Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Kombinationerna

Horoskopets delar blir en helhet

Det kompletta horoskopet.


När astronomerna beräknar planeternas rörelser på stjärnhimlen är deras stora bryderi det faktum att gravitationen inte bara verkar mellan solen och varje enskild planet, utan också mellan de nio planeterna. Man talar om trekropparsproblemet.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Det är ingen konst att förutsäga en himlakropps rörelse runt en annan större, såsom en planets bana runt solen, men så fort det finns en tredje himlakropp blir matematiken betydligt mer komplicerad. Och i vårt solsystem är det tio — undantaget de många månarna och asteroiderna.

       Planeternas banor störs av varandras dragningskraft. För att få en alldeles korrekt efemerid, en tabell över planeternas positioner vid olika tidpunkter, måste man räkna med alla dessa störningar. Det var till exempel sådana minimala störningar som ledde till upptäckten av både Neptunus och Pluto.

       Samma komplikation finns i horoskopet. Varje beståndsdel i astrologin är i och för sig lätt att begripa betydelsen av, men i horoskopet kombineras de allihop till ett intrikat mönster. En planet får karaktär såväl av den egna egenskapen som av sin plats i zodiaken, i hussystemet och sina aspekter till andra planeter.

       Enkelt kan man säga att horoskopet sammanför beståndsdelarna så här:

  • planeten har sin speciella energi,

  • zodiaktecknet ger den en viss karaktär,

  • huset ger den ett spelrum,

  • aspekterna ger den inflytande från andra energier.

       Sedan följer en lista över kombinationer av planeter, stjärntecken och hus. Aspekterna behandlas längre fram. Vid varje kombination ges förslag till hur den kan tolkas i ett födelsehoroskop. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa förslag bara gäller om kombinationen uppträder ensam i horoskopet. Så är aldrig fallet. Ett horoskop är en helhet, där varje beståndsdel och kombination är underordnad horoskopets generella karaktär.

       Att tolka ett horoskop riktigt är alltid att skaffa sig en god bild av dess helhet och komplexitet, och att sålunda kunna lista sig till betydelsen av varje kombination och konstellation, som den bör vara för just det specifika horoskopet. Minns därvid allrahelst de tidigare givna nyckelorden, och försök associera fram en tolkning med dem som grund. Om tolkningen innehåller motsägelser, detaljgranska dessa och försök hitta möjliga kompromisser, eller se åt vilket håll horoskopet tenderar.

       En kombination ensam ger aldrig fullt svar eller en lämplig tolkning, utan det är när man sätter ihop horoskopets alla detaljer som man kommer sanningen närmast. Se helheten som styrande över horoskopets alla beståndsdelar, hellre än att försöka pussla ihop en helhet av delarna.

       Härefter följer:

  1. Planeterna i zodiaken, som innehåller kommentarer till varje planets placering i vart och ett av de tolv zodiaktecknen, med förslag till hur de kan tolkas.

  2. Husen i zodiaken, som med utgångspunkt från ascendenten (startpunkten för första huset) tolkar varje hus placering i varje stjärntecken.

  3. Planeterna i husen, som visar planeternas innebörd i vart och ett av de tolv husen.

       Dessa listor har tagits med, mer för att inspirera till egna tolkningar och ge bättre grepp om horoskopets beståndsdelar och deras innebörder, än för att vara mall vid tolkning av horoskop. Jag har därför tillåtit mig att karikera och överdriva en aning, så att det blir tydligare.

       För enkelhets skull nämns konsekvent den person som exemplen skulle kunna gälla som manlig. "Han" betyder givetvis "han eller hon".


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu