Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Ställ ditt horoskop

Hur astrologi fungerar

Ställ och tolka ditt horoskop.
Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online!


Boken Ställ och tolka ditt horoskop — hur man använder astrologin kom ut första gången 1979 och blev snabbt en bestseller, med flera följande upplagor. Den senaste är en pocketbok på 527 sidor. Men på denna webbplats kan du läsa boken i sin helhet.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Ställ och tolka ditt horoskop är en lärobok i astrologi. Här har jag försökt att rakt och lättfattligt förklara hur astrologin fungerar, hur man upprättar och tolkar horoskop.


Det fullständiga horoskopet

Vanligtvis brukar ordet horoskop användas för tidningarnas spalter om vad Väduren, Oxen och andra stjärntecken har att vänta sig i den omedelbara framtiden. Men det är en grov förenkling av astrologin, som kom till på 1900-talet just för att fungera i tidningarna. Det fullständiga horoskopet är betydligt mer.

       Horoskop är grekiska och betyder "bild av himlen". Därmed menas ett diagram över var solen, månen och planeterna befann sig på stjärnhimlen vid en viss tidpunkt — till exempel ett födelseögonblick. För det fullständiga horoskopet behöver man även räkna med platsen för födelsen, eftersom stjärnhimlen ser olika ut från olika platser på jorden. Nedan är en bild på ett fullständigt horoskop.


Ett fullständigt horoskop.
Ett fullständigt födelsehoroskop med alla planeters platser på stjärnhimlen (Zodiaken) och i de astrologiska husen markerade, samt aspekter (särskilda vinklar) mellan dem.


       När boken Ställ ditt horoskop först kom ut 1979 var det väldigt komplicerat att räkna ut sitt fullständiga horoskop. Man behövde långa tabeller och en hel del matematik. Att upprätta sitt horoskop är numera plättlätt, med datorns och internets hjälp. Det finns flera webbplatser där man kan få horoskopet uträknat gratis. Se instruktionerna här:

Ställ ditt horoskop

       Att tolka horoskopet är dock betydligt mer komplicerat. Det kräver både kunskaper och övning. Jag hoppas att mina förklaringar ska ge dig nog med stoff och lust för att göra ett försök.


Horoskopets komponenter

Horoskopet består av ett antal komponenter, som representerar olika egenskaper och förutsättningar. När de kombineras i en astrologisk horoskoptolkning beskriver de personligheten och ger en allmän bild av hur den personens liv tenderar att gestalta sig. Det svåra i tolkningen är dels att förstå hur komponenterna påverkar varandra och dels att få en bild av hur detta konkret kommer till uttryck i en persons egenskaper och framtid.

       I följande texter beskrivs och förklaras horoskopets komponenter mer detaljerat, men här är ett kortfattat sammandrag att tjäna som en introduktion:

       Planeterna i horoskopet är dels de åtta i solsystemet — Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto (alltjämt en planet i astrologin) — men också himlakropparna solen och månen. Även de astronomiskt beräknade punkterna ascendenten, Medium Coeli och månknuten fungerar i horoskopet ungefär som planeter och kan därför räknas till dem. I horoskopet visar planeterna på vad som gäller och händer. De är de drivande krafterna i horoskopet.

       Zodiaken består av tolv stjärntecken, som formar den yttersta cirkeln i horoskopet. Den utgör ett slags koordinatsystem, även i astronomin, med vilket man fastställer var planeterna befinner sig i rymden. I horoskopet är detta sett från jorden, vilket kallas geocentriskt. Det stjärntecken man sägs vara född i är det där solen befann sig vid födelsen, men i horoskopet har alla stjärntecken betydelse för tolkningen, såväl vad gäller planeter i dem som på andra sätt. Stjärntecknet berättar i horoskopet hur något kommer till uttryck, vilken karaktär det får.

       Husen är en tolvdelning av hela horoskopcirkeln, som kan göras på några olika sätt. Varje hus har sin betydelse för var olika egenskaper och förutsättningar kommer till uttryck — i vilka livsmiljöer. De liknar med sin tolvdelning Zodiaken och har på sätt och vis hämtat sina egenskaper därifrån, men husen utgår från ascendenten och kan därför hamna helt annorlunda i horoskopet — även om de också alltid behåller sin turordning.

       Aspekterna är särskilda vinklar mellan planeter och andra punkter i horoskopet, som ges särskild betydelse i astrologisk tolkning. Aspekterna beskriver varför vissa omständigheter och förutsättningar råder. De knyter ihop olika egenskaper till orsakssammanhang. De viktigaste och mest använda är konjunktion (0°), opposition (180°), trigon (120°), kvadratur (90°) och sextil (60°). Det finns även andra aspekter, som används av en del astrologer.

       När horoskopet tecknas och tolkas är det alla de ovanstående komponenterna som ritas ut och sedan analyseras. Bara om de alla tas med är det fråga om ett fullständigt horoskop. Det är rätt komplicerat men också fascinerande.


Man behöver inte tro

Man behöver inte tro på astrologi för att ha glädje och utbyte av sitt horoskop. Det ger ett intressant och annorlunda perspektiv på den egna personligheten. Dessutom hör man historiens vingslag när man studerar horoskopet. Sedan urminnes tid har människor tittat i stjärnorna för att försöka förstå den värld vi har hamnat i.

       Du kommer nog också att bli förvånad över hur mycket ditt horoskop berättar om dig, och kanske hjälper det dig att komma på saker om dig själv som du dessförinnan aldrig haft en tanke på.


Horoskop förr och nu

Historiskt användes astrologin sällan för att tolka enskilda personers horoskop — om de inte var kungar. I stället ägnade sig atrologerna åt att försöka förutsäga framtiden för hela riket. Det kallas mundan astrologi, världsastrologi, och finns beskrivet på denna hemsida, men ännu mer om mundan astrologi hittar du här:

Horoskop för nya millenniet

       Jag har också en webbplats på engelska om astrologi och horoskop, där jag bland mycket annat tolkar berömda människors och världshändelsers horoskop:

Complete Horoscope


Stefan Stenudd


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu