Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Astrologiska förklaringsmodeller

Hur astrologi ska kunna fungera

Arkimedes omgiven av himlasfärerna, 1503.
Arkimedes på en platt jord, omgiven av elementen och himlasfärerna, Venedig 1503.


Låt oss nu anta att det finns ett samband mellan stjärnornas rörelser och människors liv — vad kan det i så fall bero på? Vad är det för okända naturlagar som gömmer sig bakom detta samband?


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Naturligtvis är det aningen förhastat att gå in på detta innan astrologins trovärdighet ordentligt konstaterats. men jag vill ändå insistera på att det kan vara intressant att spekulera en smula.

       Det som först faller en in, och som jag redan snuddat vid, är att planeterna och stjärnhimlen skulle utöva något slags direkt kraft på oss — strålning, dragning eller vad det kan vara. Vi känner till att alla kroppar har gravitationskraft, och att inte bara stjärnorna utsänder mängder av olika sorters strålning. Varför då inte tänka sig ett karaktärsdanande inflytande?

       Utvecklar man en sådan modell, måste man tänka sig ett slags mixtur av strålning för att förklara horoskopets inflytande. Om Mars utstrålar ett slags aggressionens kraft och stjärntecknet Lejonet förmedlar självmedvetande, blir deras kombinerade inflytande en burdus själviskhet och personlig kraft — mycket förenklat. Då kan man tänka sig att människan i födelseögonblicket så att säga ristas med den egenskapen. Detsamma gäller med de övriga beståndsdelarna i horoskopet, det vill säga stjärnhimlen som den ser ut just vid födelsen.

       Det är i och för sig inte så orimligt att tänka sig, att människan i det ögonblick hon lämnar livmodern exponeras för sådana astrala energier som består under resten av hennes liv. Det är dock inte min favoritteori, framför allt för att den känns väl inskränkt och anpassat naturvetenskaplig. Jag vill hellre försöka finna ett mer metafysiskt perspektiv.

       För mig är det absurt att himlakropparnas avlägsna ringdans skulle utöva så underliga krafter. Det smakar efterkonstruktion, att materians krafter skulle forma psyket. Karaktär och anda är abstrakta fenomen. Då bör man leta efter en abstrakt förklaring. Jag har för tillfället en favorit:

       De flesta astrologer är ense om en halvt karmisk världsbild, att människoande binds till kroppslig existens i ett slags syfte, med en sorts mening. Att det alltså finns en logik bakom varje människas födelse och liv. Jag föds på en viss tid och plats, av vissa föräldrar — allt i enlighet med det öde jag kommer att gestalta. Astrologer brukar tala om att människan väljer att födas vid en given tidpunkt, för att på bästa sätt kunna uppfylla just sina livsuppgifter.

       Detta tänkande bildar raka motsatsen till det vanliga naturvetenskapliga tänkandet. Materialisten säger ungefär att vi blir vad vi äter. Den astrologiska motsatsen är att vi väljer vår mat alltefter vad vi ämnar bli. Människoanden eller själen eller jaget väljer sålunda tid och plats för sin födelse utifrån vad som bäst passar hennes strävanden med det liv hon föds till. Varje liv blir då ett slags konstverk för oss alla att studera och ta lärdom av. Antingen människan lever gloriöst eller blygsamt anonymt, storslaget eller rysligt eller tafatt — allt är livsverk med den högsta inre mening. Detta tänkande omfattas av ett stort antal astrologer.

       Men planeterna då? Jo, ovanstående betraktelsesätt förutsätter att universum är en helhet som lyder under andra lagar än enbart de naturvetenskapliga. Kosmos är ett bräde för alla våra livs fagra spel. Bakom all existens kan alltså en central makt spåras, ett syfte, en orsak, som böjer världsalltet efter sin logik. Därför vimlar universum av samband. Varje skede speglar sig i alla dess delar — stora som små — och inget sker som inte är en följd av allt det andra, eller återverkar på allt det andra. Därför är det teoretiskt möjligt att utifrån vilken bit av tillvaron som helst kunna läsa, tolka och skildra alla andra bitar. Man måste bara lösa koden.

       Det är därför inte alls för att planeterna skulle rista sitt inflytande på människors liv som samband går att spåra, utan för att planeterna och människorna är delar av helheten och speglar varandra. Lika gärna som man kan läsa människors öden ur stjärnhimlen, skulle man kunna läsa stjärnhimlens öden ur människors liv och rörelser.

       Vår vetenskap är oändligen delad, men vi skulle inget begripa av de lösryckta delarna om de inte hängde samman i en helhet. Allt har med allt annat att göra — därför har vi möjlighet att förstå. Dock är ännu själva helheten alltjämt ett mysterium för oss, ett mysterium i dubbel mening.


Slumpens sanning

Ett annat sätt att närma sig ovannämnda "totalsvar" är genom att resonera om slumpens sanning.

       Eftersom allt hör ihop i universum, finns det samband mellan de mest väsensskilda och avlägsna delarna, lika absoluta samband som mellan de intimt närstående, men naturligtvis svårare att tolka. Slumpen existerar därför inte alls, annat än som ett begrepp för de samband vi ännu inte hittat och förstått. Det betyder också att allt det som vi kallar slump saknar vi förmåga att kontrollera och styra. Slumpen är alltså ett ord för samband som inte är tillrättalagda eller reviderade av människan.

       Dessutom låter sig inte slumpen, såsom de flesta mer kända samband, avgränsas och styckas upp i små betydelselösa bitar. Den konventionella analysens skalpeller gör i regel så kraftiga ingrepp att det enda som återstår är en hårt beskuren liten detalj som inget lär oss utom sin egen form — om ens det. Slumpen har dock den intimaste kontakt med helheten bevarad. Därför intresserar den metafysikern.

       I de flesta ockulta doktriner har man satt i system att använda och tolka slumpen. Man singlar mynt eller stickor till I Ching, den gamla kinesiska visdomsboken, blandar och ger sin Tarot, spådomskortleken, lägger en stjärna, läser i kaffesump. Man har funnit att det ter sig svårt att med mer närliggande medel få ett tillräckligt omfattande perspektiv.

       Dessutom vill man inom ockultismen fånga upp egenskaper som ligger utanför vardagliga, rationella omständigheter — sådant som människan inte själv direkt råder över. Då är slumpen, den otämjda, en nyckel. Vad slumpen framkallar ligger närmare den universella helhetens lagar än människors medvetna handlande. I en annan tid skulle vi ha sagt att slumpen är det ogrumlade uttrycket för Guds vilja och Guds vägar.

       Astrologin grundar sig också på ett slags slump — stjärnhimlens utseende vid födelseögonblicket, sett från platsen för födelsen. Den celesta mekaniken än ännu opåverkad av vårt inflytande och vår födelsetidpunkt låter sig inte ändras i efterhand, varför man kan tala om ett utslag av slumpen.

       En sak som på senare tid går att rucka en smula på är faktiskt födelseögonblicket. Medicinska tekniker kan snabba på ett födelseförlopp eller sakta ner det. Om sådant gjordes i avsikt att "piffa upp" horoskopet, skulle inte längre horoskopet vara så slumpmässigt uppkommet. Jag vågar dock gissa att det dröjer innan förlossningsavdelningarna visar sådana ambitioner.

       Man bör ändå minnas att för astrologisk teori kvittar det ganska lika hur födelsen gick till, eftersom tidpunkten är så att säga fastställd av högre makt. När vi än låter barnet födas, så blir det just vid den tidpunkt som det var ämnat. Eller om man vill se det mer krasst: horoskopet över födelseögonblicket visar på den föddas karaktär, oavsett hur det manipulerades med förlossningen. Hur man än vänder sig har man, så vitt jag kan begripa, bara en, exakt födelsetidpunkt.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu