Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Fiskarna

Sökarens stjärntecken i horoskopet

Symbolen för Fiskarnas stjärntecken i tusch av Stefan Stenudd.
Fiskarnas stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se en förstoring.

Fiskarna är det svävande stjärntecknet framför andra, de ombytliga känslornas stjärntecken. Människor med solen i Fiskarna är sökare till sin grundnatur, undrande och frågande. Världen är stor och förvirrande, så som Fiskar upplever den. De strövar vida omkring, prövar allehanda ting för att lära känna den eller hitta till dess mening.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Fiskarna är följsamma och ombytliga med stor anpassningsförmåga även i påfrestande situationer. Fiskar kan härda ut där andra flyr och glädjas åt framgångar som andra kallar obetydliga. Huvudsakligen undfallande är Fisken beredd att pröva allt som skulle kunna skänka en glimt av mening och åtrår mest av allt att kunna hänge sitt liv åt tron på ett speciellt högre syfte.

       Fiskarna är förvirringens och otillfredsställelsens stjärntecken. Den som söker svar och aldrig får dem. Den som är utan rast eller ro, ständigt på drift och ständigt prövande nya vägar. För Fisken hänger allt liksom i luften, och tillvaron är närmast kaotisk. Obesvarade frågor, osäkerhet och hjälplöshet hör stjärntecknet till.

       Fisken är den som alltid hoppar från punkt till punkt och prövar vad helst som är okänt. Det är svårt för Fisken att slå sig till ro med något, för snart kommer känslan att det inte är riktigt rätt, att något bättre finns bakom hörnet.

       Fiskarna är snälla och förlåtande, ger gärna efter för omgivningen. De kan vara självutlämnande intill självförintelse och saknar en fast grund att stå på. Den irrande, letande. "Jag vet inte", säger Fiskarna, och "Jag kan inte".


Fiskarnas symbol

Fakta om Fiskarna

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Fiskarna, Pisces

Vatten / Rörlig

Neptunus / Merkurius

Sökande

"Jag tror."

Sökare

19 februari — 20 mars

Martyren


Stjärnbilden Fiskarna. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.
Stjärnbilden Fiskarna. Från Hevelius, Firmamentum, 1690.


Fiskarnas tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig — oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Fiskarnas tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda 20-29 februari
Fiskarnas kardinala dekad

Hos dem som har solen i denna del av Fiskarna lever längtan stark och pockande. Längtan efter något fast att tro på, efter värde och mening åt livet. De här Fiskarna söker med frenesi och evig tålmodighet efter fasta punkter i tillvaron, vilka ofta visar sig svårfunna. Den kardinala Fisken är mycket sensibel till sin karaktär, med höga krav på sig själv och stor ödmjukhet inför andra. När dessa Fiskar efter trägen strävan fått grepp om något som de känner vara meningsfullt, finns knappt någon gräns för Fiskars iver att penetrera och omfatta det. Med passion kan de kardinala Fiskarna ge sig hän i en riktning som de tror på, men trots övertygelsens djup har de lätt att senare frigöra sig från den, om så blir aktuellt. Vad som alltid lossar Fiskarna ur en sådan förtrollning, är om en annan väg har större lyskraft.

       De kardinala Fiskarna engagerar sig självuppoffrande i allt de känner för, och låter över huvud taget känslorna dirigera de flesta av sina handlingar. Det som inte har hjärta lämnar dem helt ointresserade. Eftersom Fiskarnas egna krav är synnerligen anspråkslösa och med lätthet kan hållas igen än mer, har de en nästan obegriplig anpassningsförmåga till de kärvaste omständigheter och mest genomgripande förändringar. De kardinala Fiskarna lever för att nå en själens klarhet, frälsning och slutligen finna ro i livet — ett högt satt mål som få når. Men vägen dit är full av upplevelser.

       Dessa Fiskars förhållande till fadern är innerligt, om än de båda trots stora ansträngningar inte tycker att de får vara tillräckligt nära varandra. Andra skulle säga att deras relation är påfallande rik, men själva vilar de aldrig i sin ansträngning att fördjupa och vidga den.


Alla födda 1-10 mars
Fiskarnas fasta dekad

Här är Fiskens sökande aningen sansat. Denna Fisks själ är rastlös, men han kan kontrollera dess behov. De som har solen i denna del av Fiskarna är öppna för världens alla underligheter och törstar efter svar på varje fråga, men de omger sin törst med självdisciplin och tvingar sig till att vara lugna och tålmodiga. Känslorna är klart prioriterade i dessa Fiskars liv men inte obetänkta impulsgivare till deras handlingar. De här Fiskarna grunnar över tillvaron, mer med intuitionen än med intellektet, och har näsa för vad som sker under ytor och fasader.

       De fasta Fiskarna aktar sig för att tränga sig på eller vara framfusiga, vilket somliga kan misstolka som bräcklighet, men i sitt självförringande är de starka varelser. Den som inget har att förlora kan aldrig slås ner. De fasta Fiskarnas perception är ofta mer inriktad på det undermedvetna än på vad människor visar inför varandra, och ord utan känslomässigt innehåll får dem bara att somna. Den fasta Fisken känner klart både sin egen och andras vilsenhet, men inte bara som ett ont.

       De fasta Fiskarnas förhållande till fadern är mycket innerligt, och de sörjer båda att tiden av nödvändighet ska tvinga dem isär alltmer. De känner varandra så väl att knappt ord behövs och ändå upphör de inte att förundras inför allt nytt som kommer till uttryck.


Alla födda 11-20 mars
Fiskarnas rörliga dekad

I denna del av Fiskarna är sökandet utan vila, utan tillfredsställelse, hur generöst än livet erbjuder insikter och klarheter. De här Fiskarna vill aldrig vara nöjda med vad de upplevt, utan söker sig evigt vidare mot en fjärran hägrande ro som de sällan tycker sig smaka annat än flyktigt. De rörliga Fiskarnas törst är stark. Allt vill de pröva, allt vill de få inblick i. Det är nyfikenhet utan gräns, inte bara för sådant som kan gälla hägrande mål, utan nästan allt som råkar komma i deras väg. De som har solen i denna del av Fiskarna kastar sig oförskräckt in i de största självuppoffringar och besvär, utan ett spår av eftertankens kranka blekhet, och belöningen kan ofta i andras ögon verka väl liten i förhållande till deras offer. Men det bekymrar dem föga. Dessa Fiskar har små krav på livet, men en brinnande önskan att bli riktigt intima med det.

Fiskarnas stjärntecken
Stjärntecknet Fiskarna (Pisces).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.


       Inom sig hyser de rörliga Fiskarna en väldig vilsenhet — då och då, men sällan långvarigt, maskerad bakom någon speciell övertygelse som i morgon kan vara en helt annan. Det är lätt att tro att dessa Fiskar är bräckligare än korthus, men då de är alltigenom öppna finns ingen yta som kan bräckas eller grund som kan skakas. Anpassningsbarheten är fantastisk och sinnet så känsligt som fingertoppar. De rörliga Fiskarna skyr tanken att skaka andra människor eller trampa vårdslöst i tillvaron, och gör sitt yttersta för att vara till lags. Deras liv är ett sökande efter högre värden, som är så fascinerande att det ofta kan bli ett sökande för sökandets egen skull.

       Rörliga Fiskars förhållande till fadern är ovisst, försiktigt, trevande, delikat. Ingen vill hugga tag i den andra eller tränga sig på. Ändå är de mycket nyfikna på varandra och lyhörda för den andras sinnesstämningar och väl och ve. De känner djupt för varandra, men vet inte riktigt hur de ska forma sin relation. Ofta känner de starkt att de inte alls kommer så nära som de önskar, och glider isär långt förr än de ville. Men mellan dem finns många, om än osynliga, trådar av omtanke.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Fiskarna passar ihop med andra stjärntecken

Klicka på bilden för att läsa om hur ditt zodiaktecken Fiskarna gör sig i par med andra stjärntecken.


Vilket stjärntecken är du mest lik?

Här är en fri test för att ta reda på vilket stjärntecken du är mest lik — oavsett vilket tecken du är född i. Klicka på rubriken.


Stjärntecken för alla datum

Är du säker på att du har rätt stjärntecken? Räkna ut det astrologiska stjärntecknet för ditt födelsedatum exakt, i detta enkla formulär. Du får också veta på vilken grad i tecknet solen var då. Klicka på rubriken.NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu