Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken

Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken       astrologi.nu


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd

Om mig

Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelse­myternas tanke­mönster. Min hemsida: stenudd.seDitt stjärntecken:

VÄDUREN
OXEN
TVILLINGARNA
KRÄFTAN
LEJONET
JUNGFRUN
VÅGEN
SKORPIONEN
SKYTTEN
STENBOCKEN
VATTUMANNEN
FISKARNA

Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt stjärntecken exakt.

Årshoroskop för 2014

Väduren 2014

Oxen 2014

Tvillingarna 2014

Kräftan 2014

Lejonet 2014

Jungfrun 2014

Vågen 2014

Skorpionen 2014

Skytten 2014

Stenbocken 2014

Vattumannen 2014

Fiskarna 2014


Allt om horoskop:


Förord


Astrologins beståndsdelar

Horoskopet

Zodiaken

Planeterna

Husen

Aspekterna

Astrologins utveckling

Vad ska man tro?


Solen i horoskopet - ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer

Kombinationerna


Planeterna i zodiaken


Ascendenten och husen i zodiaken

Ascendenten i Väduren

Ascendenten i Oxen

Ascendenten i Tvillingarna

Ascendenten i Kräftan

Ascendenten i Lejonet

Ascendenten i Jungfrun

Ascendenten i Vågen

Ascendenten i Skorpionen

Ascendenten i Skytten

Ascendenten i Stenbocken

Ascendenten i Vattumannen

Ascendenten i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker

Speciella frågor

Planetåldrarna

Förutsägelser

Alternativa horoskop

Världsliga horoskop

Sveriges horoskop


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Böcker av Stefan Stenudd:

Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Qi - öva upp livskraften, av Stefan Stenudd.
Qi - öva upp livskraften

Qi (också stavat chi och ki) är det österländska begreppet för livsenergi. Den här boken förklarar principerna och ger ett stort antal mycket enkla men effektiva övningar för hur du stimulerar din livskraft. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Astrology in English:

Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.
ZODIAC SIGNS
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces

Andra hemsidor
av Stefan Stenudd:

På svenska:
Stenudd.se
Myter
Taoismen
Böcker

In English:
Stenudd.com
Tarot Meaning
I Ching Online
Qi EnergyStenbocken

Ambitionens stjärntecken i horoskopet

Stenbockens stjärntecken
Stjärntecknet Stenbocken (Capricornus).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.

Stenbocken är ambitionens stjärntecken. Att finna en värld och göra bruk av den. En Stenbock bygger och konstruerar med en förmåga av lika delar gott handlag och rationellt sinne. Världen är inte särskilt komplicerad i Stenbockens ögon, men fylld av möjligheter som måste realiseras.     För Stenbockar är man vad man har lämnat efter sig, och det brukar kunna bli en hel del i deras fall. Att lyckas åstadkomma något - inte bara för dess betydelse, i ärlighetens namn, utan även för det anseende man därmed når hos andra människor. Det är Stenbockens drivkraft.

     Stenbockar är de som gör bruk av vad helst som omger dem. Stenbockar tänker alltid först och främst på vad saker är bra till och vad de gör för nytta. Och hur de själva bäst kan förvalta vad helst de får tag i. Stenbocken vill bygga, högt och ståtligt. Att åstadkomma, lyckas med svåra uppgifter och utmana sin förmåga.

     Stenbocken dirigerar och domderar och strävar utan ro. Det ska vara sten på sten och verk på verk. Det ska synas att Stenbocken har levat, minsann. Stenbockar är skickliga och oerhört bestämda. Liksom tåget är de sådana, att har de väl satt fart åt ett håll så finns få ting som kan stoppa eller ändra deras bana. Beslut­samhet. "Det är väl ingen konst!" kan Stenbocken säga, eller "Så här gör vi".


Stenbockens symbol

Fakta om Stenbocken

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Stenbocken, Capricornus

Jord / Kardinal

Saturnus / Mars

Ambition

"Jag använder."

Genomförare

22 december - 20 januari

KonstruktörenStenbockens stjärnbild
Stjärnbilden Stenbocken.
Från Hevelius, Firmamentum, 1690.

Stenbockens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig - oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Stenbockens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda
22-31 december
Stenbockens kardinala dekad

I denna dekad odlar Stenbocken de mest storslagna planer på väldiga projekt och arbetsuppgifter. Han är viss om sin egen förmåga även där förnuft skulle varna för orimligheter. Den kardinala Stenbocken vill ha makt och inflytande för att bättre kunna agera och ohindrad sätta sina planer i verket, och har en imponerande förmåga att erövra den makten åt sig. Åsikterna är mycket bestämda. Den som har solen i denna del av Stenbocken är ovillig till eftergifter och svår att förhandla med. Ett klart drag av äregirighet kan också anas - det är viktigt för denna Stenbock att prisas högljutt för vad han uträttar.

     Tveklöst har den kardinala Stenbocken mycket av den kraft som behövs for att uträtta storverk, även om hans högtflygande planer ibland är omöjliga att förverkliga längre än till hälften - i så fall en strålande imponerande hälft som andra inte hade trott honom om. Den här Stenbocken är övertygad om att livet är till för att uträtta ting, och en människa är precis så märkvärdig som hans verk är. Idé och teori imponerar inte på denna Stenbock innan de omsatts i praktiken. En handlingsmänniska.

     Den kardinala Stenbockens förhållande till fadern är nästan högtidligt. De vill göra intryck på varandra och tävlar om vem som ska vara den tyngsta auktoriteten. Stenbocksbarnet är irriterat så länge det inte lyckas överglänsa sin far, vilket fadern inte precis ser fram emot eller känner någon iver att erkänna. De tävlar och grälar gärna, men är i grunden mer än stolta över varandra. Stora krav ställs åt båda håll.


Alla födda
1-10 januari
Stenbockens fasta dekad

Människor med solen i Stenbockens fasta dekad har långtgående ambitioner som de i maklig takt tålmod­igt driver till sitt slut, även om det tar lång tid. Den här Stenbocken har ingen brådska, utan känner att tiden arbetar för honom och att många bäckar små till slut rinner ihop till en stor å. Dessa Stenbockar tenderar att vara oerhört bestämda och ståndaktiga i sina beslut och åsikter - inte så att de munhuggs och kämpar för att övertyga andra, men de brukar ändå envist se till att allt går som de själva tänkt sig.

     Den som har solen i denna del av Stenbocken äger en stark förvissning om sin egen kapacitet, även om den sällan kommer till uttryck. Eller så sparar han på den, och är uppfylld av en övertygelse om att allting går som det ska i ett slags deterministisk livssyn. Livet är ett maskineri där envar bör vara en duglig kugge. Den fasta Stenbocken har ett svårpåverkat temperament och det fastaste grepp om sin egen situation - ett grepp som han på ett diskret sätt låter omfatta även andra i sin omgivning.

     Den fasta Stenbockens förhållande till fadern har fasta former som sällan varieras, ganska strama ramar och är formellt. Stenbocksbarnets lydnad glider med tiden långsamt över i en viss dominans över fadern. De har en del menings­skiljaktigheter som ingen diskussion i världen kan ändra på, varför de i regel lär sig att inte försöka. I viss grad kräver deras självaktning av dem att ha olika åsikter om vissa ting. De har behov av att kunna vara stolta över varandra, och fadern räknar med att barnet ska bli något.


Alla födda
11-19 januari
Stenbockens rörliga dekad

Här uttrycker Stenbocken en ambition att åstad­komma ting, men kan ofta ta sig vatten över huvudet. Det blir lätt lite mycket att hålla reda på, och arbetsbördorna är påfrestande. Ofta tycker den rörliga Stenbocken att inte tillräckligt blir gjort och känner besvikelse över brister i sin egen förmåga som han tycker inte borde finnas. Denna Stenbock siktar högt med sina ambitioner, men har svårt att vara så tålmodig som detta kräver. Det borde gå fortare, tycker han, och kan inte riktigt förstå de hinder som dyker upp.

Stenbockens stjärntecken, kalligrafi av Stefan Stenudd.
Stenbockens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd.


     Dessa Stenbockars rörligheten och måttet av ett slags konstant frustration brukar ofta yttra sig i en klar begåvning för vadhelst som faller i deras händer. Den som har solen i denna del av Stenbocken söker personlig utmaning och arbete med komplext innehåll. Kraven ställer han framför allt på sig själv, men han kan även irriteras över andras oförmåga. Hans ibland storartade planer blir hastigt ihop­lappade, men har kvaliteter som fascinerar. Den här Stenbocken kan inte avgränsa sitt arbete till detaljer, utan ser på allt som har samband med det och strävar att forma varje bit av helheten. Man bör nå något med livet, tycker denna Stenbock, men kan inte riktigt sätta fingret på vad. Hur mycket han än åstadkommer med sin kvicka ambition vill han ogärna slå sig till ro. Den rörliga Stenbocken behöver kämpa för att må bra, och kan därför skapa problem där inga fanns.

     Den rörliga Stenbockens förhållande till fadern är splittrat och ofullgånget. De vill göra mycket ihop och vara nära varandra, men det blir inte riktigt så. Båda har sitt för sig och ont om tid till umgänge med varandra. Faderns krav och styrande hand hinner inte riktigt ikapp det snabbfotade Stenbocksbarnet och de har ganska svårt för att förstå varandra. De klandrar inte varandra, utan känner att det är väl så det är med blodsbanden. Man är i grunden olika och främlingar inför varandra. De lär sig att acceptera varandra utifrån detta synsätt.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Stenbocken passar ihop
med andra stjärntecken

Genom astrologin kan man också jämföra sitt horoskop med sin partners. Det kallas partner­horoskop eller synastri. Se mer om det här: Horoskop för två.

     Här beskrivs hur ditt zodiaktecken Stenbocken gör sig i par med andra stjärntecken:

Hur Stenbocken passar ihop
med andra stjärntecken


Stenbocken 2014

Klicka på rubriken för att se vad 2014 har i beredskap för Stenbocken.NÄSTAMina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop - nu i pocket, reviderad och utvidgad. 527 sidor! Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.© Stefan Stenudd