Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Aspekterna i horoskopet

Orsakerna

Aspekternas symboler.


I zodiakens cirkel är vart fjärde stjärntecken av samma element (eld, jord, luft eller vatten). De är 120° ifrån varandra. Vart tredje stjärntecken är samma tillstånd (kardinal, fast eller rörlig). De är 90° ifrån varandra.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Eld- och lufttecknen brukar kallas positiva, därför att de båda elementen kan sägas vara typiskt utåtriktade och aktiva. Jord- och vattentecknen kallas däremot negativa, för att de närmast är inåtriktade och passiva. I zodiakens cirkel är vartannat stjärntecken positivt och vartannat negativt. Från en viss position i ett positivt stjärntecken till samma position i nästkommande positiva är det 60°.

       Tecken som ligger mitt emot varandra kan sägas vara varandras motpoler. Till exempel Väduren, det första, mot Vågen, det sjunde, Oxen mot Skorpionen, Tvillingarna mot Skytten, och så vidare. De står alla 180° från varandra.

       Alla dessa speciella vinklar kallas i horoskopet för aspekter. De får betydelse när planeter i horoskopet har ungefär något av dessa avstånd från varandra. Det betyder att de krafter och anlag som planeterna representerar påverkar varandra och befinner sig i ett speciellt förhållande till varandra.


De viktigaste aspekterna

ASPEKT  

VINKEL

konjunktion

opposition

180°

trigon

120°

kvadratur

90°

sextil

60°


       Av dessa aspekter brukar konjunktionen, trigonen och sextilen betraktas som harmoniska och positiva. Kvadraturen och oppositionen är hårdare och ställer till med tråkigheter, men sägs också vara konstruktiva. De harmoniska aspekterna står ofta för glädjeämnen, medan de hårdare aspekterna ofta innebär besvär och svårigheter.

       De mindre aspekterna, kvadraturen och sextilen, sägs stå för snabba, plötsliga händelser i korta tidsperspektiv, medan de andra aspekternas inflytande oftast är utsträckt över längre tid eller märks mest för jämnan, utan några tillfälliga, plötsliga överraskningar.

       För att planeter ska bilda aspekt, bör det inte skilja mer än ungefär 8° mellan deras avstånd och aspekten i fråga. Till exempel är allt mellan 112° och 128° en trigon. Man kan också välja att bara koncentrera sig på de aspekter som är mer exakta, kanske bara med 4° skillnad. Ju mer exakt en aspekt är, desto större betydelse har den i horoskopet.

       Oftast är det lätt att avgöra vad som ska och inte ska kallas aspekt. Det framgår av horoskopet. På ett normalt horoskop brukar finnas åtminstone tio tydliga aspekter, men såväl betydligt fler som färre förekommer.

       Utan aspekter är det svårt att få en helhetsbild av horoskopet och den personlighet det ska visa. Aspekterna knyter ihop olika sidor och anlag på ett sådant sätt, att man tycker sig få en klar och tydlig bild av personens karaktär. De får de olika anlagen och egenskaperna att hänga ihop.

       Här ges enkla nyckelord, som beskriver aspekternas betydelse i horoskopet. De kan verka abstrakta, men vid tolkning blir det hela mer begripligt.


Aspekternas nyckelord

ASPEKT  

NYCKELORD

konjunktion

syntes, integrering

opposition

motsats, segregering

trigon

harmoni, gemenskap

kvadratur

konflikt, konstruktivitet

sextil

samarbete, kreativitet


       Man kan med aspekterna också leta sig fram till ett slags "varför" bakom de olika krafterna. Man skymtar orsaker till de olika krafter och sidor som horoskopet visar. Ett sammanhang bakom dem, fast de annars kan tyckas nog så åtskilda. Utan aspekter är människan inte hel, bara en korg fylld med olika faktorer, obegripliga pusselbitar i stället för en samlad komposition. Aspekter är charmerande.

       Här är en sammanfattning av de olika aspekternas betydelse. Det finns fler aspekter i astrologin, men de är alla av långt mindre betydelse än dessa sex. De som denna bok beskriver är de grundläggande och de väsentliga.


Aspekterna i horoskopet

konjunktion

       Konjunktion, när planeter ligger intill varandra i horoskopet (0°). En konjunktion innebär att de inblandade planeternas krafter samverkar så till den grad att de är svåra att skilja åt. De blandar ihop sig och förstärker varandra till en gemensam tredje kraft. Ett slags syntes. Konjunktionen är den viktigaste av aspekterna — tyvärr också den svåraste att tolka.

opposition        Opposition, när planeter ligger mitt emot varandra (180°). Det innebär att de så att säga konkurrerar. Den ena sidan fungerar när den andra vilar och tvärtom. De fungerar inte alls tillsammans eller ens samtidigt. "Antingen-eller", kan man säga. Motsatser. Oppositionen är den näst viktigaste av aspekterna.

trigon        Trigon, när planeter ligger ungefär 120° ifrån varandra (en tredjedel av hela cirkeln). Dessa planeter befinner sig i harmoni med varandra, så att den ena hjälper och inspirerar den andra, och tvärtom. De två krafterna fungerar självständigt, men på så sätt att de blir en tillgång och uppmuntran för varandra, och det råder ett intensivt samarbete och utbyte mellan dem.

kvadratur        Kvadratur, när planeter ligger ungefär 90° ifrån varandra (en fjärdedel av hela cirkeln). De planeterna bråkar med varandra. Den ena stjälper vad den andra byggt upp och de är alltid i vägen för varandra. De gör så att säga aktivt motstånd mot varandras arbete och inverkan. Likaså ställer de ömsesidigt krav på den andras ansträngningar.

sextil        Sextil, när planeter ligger ungefär 60° ifrån varandra (en sjättedel av hela cirkeln). Dessa fungerar friktionsfritt med varandra och arbetar så att det kan vara svårt att skilja den enas verk från den andras, trots att de är två skilda krafter. Särskilt i det allmänt vardagliga, konkreta arbetet kan deras samarbete synas. De trivs med varandra som om de vore syskon. Den ena kraften lockar den andra till aktivitet.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu