Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Egen granskning

Hur du själv kan kontrollera om astrologin fungerar


Astrologen Seni betraktar liket av den mördade Albrecht von Wallenstein. Målning av Karl von Piloty, 1855


Som synes är astrologin i det närmaste ett vitt fält på kunskapens karta. Envar som roar sig med astrologin och ställer horoskop i någon mängd kan med fördel ägna sig åt lite anspråkslös forskning efter givna linjer.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Det kan vara ett bra sätt att bekanta sig med astrologins teser och samtidigt få ett kritiskt och prövande perspektiv. Man bör inte svälja astrologins alla påståenden utan att låta dem gå igenom den praktiska prövningen.

       Ett rimligt tillvägagångssätt som var och en kan pröva, för att sålla fram bevis för eller mot astrologin, är just att samla ett antal påståenden om horoskopets samband med människan det är ställt på, kontrollera detta på en större mängd horoskop och se hur det slår ut.

       Man kan till exempel säga att personer med Skytten i tolfte huset i sina horoskop, har ett större eller mindre synfel. Sedan kontrollerar man detta med ett så stort antal personer som möjligt. Man bör då också kontrollera sådana som inte har Skytten i tolfte huset, som jämförelse, och även ett antal slumpvis plockade horoskop av båda sorter.

       Svaren kan då sprida sig över sex alternativ:


  • Alternativ 1 = de med Skytten i tolfte huset som har synfel.

  • Alternativ 2 = de med Skytten i tolfte huset som inte har synfel.

  • Alternativ 3 = de med något annat stjärntecken än Skytten i tolfte huset som har synfel.

  • Alternativ 4 = de med något annat stjärntecken än Skytten i tolfte huset som inte har synfel.

  • Alternativ 5 = de i den blandade gruppen horoskop som har synfel.

  • Alternativ 6 = de i den blandade gruppen horoskop som inte har synfel.


       Nu är det dags att göra jämförelser. Om den blandade gruppen är tillräckligt stor, helst minst hundra horoskop, kan fördelningen av personer med och utan synfel betraktas som normalförhållandet. Låt oss säga att en tredjedel av dem har synfel — då innehåller alternativ 5 hälften så många horoskop som alternativ 6.

       Om nu fördelningen är densamma mellan alternativ 1 och 2, med hälften så många i det första som det andra, eller däromkring, då kan vi genast glömma påståendet. Men antag att fördelningen skiljer sig kraftigt, så att det i stället är dubbelt så många horoskop i alternativ 1 som i 2. Då är vi verkligen något på spåren. Tag då en titt på alternativ 3 och 4. Där bör 3 vara mindre än hälften av 4, om det ska stämma.

       Sedan kan det vara intressant att studera alternativ 2 och 3 närmare, de som så att säga förbryter sig mot påståendet. Vad utmärker dem? Kanske de i alternativ 2 bara har en bit av Skytten i tolfte huset, kanske de i alternativ 3 har en på annat sätt försvagad Skytt. Med lite arbete är det möjligt att man hittar vägen till att göra påståendet i högre grad giltigt, så att antalet i alternativ 2 kryper betydligt närmare noll.

       I vårt exempel skulle det kanske nås om man säger att personer med större delen av Skytten i tolfte huset, som inte har solen, månen eller Venus i det stjärntecknet, har ett större eller mindre synfel. Man prövar sig fram.

       Jag är säker på att alla horoskopmakare skulle ha gott utbyte av sådana experiment. Man ska dock ha klart för sig att ens resultat inte är mer än fingervisningar — absolut inga regelrätta vetenskapliga bevis. Ända tror jag att om detta utfördes lite oftare bland astrologer, skulle ovissheten inom detta ämne snart nalkas sitt slut.

       Här kan det vara lämpligt att snudda en sekund vid den vardagsprövning som astrologins praktikanter så ofta utsätts och utsätter sig för. Jag menar detta att gissa andra människors soltecken.

       Det kan nog vara en lärorik övning, i och för sig, men den säger absolut ingenting om astrologins tillförlitlighet, utan faller ju tillbaka på den gissandes egen människokännedom och insikter i astrologin. Horoskopet är långt mer komplext än ett soltecken lösryckt ur sitt sammanhang.

       Dessutom måste en sann metafysiker göra den invändningen, att rätt gissat soltecken lika gärna kan vara ett utslag av telepatisk förmåga.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu