Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Horoskopet

Astrologins diagram


Födelsehoroskop.
Födelsehoroskop.


Astrologin är läran om stjärnornas samband med människors liv. Dess främsta, nästan enda redskap, är horoskopet. Ordet horoskop betyder bild av timmen, och då menas någons födelseögonblick.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Horoskopet är helt enkelt ett diagram som visar var solsystemets planeter, och några andra ting, befann sig just i det ögonblick när man föddes.

       Till planeterna räknas solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Dessutom finns två punkter, rent teoretiskt fastställda, som i horoskopet fungerar ungefär som planeterna. De är ascendenten och Medium Coeli.

       I horoskopet visas stjärnhimlen i ett geocentriskt perspektiv, det vill säga med jorden som mittpunkt och allting sett utifrån den. Zodiaken är en tänkt cirkel runt jorden, som en gradskiva med tolv delar om vardera 30°. Eftersom planeterna alla rör sig i ungefär samma plan, kan man beskriva deras banor som rörelser på denna cirkel.

       Zodiaken har delats in i tolv lika stora delar, som döpts efter verkliga stjärnkonstellationer på himlen. De tolv delarna kallas Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna.

       Mot zodiakens stjärntecken svarar de tolv husen. Deras läge bestäms av den punkt som kallas ascendenten och de bildar en egen indelning av cirkeln. Varje planet har därför en position dels i ett av zodiakens stjärntecken, dels i ett av de tolv husen.

       I horoskopet markeras också om planeter befinner sig på speciella avstånd från varandra i cirkeln. Hela cirkeln är 360°. De speciella vinklarna som gäller är när planeter är i konjunktion (intill varandra, 0°), opposition (mitt emot varandra, 180°), trigon (120°), kvadratur (90°) och sextil (60°). Vinklarna kallas aspekter.

       Med hjälp av dessa beståndsdelar konstruerar och tolkar man horoskopet.

       Att ställa ett horoskop är alltså att ta reda på hur planeterna och husen stod just då en viss person föddes, och sedan teckna upp dessa på zodiakcirkeln. Det enda som har betydelse, som man behöver veta för att kunna ställa horoskopet, är en persons födelsedatum med klockslag och födelseplats. Särskilt svårt är det inte att räkna ut och rita upp horoskopet. Det knepiga ligger i själva tolkningen.

       Varje astrolog har sitt eget sätt att tolka, och förmodligen skiljer sig olika astrologers omdömen betydligt. Man är tämligen överens om till exempel de flesta zodiaktecknens och husens symboliska betydelser, men när det kommer till planeterna går åsikterna ofta isär väldeliga. Det gäller särskilt de planeter som ligger bortom Saturnus — Uranus, Neptunus och Pluto — för de upptäcktes så pass sent. Uranus hittades på 1700-talet, Neptunus på 1800-talet och Pluto på 1900-talet. Därför har de ännu inte helt och fullt fått sina fasta betydelser i astrologin.

       De flesta astrologer är övertygade om att det finns fler planeter i vårt solsystem utanför Pluto — några astrologer har även döpt sådana och skrivit tabeller för hur de rör sig och vad de symboliserar. Själv föredrar jag att invänta astronomins landvinningar.

       Vad helst olika astrologer än menar, måste man lita mest till sin egen intuition för att kunna tolka horoskop framgångsrikt. Det är genom intuitionen man får de allra bästa resultaten, de som fascinerar och överraskar. Man skulle kunna säga att horoskopet enbart är ett stöd, en hjälpreda åt intuitionen. Är man okoncentrerad eller har bråttom, så blir tolkningen mest en massa tomma ord som kunde gälla för vem som helst. Det tar tid att tolka ett horoskop, och var gång man kommer tillbaka till det finns nya saker att upptäcka.

       Här presenteras huvudsakligen mina egna slutsatser och åsikter — ibland delade av de flesta som pysslar med astrologi, ibland inte alls. Envar får bilda sig sin egen uppfattning. Horoskopet inspirerar till nytolkning. En enda, allenarådande betydelse har man än så länge inte funnit för någon av horoskopets alla komponenter.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu