Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken

Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken       astrologi.nu


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd

Om mig

Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelse­myternas tanke­mönster. Min hemsida: stenudd.seDitt stjärntecken:

VÄDUREN
OXEN
TVILLINGARNA
KRÄFTAN
LEJONET
JUNGFRUN
VÅGEN
SKORPIONEN
SKYTTEN
STENBOCKEN
VATTUMANNEN
FISKARNA

Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt stjärntecken exakt.

Årshoroskop för 2014

Väduren 2014

Oxen 2014

Tvillingarna 2014

Kräftan 2014

Lejonet 2014

Jungfrun 2014

Vågen 2014

Skorpionen 2014

Skytten 2014

Stenbocken 2014

Vattumannen 2014

Fiskarna 2014


Allt om horoskop:


Förord


Astrologins beståndsdelar

Horoskopet

Zodiaken

Planeterna

Husen

Aspekterna

Astrologins utveckling

Vad ska man tro?


Solen i horoskopet - ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer

Kombinationerna


Planeterna i zodiaken


Ascendenten och husen i zodiaken

Ascendenten i Väduren

Ascendenten i Oxen

Ascendenten i Tvillingarna

Ascendenten i Kräftan

Ascendenten i Lejonet

Ascendenten i Jungfrun

Ascendenten i Vågen

Ascendenten i Skorpionen

Ascendenten i Skytten

Ascendenten i Stenbocken

Ascendenten i Vattumannen

Ascendenten i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker

Speciella frågor

Planetåldrarna

Förutsägelser

Alternativa horoskop

Världsliga horoskop

Sveriges horoskop


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Böcker av Stefan Stenudd:

Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Qi - öva upp livskraften, av Stefan Stenudd.
Qi - öva upp livskraften

Qi (också stavat chi och ki) är det österländska begreppet för livsenergi. Den här boken förklarar principerna och ger ett stort antal mycket enkla men effektiva övningar för hur du stimulerar din livskraft. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Astrology in English:

Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.
ZODIAC SIGNS
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces

Andra hemsidor
av Stefan Stenudd:

På svenska:
Stenudd.se
Myter
Taoismen
Böcker

In English:
Stenudd.com
Tarot Meaning
I Ching Online
Qi EnergySkytten

Den oberoendes stjärntecken i horoskopet

Skyttens stjärntecken
Stjärntecknet Skytten (Sagittarius).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.

Skyttens stjärntecken förstärker behovet av frihet och obundenhet. Målet för Skytten är ofta att utan hinder kunna företa sig ändamålsfyllda ting, snarare än att slippa ansträngning. Skytten är inte lättjefullt avstånds­tagande, utan fylld av energi som riktas och glöder i en viss strävan.     Skytten har något av fanatikerns ådra. Att ge sig hän i ett ändamål, en strävan, utan att akta på sin egen ansträngning eller göra halt vid sansade gränser.

     Skytten behöver fritt spelrum för att kunna göra saker, och nya miljöer och vidgade perspektiv för att tillräckligt starkt känna att en utveckling sker. Stiltje är Skyttens fiende, förändring ett livsvillkor.

     Skyttar är inte rädda för makt, eftersom det är förändringens vapen, men skyr ansvar, eftersom det brukar betyda plikten att bevara. En Skytt har iver, energi och otålighet.

     Här är de utsträckta perspektivens stjärntecken - långt mer i fjärran än på den plats där Skytten befinner sig. De stora, fria, atmosfäriska perspektiven passar bäst, att titta ut bland stjärnorna och flyga högt över marken, fjärran från krav och rutin. Ut i det okända.

     Men det är inte så mycket för nyfikenhets skull, även om Skytten älskar omväxling och att resa vida omkring, utan det är för den andliga friheten. Aldrig sitta fast, aldrig vara tvungen. Skytten behöver förnyelse för jämnan och att ständigt vara i rörelse bort, bort, bort. Skyttar slår aldrig rot.

     Skyttar säger ofta "En annan gång, kanske". Det finns dock ofta hos dem ett tydligt spår av eldens element. De kan kämpa och visar då den allra otåligaste iver. Skytten har anlag för fanatism, så länge visionerna är tillräckligt omvälvande och långsträckta.


Skyttens symbol

Fakta om Skytten

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Skytten, Sagittarius

Eld / Rörlig

Jupiter / Uranus

Frihet

"Jag ser."

Oberoende

22 november - 21 december

UpptäcksresandenSkyttens stjärnbild
Stjärnbilden Skytten.
Från Hevelius, Firmamentum, 1690.

Skyttens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig - oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Skyttens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda
22 november-1 december
Skyttens kardinala dekad

Här är Skyttens behov av frihet och drastisk för­ändring nästan allenarådande. Den som har solen i denna del av Skytten har mål som hägrar långt i fjärran och den allra största iver att få dem förverkligade. Något av fanatikerns glöd finns här - den som är uppslukad av en övertygelse och inte känner någon gräns för hur långt han kan gå för att realisera den. Det finns massor av energi i den kardinala Skytten - otålighet och brådska. Det kliar i honom om han måste vänta - motgångar svider mer än hos andra. Den kardinala Skytten kräver att få vara fri och rå om sig själv, och gör revolt mot varje försök till kontroll eller åter­hållsamhet gentemot honom. Denna Skytt mår nästan illa av status quo och ser fram mot förändring även om den kanske inte är till det bättre.

     Den kardinala Skytten har anlag för de stora perspektiven. Han tycker inte om detaljer utan kontemplerar med förtjusning de större sammanhangen. Spänning, fara, osäkerhet och risker stimulerar denna Skytt, så han kan ha en förmåga att bryta upp vardagens trygghet. För den kardinala Skytten är livet ett äventyr där man aldrig vet hur det ska sluta - och för honom gäller det att komma så långt bort från utgångspunkten som han förmår.

     Den kardinala Skyttens förhållande till fadern är distanserat. Vistas de i samma rum blir det alltför trångt och gott om konflikter. Ju mer de kan låta varandra leva sina egna liv, desto bättre förutsättningar har de att komma överens. Fadern lyckas aldrig helt hävda sin auktoritet och skjuter därför över allt ansvar på Skyttbarnet självt, så snart det är möjligt. Dessa Skyttar brukar vilja lämna hemmet tidigt.


Alla födda
2-11 december
Skyttens fasta dekad

Obundenhet är ett krav för dem med solen i denna del av Skytten, men de drivs inte av en så eldig strävan som de kardinala. För den fasta Skytten är det nästan nog med att få hålla sig med sitt och slippa ta ansvar för annat. Han har en förmåga att genom diskretion och undanglidande lyckas hålla sig undan tillvarons krokar. Ett fritt förhållande till omvärlden. Denna Skytt tycker om omväxling, men vill sällan själv bli utpekad som ansvarig för den, även om ofta så är fallet på ett indirekt vis. Han har lätt för att tränga in i komplexa perspektiv och anar långtgående konsekvenser. Den fasta Skytten kan ge ett intryck av att ha slagit sig till ro i framtiden, så att man får för sig att han inte hör nuet till.

     Den som har solen i denna del av Skytten tycker om när saker och ting går fort och ständigt förändras, vilket aldrig kan stressa honom. Om någonting inte är mottagligt för förändring brukar denna Skytt helt enkelt dra sig därifrån. Det går fort för den fasta Skytten att vänja sig vid nya situationer. Han kan ställa upp på en ideologi eller övertygelse, men på något sätt är han mitt i den fastaste argumentation ändå delvis reser­verad. Fasta Skyttar sväljer aldrig något helt och hållet. Det är som om de vill hålla distans till livet självt.

     Den fasta Skyttens förhållande till fadern är ganska lugnt när det väl funnit sina former. De lämnar varandra mest i fred, och fadern brukar lita till Skyttbarnets förmåga att ta vara på sig själv, inte utan rätt. De kan hjälpas åt eller hålla ihop, men alltid under förutsättning att barnets integritet respekteras fullt. Så fort de inte har något speciellt skäl för att vara tillsammans, skiljs de åt.


Alla födda
12-21 december
Skyttens rörliga dekad

I denna del av Skytten finns rastlöshet, otålighet och iver. Denne Skytt vill aldrig bli stilla, som om han fruktade att då gå miste om något viktigt. Den rörliga Skytten ska alltid vara i rörelse, alltid söka nya mål och nya platser. Det är som om han hela tiden letar efter något i sitt liv, utan att veta vad det är eller var det kan finnas. I sin rörliga dekad har Skytten en oerhörd förmåga att på rekordtid anpassa sig till nya situationer, hur främmande de än är, och en närmast outsinlig energi. Koncentrationen kan det vara sämre ställt med, och tålamodet för detaljer och rutin­uppgifter är det sämsta tänkbara.

Skyttens stjärntecken, kalligrafi av Stefan Stenudd.
Skyttens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd.


     Den som har solen i denna del av Skytten håller alltid ett högt tempo och är inte opåverkad av det. Ansvar skrämmer honom lite, och plikter gör honom nervös. Bäst mår denna Skytt när han får arbeta under fria former, och då är det knappt någon gräns för hur mycket han kan ta på sig. Den rörliga Skytten är nästan det snabbaste som finns, slarvar ofta men har en blick för helheten och för det väsentliga. Hans strävan är nästan odelat mot framtiden - att titta bakåt kan ge honom ångest. Den rörliga Skytten gläds över att leva och har bråttom att få så mycket som möjligt gjort på den korta tid vi har på jorden.

     Den rörliga Skyttens förhållande till fadern är inte särskilt nära, även om båda försöker hålla kontakten och fördjupa den. De är aningen otåliga mot varandra, kan bryta ut i hastiga gräl som ingen vart leder, men som går över på ett ögonblick. På något sätt är de aldrig riktigt nöjda med varandra, men lever för det mesta friktionsfritt. När väl Skyttbarnet är ur huset, träffas de väldigt sällan och vet ganska lite om vad den andra håller på med.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Skytten passar ihop
med andra stjärntecken

Genom astrologin kan man också jämföra sitt horoskop med sin partners. Det kallas partner­horoskop eller synastri. Se mer om det här: Horoskop för två.

     Här beskrivs hur ditt zodiaktecken Skytten gör sig i par med andra stjärntecken:

Hur Skytten passar ihop
med andra stjärntecken


Skytten 2014

Klicka på rubriken för att se vad 2014 har i beredskap för Skytten.NÄSTAMina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop - nu i pocket, reviderad och utvidgad. 527 sidor! Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.© Stefan Stenudd