Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Husen i horoskopet

Dina livsmiljöer

De astrologiska husen, träsnitt efter Georg Peurbach, 1515.
De astrologiska husen, träsnitt efter Georg Peurbach, 1515.


Det finns tolv hus i horoskopet, som svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Där stjärntecknen säger hur, säger husen i stället var de olika krafterna verkar. De visar på livets olika miljöer.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Också husen är jämnstora, med 30 var av hela horoskopets cirkel. Det finns också mer komplicerade hussystem, där husen är olika stora. Placidus är det mest kända och spridda av dem. I denna bok har jag valt att arbeta med det system som kallas Lika hus, där husen som namnet säger är jämnstora. Dels är detta system det äldsta, dels är det i mina ögon det lättaste att motivera med den astrologiska logiken.

       Här ges, precis som för zodiaken och planeterna, enkla nyckelord, som beskriver husens betydelse i horoskopet.


Husen i horoskopet

HUS  

NYCKELORD

Första huset

gestalt

Andra huset

ägande

Tredje huset

vänner, umgänge

Fjärde huset

hem, familj

Femte huset

njutningar, fritid

Sjätte huset

arbete

Sjunde huset

partner

Åttonde huset

födelse och död

Nionde huset

förändringar

Tionde huset

social status

Elfte huset

ideal

Tolfte huset

offer


       De första sex husen beskriver den mer privata sfären, och kan därför betecknas som individuella. De återstående rör en persons förhållande till omgivningen och kan därför sägas vara sociala.

       Varje hus svarar mot ett av zodiakens stjärntecken, och husets karaktär är ett uttryck för motsvarande zodiakteckens egenskaper. Man kan säga att husen och deras innebörder är extraherade ur zodiakens tolv stjärntecken.


Husen och motsvarande zodiaktecken

HUS  

ZODIAK

Första huset

Väduren

Andra huset

Oxen

Tredje huset

Tvillingarna

Fjärde huset

Kräftan

Femte huset

Lejonet

Sjätte huset

Jungfrun

Sjunde huset

Vågen

Åttonde huset

Skorpionen

Nionde huset

Skytten

Tionde huset

Stenbocken

Elfte huset

Vattumannen

Tolfte huset

Fiskarna


       Husen kan sägas, såsom zodiakens stjärntecken, hänga ihop. De fyra elementen och de tre tillstånden finns också här men är av mindre betydelse.

       Eld blir på så vis första, femte och nionde huset. De har alla med aktivitet och det utåtriktade att göra.

       Jord blir andra, sjätte och tionde huset. De hör samman med den materiella situationen.

       Luft blir tredje, sjunde och elfte huset. De handlar om tänkande och kommunikation.

       Vatten blir fjärde, åttonde och tolfte huset. De beskriver olika sidor av sådant som hör känslolivet till.

       Precis som zodiakens stjärntecken kommer också de tre husen i samma element att ha olika tillstånd. Antingen kardinal eller fast eller rörlig.

       Husen beskriver var, i vilka sammanhang, en persons speciella anlag kommer till uttryck. Här följer en kortfattad redogörelse för dem. Lägg märke till släktskapet med de stjärntecken som de är länkade till. I horoskopet kan förstås husen stå mot vilka stjärntecken som helst — mycket sällan precis vid dem de svarar mot.


Husen i horoskopet

       Första huset svarar mot Vädurens stjärntecken. Det börjar i den punkt som är horoskopets ascendent, och är den plats där personens gestalt beskrivs. Den yttre karaktären och den allmänna personligheten. Ascendenten visar vad personen utger sig för att vara, hur han själv vill ses. Fortsättningen på första huset visar vad människor ser när de lär känna honom lite mer.

       Andra huset svarar mot Oxen. Där visas hur en persons ägande fungerar. Pengar, rikedom och alla materiella ting. Det ger också i viss mån en bild av förmågan, kapaciteter som man har medfödda, resurser som mer eller mindre kommer av sig själva.

       Tredje huset svarar mot Tvillingarna. Det beskriver personens vänner och vardagsumgänge. Hur han förhåller sig till dem, och de till honom. Här syns också den första skoltiden och allmänna intellektuella intressen.

       Fjärde huset svarar mot Kräftan. Det visar på familjen och hemmet, såväl det man växer upp i som det man senare själv grundar — astrologin antyder därmed att de plägar bli ganska lika. Fjärde huset kan även ge en bild av modern.

       Femte huset svarar mot Lejonet. Här visas vad man njuter av, vad man åtrår och helst vill göra. Fritidslivet hör detta hus till, allt sådant som man gör för sin egen skull — inte för att man måste. Det är också förknippat med fadern.

       Sjätte huset svarar mot Jungfrun. Det visar på arbetet. Vad för slags arbete och hur det går där. Det har kallats "hälsans hus", för att många menar att det ger en bild också av personens hälsa — eftersom den ofta är avhängig arbetet.

       Sjunde huset svarar mot Vågen. Det är partnerhuset, där en persons förhållande till partner visas. Inte bara kärlekspartner, utan intima förhållanden till människor över huvud taget. Kompanjonskap, även de rent affärsmässiga, syns också här. Naturligtvis hör först och främst kärleksaffärer och sådant som äktenskap av en eller annan sort hit.

       Åttonde huset svarar mot Skorpionen. Det kallas "dödshuset" och markerar dödsfall omkring en. Hur man förhåller sig till födelse och död, i vilken grad man kommer att omges av sådant. Också ens egen död kan markeras här — hurdan den kommer att vara. Men födslar finns också här. Huset beskriver det som rör sig utanför födelsens och dödens gränser, alltså även övernaturligheter och mystik — till exempel astrologi.

       Nionde huset svarar mot Skytten. Det visar på nya perspektiv i livet, såsom långa resor eller flyttningar från ort till ort. Hur pass man får se sig omkring i livet. De betydelsefulla förändringarna i livet bör synas här, likaså hur de gestaltar sig.

       Tionde huset svarar mot Stenbocken. Det visar ens sociala status, vilken position man når i samhället. Vilken sorts respekt man åtnjuter socialt. Karriären hör hit, förstås, och den roll man spelar i andra människors tillvaro. Anseende och inflytande.

       Elfte huset svarar mot Vattumannen. Här framgår vilka ideal man har, vilken moral och etik. Därför ger det också en bild av ens ideella aktiviteter, såsom föreningsliv och politiskt engagemang. De delar av livet som angår många människor, hela samhället eller en hel organisation, hör hit.

       Tolfte huset svarar mot Fiskarna. Det brukar kallas "zodiakens helvete" för att det visar på det elände och lidande man får utstå i livet. Offer. Vad man får ge avkall på av sina anlag, för andra sakers skull. Även de handikapp och svagheter som man bär på. I tolfte huset finns det man måste hålla inne på, för att annat i livet ska få utlopp.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu