Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Zodiaken i horoskopet

De tolv astrologiska egenskaperna


Arabisk zodiak, 1200-talet.
Arabisk zodiak, 1200-talet.

Zodiaken är den del av horoskopet som fått sin karaktär av stjärnhimlen, allt det som ligger utanför vårt lilla solsystem. Alla dessa miljoner stjärnor bildar genom sin mängd och sin väldighet astrologins verkliga bas.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Men det skulle vara alltför arbetsamt att ta hänsyn till var och en av alla dessa ljusfläckar, så i stället har man dels koncentrerat sig på det band av stjärnhimlen som solen ser ut att glida över på sin bana, den så kallade ekliptikan, dels delat upp dem i tolv stjärnbilder. Zodiaken är en symbolisk avbild av dessa tolv stjärnbilder, där varje stjärntecken ges 30° av hela cirkelns 360°.

       Man börjar räkna från vårdagjämningspunkten, den 21 mars, när solen precis går in i Vädurens stjärntecken, och sedan kommer ett nytt stjärntecken ungefär den 21 i varje månad året runt. Zodiaken är alltså en tänkt cirkel långt utanför solsystemet, som bildar bakgrund för alla planeter. I astrologin markeras var varje planet befinner sig på den cirkeln, från jorden sett.

       Zodiakens stjärntecken i horoskopet bildar bakgrund också på det viset, att de anger hurdan till exempel en planets kraft blir. Stjärntecknet ger planeten karaktär och särdrag. Mars är alltid aggression, men av helt olika typ i vart och ett av stjärntecknen. Hurdan aggression en person har visas alltså främst av i vilket stjärntecken Mars befinner sig vid hans födelse, vilken position Mars har i zodiaken.

       För att ge en hastig bild av stjärntecknens egenskaper har jag här knutit var sitt nyckelord till dem. De har ingen officiell astrologisk sanktion, utan är bara ett sätt att kvickt förmedla en bild av varje zodiakteckens karaktär.


Zodiakens tolv stjärntecken

STJÄRNTECKEN  

NYCKELORD

Väduren

aktivitet

Oxen

trygghet

Tvillingarna

kommunikation

Kräftan

känsloliv

Lejonet

vilja

Jungfrun

kritik

Vågen

balans

Skorpionen

passion

Skytten

frihet

Stenbocken

ambition

Vattumannen

allvar

Fiskarna

sökande


       De första sex stjärntecknen kan sägas ha en mer personlig innebörd — de är introspektiva till sin karaktär. De återstående stjärntecknen är mer allmänna och extroverta. Men den uppdelningen ska inte tas bokstavligt, mest som en antydan.

       Datumen nedan anger när stjärntecknet i fråga är soltecken, det vill säga när solen befinner sig i det. Det är solens placering som avgör vilket stjärntecken man sägs vara född i. Egentligen varierar det en smula mellan åren, på grund av vårt system med skottår, men skillnaden är marginell. De som är födda precis på gränsdatum kan dock behöva kontrollera sitt soltecken mer noggrant.


Solen i zodiakens stjärntecken

SOLTECKEN  

PERIOD

Väduren

21 mars — 19 april

Oxen

20 april — 20 maj

Tvillingarna

21 maj — 20 juni

Kräftan

21 juni — 22 juli

Lejonet

23 juli — 22 aug.

Jungfrun

23 aug. — 22 sep.

Vågen

23 sep. — 22 okt.

Skorpionen

23 okt. — 21 nov.

Skytten

22 nov. — 21 dec.

Stenbocken

22 dec. — 19 jan.

Vattumannen

20 jan. — 19 feb.

Fiskarna

20 feb. — 20 mars


Elementen och tillstånden

Tecknens karaktärer har bestämts ur sju grundläggande astrologiska principer: de fyra elementen och de tre tillstånden. Varje stjärntecken hör till ett element och ett tillstånd. Det finns tre stjärntecken som hör till samma element, och av dessa tre hör ett till vart och ett av de tre tillstånden. Det betyder 4 x 3 = 12 olika möjligheter, det vill säga hela zodiaken. Det finns alltså inte två stjärntecken som har samma kombination.

       Dessa sju principer är astrologins verkliga grundpelare. Utifrån elementen och tillstånden bestäms varje stjärnteckens karaktär.


De fyra elementen

       Eld symboliserar det aktiva. Kraft, energi och företagsamhet. Det utåtriktade, ivriga och kreativa. Eldtecknen är typiska handlingstecken. Eftersom de är utåtriktade till sin karaktär, brukar de kallas positiva.

       Jord symboliserar det vardagsnära och materiella. Sådant man använder sig av, och sådant som omger en. Det handlar mer om vad man har, prylar och omgivning och allt praktiskt och konkret, än om vad man gör. Jordtecknen är till sin karaktär mer inåtriktade, och kallas därför negativa.

       Luft står för tänkande och idéer, språk och kommunikation. Allt som hör tänkandet till — kunskap och moral, lärdom och logik. Det kan sägas handla om hur man förhåller sig till omgivningen, hur man kommunicerar med den. Lufttecknen räknas liksom eldtecknen till de utåtriktade och positiva stjärntecknen.

       Vatten symboliserar känslolivet. Alla känslor, från hat till kärlek och förtvivlan, hur man reagerar på omgivningen. Det är också fruktsamhetens element. Eftersom vatten har så mycket att göra med vad som sker inom en, räknas vattentecknen som negativa stjärntecken.


De tre tillstånden

       Kardinal, det ledande, drar andra till sig, driver på och vill åt ett bestämt håll. Påskyndande, intolerant och bestämt. Det kardinala drar iväg på eget initiativ, oavsett om andra följer eller accepterar.

       Fast är det oföränderliga, som vill bevara igår till morgondagen, och står för status quo. Det fasta vill varken bestämma eller bestämmas över, utan är tillfreds som det är. Ovilja inför förändring är typiskt för det fasta.

       Rörlig är den anpassningsbara sidan, som välkomnar förändringar och gladeligt anpassar sig efter andra. Det är följaren, den som lyder och letar och prövar allt nytt.


Zodiakens element och tillstånd

STJÄRNTECKEN  

ELEMENT  

TILLSTÅND

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

eld

jord

luft

vatten

eld

jord

luft

vatten

eld

jord

luft

vatten

kardinal

fast

rörlig

kardinal

fast

rörlig

kardinal

fast

rörlig

kardinal

fast

rörlig


Härskare och exalterad

Med sina olika egenskaper passar planeterna olika bra i de tolv zodiaktecknen. Det stjärntecken som passar en planet allra bäst sägs planeten härska över, där är dess kraft allra starkast och tydligast. Varje stjärntecken har en bestämd härskare bland planeterna, och varje planet härskar över ett stjärntecken — utom Merkurius och Venus, som sägs härska över två stjärntecken var. Ascendenten och Medium Coeli är inte härskare i något stjärntecken.

       Vidare sägs planeterna exaltera i vissa stjärntecken, som passar deras typ av kraft och som de är mycket starka i. Också där har varje stjärntecken sin exalterade planet och planeterna var sitt stjärntecken, utom Merkurius och Venus, som återigen har två var.

       När man tolkar horoskop är detta med härskare och exalterade viktigt att komma ihåg, för planeterna ökar i betydelse om de befinner sig i stjärntecken de härskar över eller exalterar i. De blir starkare än annars, och tydligare i sin inverkan.

       Man kan också ofta gå bakvägen och kontrollera var ett stjärnteckens härskare befinner sig i horoskopet, i förhållande till stjärntecknet. Nära, eller långt ifrån, eller i någon aspekt till det. Sådant har också betydelse.


Zodiakens härskare och exalterade

STJÄRNTECKEN  

HÄRSKARE  

EXALTERAD

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

Mars

Venus

Merkurius

månen

solen

Merkurius

Venus

Pluto

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

solen

månen

Jupiter

Venus

Pluto

Venus

Merkurius

Neptunus

Uranus

Mars

Saturnus

Merkurius


Stjärntecken för stjärntecken

I det följande ger jag en beskrivning av varje stjärnteckens specifika egenskaper, och ett slags nyckelord för vart och ett. Nyckelordet är en sammanfattning av tecknets särdrag. Detsamma gäller mottot, som är ett mer allmänt vedertaget astrologiskt begrepp. Mottona är alla en enkel jag-sats, såsom "jag är", "jag äger" och så vidare. Dessutom ges för varje stjärntecken exempel på kommentarer och påståenden, som också kan representera varje stjärnteckens karaktär.

       Betydligt fylligare tolkningar för soltecken, det vill säga solens placering i de olika stjärntecknen, ges i kapitlet Solen i zodiaken. Här nedan beskrivs i stället stjärntecknens allmänna karaktärer, oavsett planeter, hus eller aspekter.


Väduren

Väduren Latin: Aries
Element: eld
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag är"
Härskare: Mars
Exalterad: solen
Nyckelord: aktivitet

       Väduren är verkligen iverns och aktivitetens stjärntecken. Allt som gäller eld gäller särskilt tydligt för Väduren, som kan sägas vara det mest typiska eldtecknet. Med Väduren går allt fort och entusiastiskt, gärna improviserat. Hastigt påkommet och lika hastigt överståndet. Vädurkaraktären är rastlösheten, som ständigt är i gång och ofta förivrar sig. Utmaningar, tävling, stordåd är i Vädursmak. Att kämpa och segra, chansa och våga. Väduren spränger genom alla hinder och vänder sällan på huvudet, för att se vad han lämnat bakom sig. Ett typiskt Väduruttryck är: "Än sen då!"


Oxen

Oxen Latin: Taurus
Element: jord
Tillstånd: fast
Motto: "jag äger"
Härskare: Venus
Exalterad: månen
Nyckelord: trygghet

       Oxen är så gott som Vädurens raka motsats, den som manar till lugn och trivs bäst i vardagen, fjärran från jäkt och stress. Oxen är materialismens stjärntecken. Den kan gott sägas vara det mest typiska jordtecknet. Att äga är att lägga stor vikt vid och vårda sina prylar, pengar och allt sådant. Även det som hör naturen till — sådd, skörd och trädgårdsarbete — sägs ligga Oxen nära. Oxen är lugnets och långsamhetens stjärntecken. Den svårväckte och oföränderlige. Tolerans och pålitlighet. Allt som hör Oxen till dröjer länge, och stannar länge kvar. Varaktighet. Oxens reaktion dröjer men blir desto kraftigare när den äntligen kommer. En typisk Oxefras är "Vi har det bra som vi har det".


Tvillingarna

Tvillingarna Latin: Gemini
Element: luft
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag tänker"
Härskare: Merkurius
Exalterad: Jupiter
Nyckelord: kommunikation

       Här är talets, språkens och all kommunikations stjärntecken. Att umgås. Det finns ytlighet häri, och lättvindighet. Inget är särskilt noga för Tvillingen. Allmänbildning ligger nära till hands men inte tålamodskrävande specialisering. Tvillingen lär sig fort och glömmer i samma hastighet. Intresset är störst för litteratur och allt som är ord. Tvillingarna kan gott sägas vara det mest typiska lufttecknet. Tänkandet, det snabba och flyktiga, som aldrig blir särskilt länge vid en punkt och inte fångas eller frestas av mycket. Flyktighet. Att närma sig andra människor för en trevlig pratstunds skull. Ett Tvillinguttryck är "Vad tycker du?"


Kräftan

Kräftan Latin: Cancer
Element: vatten
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag känner"
Härskare: månen
Exalterad: Venus
Nyckelord: känsloliv

       Kräftan är det traditionellt sett moderliga stjärntecknet. Den som bryr sig om och fäster sig vid, som ömmar för och tar det försiktigt. Det är känslolivets stjärntecken, de mjuka känslorna. Att vårda och bekymra sig om, att ta hänsyn till och känna efter. Kräftan lever i det näraliggande och är knuten till det med många känsloband. Hem och familj och de allra närmaste. Godmodighet och välvilja.

       Man bör minnas att Kräftan är ett kardinalt stjärntecken, varför de mjuka känslorna har en tendens att dominera omgivningen. För Kräftan styrs tillvaron av känslor och därför bör känslorna styra världen. Den som beskyddar väntar inte på att efterfrågas, utan tränger sig på och lägger beslag på de beskyddade. Kräftan säger till exempel gärna: "Hur mår du?" eller "Jo, men jag bryr mig ju om!"


Lejonet

Lejonet Latin: Leo
Element: eld
Tillstånd: fast
Motto: "jag vill"
Härskare: solen
Exalterad: Pluto
Nyckelord: vilja

       Lejonet är det starka jagets stjärntecken, eller rent av självupptagenhetens. Den dominanta individen, som alltid först ser till sina egna behov och önskemål. Han utstrålar stolthet, storhet och personlig makt. Lejonet är zodiakens kungliga stjärntecken, den som vill härska och dominera sin omgivning. Han har ett väldigt självförtroende och en stark beslutsamhet, som ger honom skicklighet i att befalla och organisera. Ledartypen.

       I Lejonets världsbild är han själv centrum och detta ger honom förmåga att skärskåda sin omgivning, men svårigheter att se sin egen roll klart. Viljan är den kraft som driver honom — vad han vill åt sig själv och för sin egen skull. Men där han har makt är han nöjd, generös och storsint. Lejonet säger gärna: "Det blir som jag har sagt". Han påpekar ofta vad han tycker, vad han tycker om eller illa om, och för honom är alltid det argument nog.


Jungfrun

Jungfrun Latin: Virgo
Element: jord
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag granskar"
Härskare: Merkurius
Exalterad: Venus
Nyckelord: kritik

       Jungfrun är det trägna och flitiga arbetets stjärntecken. Att aldrig hoppa på något obetänkt, att i stället alltid noggrant granska och kritisera och tänka igenom är kännetecknande för Jungfrun. Inte ett enda förhastat drag. Trots all noggrannhet och omsorg med detaljer är han den som ofta ångrar sig efteråt och tänker på alla "i stället". Det finns inget slarv hos Jungfrun, inget som är för smått för att hoppas över. Allt går med samma eftertänksamhet. Det kritiska sinnelaget gör att mycket som inte riktigt duger aldrig blir av, men när det kommer till handling är Jungfrun närmast outtröttlig. Jungfruattityden präglas av mycken tveksamhet. Han säger ofta "Tänk dig för!"


Vågen

Vågen Latin: Libra
Element: luft
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag väger"
Härskare: Venus
Exalterad: Merkurius
Nyckelord: balans

       Det här är moralens stjärntecken. Vad man borde göra och inte borde ligger långt fram och ges den allra största betydelse. Vågens ideal är balans, rättvisa och harmoni. Parbildning och äktenskap är stjärntecknets speciella uttryck. Att vara överens. Diplomati och juridik hör hit, liksom medlarens roll. Vågen ogillar oklarheter, sådant som är rörigt eller brister i organisation. Det ska vara ordning. Visst kan Vågen ha svårt att välja mellan olika alternativ, men när väl beslutet är fattat kan ingenting rubba det. När det gäller har Vågen verkligen kraft och övertygelse att slåss, speciellt för principsaker. Ett typiskt Våguttryck är "Är vi överens om det här nu då?"


Skorpionen

Skorpionen Latin: Scorpio
Element: vatten
Tillstånd: fast
Motto: "jag önskar"
Härskare: Pluto
Exalterad: Neptunus
Nyckelord: passion

       Skorpionen är de häftiga känslornas stjärntecken. Allt som är drastiskt och plötsligt och rent av fruktansvärt är Skorpionens karakteristika. Såväl födelse som i synnerhet död hör hit. De allra innersta behoven och hemligaste drömmarna, sexualitet och våldsamheter. Skorpionen kan på ytan vara märkvärdigt oberörd, men innanför vävs farliga drömmar och fantasier. Han dras till det absurda och giftiga, älskar med glöd och hatar med samma glöd. Skorpionen trivs bäst i extremlägen. Eftersom det ändå är ett fast stjärntecken, visar sig Skorpionens passion inte så mycket i honom själv, utan i omgivningen. Skorpionen har en förmåga att få omvärlden att leva ut de starkaste känslor, men själv bevara ett synbart lugn. Han säger gärna "Om du bara visste!" eller "Å, vad jag skulle vilja..."


Skytten

Skytten Latin: Sagittarius
Element: eld
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag ser"
Härskare: Jupiter
Exalterad: Uranus
Nyckelord: frihet

       Här är de utsträckta perspektivens stjärntecken — långt mer i fjärran än på den plats där Skytten befinner sig. De stora, fria, atmosfäriska perspektiven passar bäst, att titta ut bland stjärnorna och flyga högt över marken, fjärran från krav och rutin. Ut i det okända. Men det är inte så mycket för nyfikenhets skull, även om Skytten älskar omväxling och att resa vida omkring, utan det är för den andliga friheten. Aldrig sitta fast, aldrig vara tvungen. Skytten behöver förnyelse för jämnan och ständigt vara i rörelse bort, bort, bort. Han slår aldrig rot. Skytten säger ofta "En annan gång, kanske". Det finns dock ofta hos honom ett tydligt spår av eldens element. Han kan kämpa, och då visar han den allra otåligaste iver. Skytten har anlag för fanatism, så länge visionerna är tillräckligt omvälvande och långsträckta.


Stenbocken

Stenbocken Latin: Capricornus
Element: jord
Tillstånd: kardinal
Motto: "jag använder"
Härskare: Saturnus
Exalterad: Mars
Nyckelord: ambition

       Stenbocken är den som gör bruk av vad helst som omger honom. Han tänker alltid först och främst på vad saker är bra till och vad de gör för nytta. Och hur han själv bäst kan förvalta vad helst han får tag i. Stenbocken vill bygga, högt och ståtligt. Att åstadkomma, lyckas med svåra uppgifter och utmana sin förmåga. Han dirigerar och domderar och strävar utan ro. Det ska vara sten på sten och verk på verk. Det ska synas att han har levat, minsann. Han är skicklig och oerhört bestämd. Liksom tåget är han sådan, att har han väl satt fart åt ett håll så finns få ting som kan stoppa eller ändra hans bana. Beslutsamhet. "Det är väl ingen konst!" kan han säga, eller "Så här gör vi".


Vattumannen

Vattumannen Latin: Aquarius
Element: luft
Tillstånd: fast
Motto: "jag vet"
Härskare: Uranus
Exalterad: Saturnus
Nyckelord: allvar

       Vattumannen har svårt att ta lätt på något. För honom är tillvarons alla små skeden bitar av den stora helheten. I motsats till Tvillingarna kan han aldrig nöja sig med bara ett flyktigt hum om hur saker och ting fungerar. Det han studerar, undersöker han alltid på djupet, och ända tills han känner att han förstår själva grunden. Vattumannen är kunskapens stjärntecken, den som kopplar ihop sammanhangen och gräver sig ner till principerna. Seriös, korrekt och uppriktig. Han har vetskap och insikter. Att förstå och att analysera. Ingenting är oviktigt för honom, och ingenting får nonchaleras. Filosofi hör hit, logik och teori. Vattumannens strävan efter förståelse leder till stort allvar men också originalitet. Vad som passar alla andra har ingen relevans för Vattumannen, som alltid väljer att göra helt på sitt eget sätt. Ett Vattumannauttryck är "Så här ligger det till".


Fiskarna

Fiskarna Latin: Pisces
Element: vatten
Tillstånd: rörlig
Motto: "jag tror"
Härskare: Neptunus
Exalterad: Merkurius
Nyckelord: sökande

       Fiskarna är förvirringens och otillfredsställelsens stjärntecken. Den som söker svar och aldrig får dem. Den som är utan rast eller ro, ständigt på drift och ständigt prövande nya vägar. För Fisken hänger allt liksom i luften, och tillvaron är närmast kaotisk. Obesvarade frågor, osäkerhet och hjälplöshet hör stjärntecknet till. Fisken är den som alltid hoppar från punkt till punkt och prövar vad helst som är okänt. Det är svårt för Fisken att slå sig till ro med något, för snart kommer känslan att det inte är riktigt rätt, att något bättre finns bakom hörnet. Fisken är snäll och förlåtande, ger gärna efter för omgivningen. Självutlämnande intill självförintelse och saknar en fast grund att stå på. Den irrande, letande. "Jag vet inte", säger han, och "Jag kan inte".


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu