Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken

Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken       astrologi.nu


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd

Om mig

Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelse­myternas tanke­mönster. Min hemsida: stenudd.seDitt stjärntecken:

VÄDUREN
OXEN
TVILLINGARNA
KRÄFTAN
LEJONET
JUNGFRUN
VÅGEN
SKORPIONEN
SKYTTEN
STENBOCKEN
VATTUMANNEN
FISKARNA

Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt stjärntecken exakt.

Årshoroskop för 2014

Väduren 2014

Oxen 2014

Tvillingarna 2014

Kräftan 2014

Lejonet 2014

Jungfrun 2014

Vågen 2014

Skorpionen 2014

Skytten 2014

Stenbocken 2014

Vattumannen 2014

Fiskarna 2014


Allt om horoskop:


Förord


Astrologins beståndsdelar

Horoskopet

Zodiaken

Planeterna

Husen

Aspekterna

Astrologins utveckling

Vad ska man tro?


Solen i horoskopet - ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer

Kombinationerna


Planeterna i zodiaken


Ascendenten och husen i zodiaken

Ascendenten i Väduren

Ascendenten i Oxen

Ascendenten i Tvillingarna

Ascendenten i Kräftan

Ascendenten i Lejonet

Ascendenten i Jungfrun

Ascendenten i Vågen

Ascendenten i Skorpionen

Ascendenten i Skytten

Ascendenten i Stenbocken

Ascendenten i Vattumannen

Ascendenten i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker

Speciella frågor

Planetåldrarna

Förutsägelser

Alternativa horoskop

Världsliga horoskop

Sveriges horoskop


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Böcker av Stefan Stenudd:

Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Qi - öva upp livskraften, av Stefan Stenudd.
Qi - öva upp livskraften

Qi (också stavat chi och ki) är det österländska begreppet för livsenergi. Den här boken förklarar principerna och ger ett stort antal mycket enkla men effektiva övningar för hur du stimulerar din livskraft. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Astrology in English:

Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.
ZODIAC SIGNS
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces

Andra hemsidor
av Stefan Stenudd:

På svenska:
Stenudd.se
Myter
Taoismen
Böcker

In English:
Stenudd.com
Tarot Meaning
I Ching Online
Qi EnergySkorpionen

Den dunklas stjärntecken i horoskopet

Skorpionens stjärntecken
Stjärntecknet Skorpionen (Scorpio).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.

Skorpionen är något av zodiakens filur. Skorpionen står för passion, för sådant som rör födelse, död och livets gränstrakter. Men man måste minnas att här finns en återhållsamhet, så att en Skorpion gärna ser känslor flöda och glöda, men själv vill förbli oberörd.     Skorpionen är katalysatorn, som hetsar fram reaktioner men själv förblir utanför. Det brinner en eld inom Skorpionen, i det fördolda. Intresset för mystik och allt dunkelt passar Skorpionen just för dessa områdens skugglika dolskhet. Skorpioner är hemliga av sig.

     Skorpionen är de häftiga känslornas stjärntecken. Allt som är drastiskt och plötsligt och rent av fruktansvärt är Skorpionens karakteristika. Såväl födelse som i synnerhet död hör hit. De allra innersta behoven och hemligaste drömmarna, sexualitet och våldsamheter. Det kaos som dos innanför den släta ytan.

     Skorpionen kan på ytan vara märkvärdigt oberörd, men innanför vävs farliga drömmar och fantasier. Skorpioner dras till det absurda och giftiga, älskar med glöd och hatar med samma glöd. Skorpionen trivs bäst i extremlägen.

     Eftersom det ändå är ett fast stjärntecken, visar sig Skorpionernas passion inte så mycket i dem själva, utan i omgivningen. Skorpionen har en förmåga att få omvärlden att leva ut de starkaste känslor, men själv bevara ett synbart lugn. Skorpionen säger gärna "Om du bara visste!" eller "Å, vad jag skulle vilja..."


Skorpionens symbol

Fakta om Skorpionen

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Skorpionen, Scorpio

Vatten / Fast

Pluto / Neptunus

Passion

"Jag önskar."

Katalysator

23 oktober - 21 november

SkådespelarenSkorpionens stjärnbild
Stjärnbilden Skorpionen.
Från Hevelius, Firmamentum, 1690.

Skorpionens tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig - oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Skorpionens tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda
23 oktober-1 november
Skorpionens kardinala dekad

Här är Skorpionen nästan manisk i sin iver att sätta känslor i svall och gungning. Oroshärden och omstörtaren. Den kardinala Skorpionens vägar är subtila men effektiva, så det är sällan helt lugnt omkring denna Skorpion. Att leva är att känna, och därför känna så starkt och stort som möjligt. Sina egna känslor låter den kardinala Skorpionen dock sällan komma till tydligt uttryck, men det brukar inte behövas mikroskop för att ana vilket vilt väder som döljer sig innanför hans bröst. Intresset för mystik, magi och det övernaturliga är stort - han önskar behärska dessa ting.

     Önskan är ett nyckelord i denna Skorpion. Däri ligger hans kraft - åtrå, trånad, längtan. Med önskans energi kan han förverkliga mycket som brukar ligga utanför det möjligas gräns. Den som har solen i denna del av Skorpionen känner starkt att tillvaron är ett mysterium där det irrationella dominerar. I en sådan fundamental obegriplighet är önskan det enda hoppet att nå några mål. Arbete, strävan eller planer är för denna Skorpion mest illusioner - aldrig orsaken till framgång. Makt fascinerar honom, inte för vad den kan åstadkomma, utan för sin obegriplighet. Den kardinala Skorpionen känner verkligen att han lever.

     Den kardinala Skorpionens förhållande till fadern är medvetet krystat och fyllt av spänningar. De kan leva i intensiv fiendskap eller komplett maskopi, men litar aldrig helt på varandra. Ingen vill öppna sig för den andra, men vill gärna tränga innanför den andras skinn. De är långt ifrån öppenhjärtiga. Ändå har de en djup känsla för släktskapets betydelse och studerar fascinerat varandra för att se arvets och blodets betydelse.


Alla födda
2-11 november
Skorpionens fasta dekad

Här blir Skorpionens hemlighetsfullhet ett utmär­kande drag. Sluten och dold på ett sätt som får folk att ana att mångt där gömmer sig. Den fasta Skorpionen är diskret, kanske rent av tystlåten, men alltid med en sådan utstrålning att det får andra att fundera. Med förtjusning iakttar denna Skorpion känslosvall och spänningar i sin omgivning, har till och med ett sätt att förstärka dem, utan att själv drabbas av dem.

     Det känslomässiga är centralt i den fasta Skorpionens världsbild, vilken är närmast mystisk. Upplevandet är percep­tionens centrum - ordning, logik och stillhet är inga favoriter. Den som har solen i denna del av Skorpionen vill ha förändring, gärna plötslig och dramatisk, även om det kan kosta på. Han vill gärna vara som orkanens öga, med stillhet mitt i stormen. Den verklighet som går att se och ta på är för den fasta Skorpionen bara toppen på isberget - alltid vill han förnimma vad som sker under ytan. Intriger, hyckleri och återhållna behov fascinerar honom. För den fasta Skorpionen är tillvaron minst sagt underlig, och han gillar det. Varje mål han kan ha i livet är motiverat av upplevelserna det kan innehålla, men mycket av högtflygande planer behöver han inte för att finna sitt lystmäte. Själv­klarheter och trygghet tråkar ut denna Skorpion. Han har ett behov av intimitet, utan att den behöver omgärdas av tillit. Liv och död är båda nära honom.

     Den fasta Skorpionens förhållande till fadern är på ytan lugnt, men laddat alldeles intill bristningsgränsen av återhållna spänningar. Denna Skorpion frestar gärna på sin fars tålamod, och båda gör sitt bästa för att hålla sina sinnen i kontroll utan att gå särskilt långt i medlingsförsök. De känner starkt sitt släktskap och dess symboliska betydelse, men det finns ett slags grym dom i det. Fadern försöker visa den äldres auktoritet, medan Skorpionbarnet hävdar framtidens överlägsenhet. De känner båda att de tillhör olika generationer och att döden kommer att skilja dem åt.


Alla födda
12-21 november
Skorpionens rörliga dekad

Människor med solen i denna del av Skorpionen strävar med förtjusning efter att omges av känslomässigt tumult, men lyckas inte alltid så bra med att hålla sig själva oberörda. Rörliga Skorpioner kan råka ryckas med och även gå lite klumpigt fram i sin jakt efter sublima känsloupp­levelser. Den rörliga Skorpionen har den bästa förståelse för människans irrationella väsen, och skulle bli rent överraskad om han upptäckte att enbart förnuftet låg bakom någon handling, hos honom själv såväl som hos andra. Tillvaron är ett fascinerande kaos i denna Skorpions ögon, och han smakar alla dess sidor glupskt och med oräddhet. Den rörliga Skorpionen vill uppleva, till varje pris, och har ofta ett sätt att vara ohämmad så att hans hämningar blottas ändå.

Skorpionens stjärntecken, kalligrafi av Stefan Stenudd.
Skorpionens stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd.


     Den som har solen i denna del av Skorpionen kan omges av födelse och död på riktigt nära håll, vilket inte skrämmer honom, utan fördjupar hans övertygelse om den obegripliga verkligheten. Inte alltid har dessa Skorpioner fasta gränser för vad som är verkligt och vad som är fantasi, och tycker inte att en sådan gränsdragning känns påkallad. Livet får gärna över­raska och lyckas ofta med det. Denna Skorpion dras till oroligheter och underligheter, och sprider en air av spänning omkring sig. För den rörliga Skorpionen är livet ett flyktigt ögonblick med ringa tid för att smaka på det väldiga mysterium som döljer sig bakom det.

     Den rörliga Skorpionens förhållande till fadern kan vara ombytligt, förvirrat och händelserikt. De kan flyga på varandra i ena ögonblicket, och vara de käraste vänner i nästa. De vet inte var de har varandra och oroar sig ofta för den andra. Det finns varma känslor mellan dem, vilka ofta tar sig uttryck i både ilska och ömhet. För­hållandet är i hög grad ombytligt. Ovisst, men i grunden fyllt av förtjusning.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Skorpionen passar ihop
med andra stjärntecken

Genom astrologin kan man också jämföra sitt horoskop med sin partners. Det kallas partner­horoskop eller synastri. Se mer om det här: Horoskop för två.

     Här beskrivs hur ditt zodiaktecken Skorpionen gör sig i par med andra stjärntecken:

Hur Skorpionen passar ihop
med andra stjärntecken


Skorpionen 2014

Klicka på rubriken för att se vad 2014 har i beredskap för Skorpionen.NÄSTAMina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop - nu i pocket, reviderad och utvidgad. 527 sidor! Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.© Stefan Stenudd