Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Ditt stjärntecken

Solen i zodiaken — ditt stjärntecken.

Solen i horoskopet


När vi talar om vilka stjärtecken vi är födda i, menas i själva verket att solen befann sig i det stjärntecknet vid tidpunkten för födelsen.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Det är förstås bara en av astrologins många beståndsdelar, men den ojämförligt viktigaste. Det är ingen överdrift att påstå att solen är astrologins centrum.

       Zodiakens tolv stjärntecken är långt mer en bild av jordklotets vandring runt solen, än av det utanförliggande kosmos. Solen är själva förutsättningen för liv. Därför är också dess symboliska karaktär den väsentligaste i horoskopet. Ändå får man absolut inte sträcka sig så långt att man vågar försumma de övriga planetpunkterna. Solens inflytande i horoskopet är betydande, men inte avgörande.

       När jag därför i det följande utförligare tolkar solens roll och hur den varierar genom zodiakens stjärntecken och deras dekader, är detta gjort mest för att visa hur man kan få fram information ur en planetposition, med hänsyn också till var i stjärntecknet den är placerad. Det är inte min avsikt att bestämma personers karaktärer enbart efter deras solplacering.

       Dekad betyder ungefär tiotal och syftar i astrologin på en uppdelning av varje stjärnteckens 30° i tre delar om 10° vardera, alltså 0 — 10°, 10 — 20° och 20 — 30°. Ett stjärntecken är inte homogent rakt igenom från början till slut, utan ändrar så smått karaktär inom sig. Man kan säga att den första dekaden tenderar åt det kardinala tillståndet, den andra åt det fasta och den tredje åt det rörliga.

       Om vi tar stjärntecknet Väduren som exempel, så är den i och för sig Vädur från början till slut — men det skiljer en smula i temperamentet mellan dekaderna. Första dekaden är kardinal, som Väduren själv, varför den är mest urtypisk för Väduren. Där finns hetsigheten, ivern och trotset. Andra dekaden är den fasta, och där blir energin en smula mer statisk, stoltheten viktigare än segern. Den liknar en smula det fasta eldtecknet Lejonet. Tredje dekaden är den rörliga, som påminner något om det rörliga eldtecknet Skytten. Ivern är tillbaka, men kanske inte all kraften och stöddigheten. Irritation i stället för aggression, i viss mån.

       Variationen genom stjärntecknens dekader bör märkas tydligt i den följande genomgången av soltecknen.


Solen och dess symbol.


       Solen lämpar sig bäst för en genomgång av hur en planets kraft varierar efter placeringen i zodiaken, eftersom dess egen grundkaraktär inte är så bestämd. Solen har ett slags allmängiltighet över sig som de andra planetpunkterna saknar. Mars, till exempel, har en aggressivitetens prägel och reagerar därför med eller mot de stjärntecken den hamnar i, på ett sätt som inte alls går att jämföra med Merkurius eller någon annan. Solen är från början närmast neutral, och ger därför en klarare bild av varje stjärnteckens och dekads särdrag. Det är nästan som att skildra zodiakens egenskaper, planeter förutan, men ändå i relation till en himlakropp.

       Då och då visar sig ändå det faktum att det är just solen det gäller, eftersom den ändock har vissa, om än vaga och mycket fogliga, specifika egenskaper. För tydlighets skull har jag tillåtit mig att överdriva karaktärerna en aning.


Solen och dess värv. Träsnitt av Hans Sebald Beham, 1530-talet.
Solen och dess värv. Träsnitt av Hans Sebald Beham, 1530-talet.


       Man brukar i astrologin säga att solen med sin plats i horoskopet, sitt stjärntecken, visar på personens förhållande till sin far, och månen visar förhållandet till modern. För att ytterligare klargöra stjärnteckenpositionernas betydelse har jag därför i det följande, för varje dekad, givit en bild av vad positionen säger om förhållandet till fadern — ganska vagt, eftersom varken husplacering eller aspekter finns med. Det som då sägs är direkt översättligt till modern, om det i stället är månen som har den platsen.

       För enkelhets skull talar jag i det följande om "han" och "honom", men tolkningarna gäller förstås både män och kvinnor.

       Klicka på NÄSTA för att komma till det första stjärntecknet, som är Väduren. Eller välj det tecken du vill läsa om i menyn nedan.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu