEL

Väduren

2 %

Oxen

3 %

Tvillingarna

6 %

Kräftan

12 %

Lejonet

14 %

Jungfrun

13 %

Vågen

13 %

Skorpionen

14 %

Skytten

12 %

Stenbocken

6 %

Vattumannen

3 %

Fiskarna

2 %


       Chansen är alltså sju gånger större att ha ascendenten i Lejonet eller Skorpionen, än att ha den i Väduren eller Fiskarna.

       Eftersom husen följer ascendenten behandlar jag inte varje hus för sig genom zodiaken, utan går igenom alla tolv husen för ascendenten i vart och ett av stjärntecknen, från Väduren till Fiskarna.

       Jag hoppar över det första husets innebörd, för där gäller vad som är sagt tidigare om ascendenten i zodiaken — med en liten nyans: själva punkten ascendenten beskriver det intryck en person vill göra på andra, medan första huset visar hur de andra därefter själva uppfattar honom.


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken


AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu