Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken

Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken       astrologi.nu


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd

Om mig

Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelse­myternas tanke­mönster. Min hemsida: stenudd.seDitt stjärntecken:

VÄDUREN
OXEN
TVILLINGARNA
KRÄFTAN
LEJONET
JUNGFRUN
VÅGEN
SKORPIONEN
SKYTTEN
STENBOCKEN
VATTUMANNEN
FISKARNA

Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt stjärntecken exakt.

Årshoroskop för 2014

Väduren 2014

Oxen 2014

Tvillingarna 2014

Kräftan 2014

Lejonet 2014

Jungfrun 2014

Vågen 2014

Skorpionen 2014

Skytten 2014

Stenbocken 2014

Vattumannen 2014

Fiskarna 2014


Allt om horoskop:


Förord


Astrologins beståndsdelar

Horoskopet

Zodiaken

Planeterna

Husen

Aspekterna

Astrologins utveckling

Vad ska man tro?


Solen i horoskopet - ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer

Kombinationerna


Planeterna i zodiaken


Ascendenten och husen i zodiaken

Ascendenten i Väduren

Ascendenten i Oxen

Ascendenten i Tvillingarna

Ascendenten i Kräftan

Ascendenten i Lejonet

Ascendenten i Jungfrun

Ascendenten i Vågen

Ascendenten i Skorpionen

Ascendenten i Skytten

Ascendenten i Stenbocken

Ascendenten i Vattumannen

Ascendenten i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker

Speciella frågor

Planetåldrarna

Förutsägelser

Alternativa horoskop

Världsliga horoskop

Sveriges horoskop


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Böcker av Stefan Stenudd:

Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Qi - öva upp livskraften, av Stefan Stenudd.
Qi - öva upp livskraften

Qi (också stavat chi och ki) är det österländska begreppet för livsenergi. Den här boken förklarar principerna och ger ett stort antal mycket enkla men effektiva övningar för hur du stimulerar din livskraft. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Astrology in English:

Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.
ZODIAC SIGNS
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces

Andra hemsidor
av Stefan Stenudd:

På svenska:
Stenudd.se
Myter
Taoismen
Böcker

In English:
Stenudd.com
Tarot Meaning
I Ching Online
Qi EnergyVattumannen

Filosofens stjärntecken i horoskopet

Vattumannens stjärntecken
Stjärntecknet Vattumannen (Aquarius).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.

Vattumannen är den allvarliga andens stjärntecken. Vattumän tänker djupt och analyserar sin värld i avsikt att förstå dess innersta väsen. För Vattumän är lättsamhet sällsynt och få ting är för dem så små att de saknar betydelse. De grunnar mycket, även om det inte alltid framgår tydligt ens för dem själva.     Världen är ett mysterium, men inte olösligt. Vattumän gör vad de kan för att förstå det. Att leva är för Vattumannen en gåva som det gäller att förvalta väl, och nyckelordet för detta är kunskap. Vitterheten är Vattumannens förnämsta gudom.

     Vattumannen har svårt att ta lätt på något. För Vattumannen är tillvarons alla små skeden bitar av den stora helheten. I motsats till Tvillingarna kan Vattumän aldrig nöja sig med bara ett flyktigt hum om hur saker och ting fungerar. Det de studerar, undersöker de alltid på djupet, och ända tills de känner att de förstår själva grunden.

     Vattumannen är kunskapens stjärntecken, den som kopplar ihop sammanhangen och gräver sig ner till principerna. Seriös, korrekt och uppriktig. Vattumannen har vetskap och insikter. Att förstå och att analysera. Ingenting är oviktigt för Vattumannen, och ingenting får nonchaleras. Filosofi hör hit, logik och teori.

     Vattumannens strävan efter förståelse leder till stort allvar men också originalitet. Vad som passar alla andra har ingen relevans för Vattumannen, som alltid väljer att göra helt på sitt eget sätt. Ett Vattu­manna­uttryck är "Så här ligger det till".


Vattumannens symbol

Fakta om Vattumannen

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Vattumannen, Aquarius

Luft / Fast

Uranus / Saturn

Allvar

"Jag vet."

Filosof

20 januari - 19 februari

LärarenVattumannens stjärnbild
Stjärnbilden Vattumannen.
Från Hevelius, Firmamentum, 1690.

Vattumannens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig - oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Vattumannens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda
20-29 januari
Vattumannens kardinala dekad

Människor med solen i denna del av Vattumannen har en törst efter kunskap, som aldrig får nog. De vill förstå på djupet - de utforskar, undrar, tänker, resonerar. Livet är för dessa Vattumän dödligt allvar. De som har solen i denna del av Vattumannen känner ansvar för det mesta omkring sig och kan inte ta någonting lättvindigt. De spänner sin blick i allt som dyker upp, dröjer länge med att gå till beslut eller vända sig mot annat och är fulla av eftertanke. Det som en gång väckt den kardinala Vattumannens intresse, släpper han sedan aldrig helt.

     Den kardinala Vattumannen har höga ideal och ger nästan upp sig själv i en gemenskap han uppskattar, inte för att han har svag karaktär, utan det omvända - han lägger hela sin starka karaktär i att bli ett med gruppen och har inga svårigheter med de största uppoffringar för detta. Den här Vattumannen har många principer och en utvecklad etik, även om han drar sig för att gå ut och slåss för dem. Människan och hennes kosmos är heliga ting för denna Vattuman, och han har närmare till både andens och himlakropparnas rymd, den långa historien och den fjärran hägrande framtiden, än till sin omedelbara vardag. Men även vardagen ger den kardinala Vattumannen en betydelse långt utöver det rutinmässiga.

     Den kardinala Vattumannens förhållande till fadern är djupt och komplicerat. De lär känna varandra så i grunden att inget i deras relation är enkelt. De går långt för att uppfylla ömse­sidiga skyldigheter, diskuterar länge om de minsta petitesser och är inte nöjda förrän båda nått samma ståndpunkt. Förhållandet är så mentalt betonat att där inte finns plats för så mycken hjärtlighet.

Vattumannen på persiskt vis. Stjärnbilden Vattumannen, persiskt 1600-tal.


Alla födda
30 januari-9 februari
Vattumannens fasta dekad

Detta är kontemplationens dekad i Vattumannen, med meditativ klarhet och rent mytiskt långtgående tankebanor, men också dunkelmodets, med anlag för ångest och mörka tankar som håller den fasta Vattumannen fången och stjäl hans glädje. Denna Vattuman vill ordna sin värld till en begriplig helhet, vilket inte alltid betyder att andra skulle se denna helhet som särskilt lättillgänglig. De som har solen i denna del av Vattumannen analyserar och definierar tills allt står dem klart, sedan sluter de det inom sig och lägger det på dess plats i minnets arkiv. Vad denna Vattuman inte förstår irriterar honom och pockar på hans intresse tills det är utrett, och aldrig vill han handla spontant eller för en enkel känslomässig tillfredsställelse.

     Världen är komplicerad, men den fasta Vattumannen går en långsam marsch mot förståelse av allt, beredd på att det kan ta både en och flera livstider. Denna Vattuman vill nå allts innersta väsen och lämnar inga frågor obesvarade, varken egna eller andras. Ofta sluter han sig inom sig själv och har inga större behov av att göra sig förstådd eller alltid kommunicera med sin omgivning. Den här Vattumannen lever gärna med fasta rutiner, efter bestämda mallar. Ett sparsmakarliv där kvalitet är oändligt mycket viktigare än kvantitet. Andra människor respekterar denna Vattuman eller fördrar, men håller på ett visst avstånd, även om han låter sig engageras i kollektiva sammanhang, oftast av ideell natur.

     Den fasta Vattumannens förhållande till fadern är fast format med få överraskningar eller förändringar. De känner varandra mycket väl och fadern tenderar att vara aningen beskyddande, noggrann med vad Vattumannabarnet ska och inte ska ta del av - ett förhållande som med tiden kan behållas, med ombytta roller. De trivs väl ihop, även om lek och glada skratt, eller varma omfamningar, sällan förekommer. Det är en gemenskap i anden.


Alla födda
10-19 februari
Vattumannens rörliga dekad

I denna del av Vattumannen lever den ständiga undran, sökandet efter sanningar och samband som håller och är äkta. Denna Vattuman blir aldrig färdig i sin analys, är aldrig nöjd med sina förberedelser och drabbas ofta av vankelmod eller dystra föraningar. Den rörliga Vattumannen har en inre oro, som han med bildningstörst och upprepad analys söker döva. Denna törstande ande finner många vägar och utforskar många fält av tillvaron, men behåller alltid ödmjukheten och öppenheten för att alla sanningar har luckor och vilar på förrädisk grund.

Vattumannens stjärntecken, kalligrafi av Stefan Stenudd.
Vattumannens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd.


     Den som har solen i denna del av Vattumannen umgås med många, diskuterar och frågar ut, övertygad om att mänskligheten måste enas runt svar och värden för att de ska bli de rätta. Den rörliga Vattumannens nyfikenhet dör aldrig och är vaken för de galnaste vägar eller underligaste samband. Det är en Vattuman som drömmer om framtiden, då alla vår tids mysterier ska vara klargjorda, och känner därför en viss ångest över att hans eget liv är alltför kort. Tiden räcker inte till.

     Det mesta intresserar den rörliga Vattumannen, för allt som finns fyller en funktion och hör ihop i ett sammanhang, till vilket han försöker finna nyckeln. Denna Vattuman är inte den som måste övertyga andra om sina teorier, utan är öppen för att pröva andras förslag långt mer än hans förnuft säger är nödvändigt. Dessutom engagerar han sig gärna i en ideell gemenskap och fogar sig till den nästan intill självutplånande. Ändå har den rörliga Vattumannen inte svårt att kliva ut och byta till andra värderingar, eller förvandla hela sin världssyn i enlighet med vad nytt som uppenbaras för honom.

     Den rörliga Vattumannens förhållande till fadern är anspråksfullt och alltid under utveckling. De kommunicerar rikligen och hyser en väldig nyfikenhet för varandra. De aktar sig för att fälla fasta omdömen om varandras liv och leverne, men behåller alltid ett kritiskt öga. Fadern önskar mycket av sitt Vattumannabarn, som tydligt känner trycket av detta. Kontakten är sällan rikare än de önskar den, och de känner att de behöver varandra, ibland så mycket att de skulle vara rädda att möta världen utan den andra.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Vattumannen passar ihop
med andra stjärntecken

Genom astrologin kan man också jämföra sitt horoskop med sin partners. Det kallas partner­horoskop eller synastri. Se mer om det här: Horoskop för två.

     Här beskrivs hur ditt zodiaktecken Vattumannen gör sig i par med andra stjärntecken:

Hur Vattumannen passar ihop
med andra stjärntecken


Vattumannen 2014

Klicka på rubriken för att se vad 2014 har i beredskap för Vattumannen.NÄSTAMina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop - nu i pocket, reviderad och utvidgad. 527 sidor! Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.© Stefan Stenudd