Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeterna i zodiaken

Dina inre krafter

Planeterna i zodiaken.


I horoskopet finns tolv planetpunkter och tolv stjärntecken, som kan uppträda i vilka kombinationer som helst — alltifrån alla planeter i ett enda stjärntecken till en enda planet i vart och ett av stjärntecknen. Men det är sett i ett mycket långt tidsperspektiv.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       I realiteten finns begränsningar: Merkurius och Venus rör sig i banor innanför jordens, så från oss sett följer de solens färd genom zodiaken, aldrig längre från den än 28° respektive 48°. Dessa tre går alltså zodiaken runt, ett varv per år. Mars rör sig genom ungefär halva zodiaken på ett år, men det kan variera en hel del från år till år.

       Från Jupiter och utåt rör sig planeterna betydligt långsammare. Det tar Jupiter ungefär 12 år, Saturnus 30, Uranus 84, Neptunus 165 och Pluto i genomsnitt 249 år att komma runt zodiaken. De långsamma planeternas positioner kan därför vara gemensamma för hela generationer.

       Tidslängden gör för till exempel Pluto, som 1991 befinner sig i mitten av Skorpionens stjärntecken (det stjärntecken som Pluto härskar över), att planeten inte kommer in i Skytten förrän tisdagen den 17 januari 1995. Sedan dröjer det till slutet av januari 2008 innan Pluto når Stenbockens stjärntecken — och då befinner sig ändå planeten i den snabbaste delen av sin bana.

       Ytterligare en faktor som rör till begreppen är att varje planet har återkommande perioder av rörelse i retrograd. Det betyder att planeterna, från jorden sett, tidvis verkar röra sig baklänges genom zodiaken. Annars går alla planeter alltid åt samma håll (från Vädur till Oxe till Tvillingar, osv.), men vid retrogradperioder tycks de backa på stjärnhimlen. Det beror på att även jorden rör sig i sin bana och därför inte är en fast observationspunkt.

       Inom astrologin brukar man säga att om en planet i födelseögonblicket befann sig i retrogradrörelse, försvagas och nyanseras dess kraft.

       Det är bara de verkliga planeterna som rör sig retrograd i horoskopet — inte sol, måne, ascendent och Medium Coeli.

       I horoskopet avläses och tolkas planeternas platser i zodiaktecknen, alltefter deras individuella betydelser. Varje planet och stjärntecken har sin karaktär, och kombinationerna av dessa karaktärer ger en bild av en människas personlighet.

       Att till exempel ha Mars i Stenbocken är en helt annan sak än i Fiskarna. Mars är alltid aggression och en konstruktiv eller destruktiv kraft, men den visar helt olika karaktär i de olika stjärntecknen.

       Det enklaste sättet att få en uppfattning om vad varje planet ställer till med eller står för i de olika stjärntecknen är med hjälp av nyckelord. Man kombinerar de nyckelord som är givna för planeten och stjärntecknet i fråga, och sedan är det bara att associera.

       Till exempel blir Mars i Stenbocken "aggression" och "ambition", och det är inte svårt att tänka sig vad det innebär. En konstruktiv människa, en streber som med lätthet uträttar det mesta och avslutar vad han håller på med. En effektiv typ, kanske hänsynslös. Mars i Fiskarna, aggression i trons stjärntecken, är däremot virrigare. Det ger en person som inte riktigt vet vad eller hur, och försöker mycket men avslutar lite. En kanske mindre kapabel människa, i alla fall stundtals klumpig.

       Så håller man på. Det enda som egentligen krävs är lite fantasi samt — inför hela det komplexa horoskopet — en hög grad av koncentration. Att läsa horoskop är på sätt och vis konsten att associera. Så har jag gjort på de följande sidorna, mer som en inspiration för vars och ens egna slutsatser, än som en mall för hur varje position ska tolkas. Det är alltså mer fråga om förslag än om påståenden. Dessutom har jag karikerat varje karaktär en smula, för tydlighetens skull.

       Bakom planetpositionerna ligger ett abstrakt sammanhang, där varje planetkraft får en särskild framtoning efter det zodiaktecken den befinner sig i. Men abstraktioner är bara ben. Det krävs kött, blod, hud och färg och doft. Eller med andra ord: en planets placering är upphovet och ursprunget till en karaktär eller ett karaktärsdrag — men det krävs fantasi och association för att lista sig fram till hur den karaktären manifesterar sig, på vilket sätt anlaget visar sig.

       Här följer en förteckning över varje planet i varje stjärntecken och några ord om innebörden. Solen är inte med nedan, eftersom den redan behandlats utförligt i det föregående kapitlet.


Planeterna i zodiaken


Ascendenten

Medium Coeli

Månen

Merkurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu