Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeterna i horoskopet

Dina inre krafter

Planeterna i horoskopet.

Planeterna kan i horoskopet sägas representera krafter, energier, eller sidor av en persons inre. Vi består alla av dessa olika krafter. Hur de är beskaffade, var de verkar och hur de fungerar med varandra — det är olika för oss alla.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Ascendenten och Medium Coeli skiljer sig en smula från de riktiga planeterna. De är inte på samma vis verkande krafter — snarare beskriver de fasta egenskaper. Men skillnaden är så hårfin att det duger gott att räkna dem till planeterna.

       Eftersom varken ascendenten, Medium Coeli eller för den delen solen och månen är planeter i astronomisk mening, kan man — om man vill vara noga — kalla allihop, alltså även de riktiga planeterna, för planetpunkter. För läsarens bekvämlighet har jag valt att inte vara så noga med det.

       Jag anger här nyckelord för var och en av planeterna. Dessa ord kanske kan ge en snabb bild av planeternas betydelse i horoskopet.


De tolv planetpunkterna

PLANETPUNKT  

NYCKELORD

ascendenten

gestalt

Medium Coeli

självuppfattning

solen

ande

månen

själ

Merkurius

intellekt

Venus

kärlek

Mars

aggression

Jupiter

lycka, expansion

Saturnus

ansvar

Uranus

insikt

Neptunus

fantasi

Pluto

förvandling


       I nedanstående tabell anges också deras hastighet över stjärnhimlen, räknat på horoskopets cirkel. Ett helt varv är då 360°. Observera att det är mycket stora skillnader i planeternas hastighet, vilket spelar roll i tolkningen av horoskopet. Det som anges är medelhastigheten, för hastigheten varierar en del beroende på var i sin bana planeten befinner sig.


Planetpunkternas hastighet i horoskopet

PLANETPUNKT  

HASTIGHET

ascendenten

360° per dygn

Medium Coeli

360° per dygn

solen

1° per dygn

månen

13° per dygn

Merkurius

4° per dygn

Venus

1½° per dygn

Mars

½° per dygn

Jupiter

30° per år

Saturnus

12° per år

Uranus

4° per år

Neptunus

2° per år

Pluto

1½° per år


       Hastigheten kompliceras en del av att samtliga planeter — inte solen och månen — kan förflytta sig baklänges längs zodiaken. Det kallas retrograd. Naturligtvis är det inte planeterna som plötsligt backar i sina banor, även om det ser ut så från jorden. Den synbara bakåtmarschen, som i forna tider verkligen satte myror i huvudet på observatörerna, beror på att också jorden rör sig. Vissa avsnitt av jordens bana rör vi oss kvickare längs zodiaken än planeterna vi tittar på, så då ser de ut att backa. Det är en illusion som åstadkoms av vinklarna mellan jorden, planeten i fråga och zodiaken.

       Det är inte alls alla planeter som samtidigt rör sig retrograd — det beror alldeles på var de är i sin bana, avståndet till oss och var vi befinner oss i vår bana.

       I horoskopet tolkas retrograd så att planetkraften i fråga blir nyanserad och mjuknar. Den ändrar inte karaktär, utan dämpas bara en aning, så att den blir mer finstämd. Därför kan den också bli en smula mer sofistikerad i sitt uttryck.

       Planetpunkterna är de allra viktigaste elementen i horoskopet, de som all tolkning måste bygga på. Deras positioner i födelseögonblicket är det verkliga porträttet — zodiaktecknen och husen är närmast deras ramverk. Det klokaste sättet att lära sig ställa horoskop är därför att koncentrera sig speciellt på att lära känna planeterna. Längre fram i boken går jag in lite mer på dem men här följer en kortfattad presentation.


Planetpunkterna i horoskopet

Ascendenten

       Ascendenten är den punkt på zodiaken som syns precis vid östra horisonten, just när man föds. Den sägs representera personens yttre, såsom andra ser honom, sådan som han verkar vara och vill att andra ser honom. Det är alltså ascendenten som står för vilket ögonblicksintryck man ger, hurdan man ytligt sett verkar vara, och hur man beter sig i vardagsumgänget.

Medium Coeli        Medium Coeli förkortas MC och är den punkt på zodiaken som står högst på himlen — mitthimlen. Den visar hur man uppfattar sig själv, hur man själv föreställer sig att man är, vilken bild man har av sin egen personlighet.

solen        Solen representerar människans andliga jag, "egentliga" jag, som man är född med och hela tiden bär med sig. Ett slags grundanlag. Solen säger därför mycket om till exempel inställningen till livet, ens allmänna karaktär och allra innersta, mest grundläggande anlag. Ju enhetligare människor är till sin karaktär, desto mer ger de uttryck för sin sols placering. Och dess placering är nästan alltid den som ensam är mest avgörande för hurdan man är.

       Det är solens plats som avgör vilket stjärntecken man är född i. Att vara till exempel Tvilling innebär att solen var i Tvillingarnas stjärntecken i zodiaken när man föddes. Solen sägs också representera det manliga och det faderliga.

månen        Månen räknas som en planet i astrologin. Den visar på personens själsliga sida, känslolivet. Våra inre behov, olika former av längtan som vi har utan att riktigt kunna förklara dem, beskrivs ofta av månen i horoskopet. Den representerar även det kvinnliga och moderliga.

Merkurius        Merkurius, planeten närmast solen och den minsta i solsystemet, står för intellekt och tänkande, vårt tal och vårt sätt att kommunicera.

Venus        Venus representerar kärleken, men också omsorg och ömhet. Venus ses som en allmän välgörare, visar på framgång och lycka inte bara i relation till andra människor, utan i alla slags sammanhang. Den är i hög grad kreativitetens planet.

Mars        Mars är den planet som har sin bana närmast utanför jordens. Den står för aggression, och anses allmänt som något av en olycksbringare. Man ska passa sig för vad ens Marsanlag kan ställa till med. Men det finns också en positiv sida. Mars representerar den kraft som både kan bygga upp och rasera. Makt, styrka och energi. Mars kan sägas vara konstruktivitetens planet.

Jupiter        Jupiter, solsystemets största planet, är horoskopets lyckobringare. Hur mycket tur man har och med vad, berättar Jupiters position i horoskopet. Det betyder att tur och lycka är något av ett inre anlag, enligt astrologins sätt att se. Jupiter är expansionens planet. Att utvidga sig och spridas över världen.

Saturnus        Saturnus beskriver människans känsla av plikt och ansvar, den konservativa kraften. Jämte Mars räknas också Saturnus av astrologer som en svår planet, som kan ställa till med mycket förtret och tråkigheter. Den symboliserar pliktkänslan och det som man vill bevara. Det traditionella.

Uranus        Uranus upptäcktes först på 1700-talet. Man är inte helt överens om dess betydelse. Den anses ha en positiv inverkan, framför allt på den nivå av tänkande som kan kallas upplevande. Uranus står för insikt, upplysningskänslor och klarsyn. Att inte bara tänka, utan också förstå. Intuition, på tänkandets plan. Uranus brukar betraktas som ett slags utvecklad Merkurius — tänkandets djupare aspekter.

Neptunus        Neptunus upptäcktes på 1800-talet. Man brukar säga att planeten representerar fantasin. Dess position visar hurdan människans fantasi är. Även inspiration, drömmar och visioner. Neptunus brukar jämföras med Venus, fast de skiljer sig i djup och komplexitet.

Pluto        Pluto upptäcktes först 1930. Just tiden för dess upptäckt gör att man brukar skildra Pluto som farlig och ofta olycksbringande. Den står för förvandling och metamorfos. Kraften att förändras alltigenom, och pånyttfödas på det ena eller andra sättet. Stora omvälvningar hör Pluto till. Dramatiska förändringar, stora skeden med långtgående betydelse. Pluto brukar jämföras med Mars, men med en mer omfattande betydelse.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu