Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken

Allt om horoskop, astrologi och stjärntecken       astrologi.nu


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd

Om mig

Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelse­myternas tanke­mönster. Min hemsida: stenudd.seDitt stjärntecken:

VÄDUREN
OXEN
TVILLINGARNA
KRÄFTAN
LEJONET
JUNGFRUN
VÅGEN
SKORPIONEN
SKYTTEN
STENBOCKEN
VATTUMANNEN
FISKARNA

Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt stjärntecken exakt.

Årshoroskop för 2014

Väduren 2014

Oxen 2014

Tvillingarna 2014

Kräftan 2014

Lejonet 2014

Jungfrun 2014

Vågen 2014

Skorpionen 2014

Skytten 2014

Stenbocken 2014

Vattumannen 2014

Fiskarna 2014


Allt om horoskop:


Förord


Astrologins beståndsdelar

Horoskopet

Zodiaken

Planeterna

Husen

Aspekterna

Astrologins utveckling

Vad ska man tro?


Solen i horoskopet - ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer

Kombinationerna


Planeterna i zodiaken


Ascendenten och husen i zodiaken

Ascendenten i Väduren

Ascendenten i Oxen

Ascendenten i Tvillingarna

Ascendenten i Kräftan

Ascendenten i Lejonet

Ascendenten i Jungfrun

Ascendenten i Vågen

Ascendenten i Skorpionen

Ascendenten i Skytten

Ascendenten i Stenbocken

Ascendenten i Vattumannen

Ascendenten i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker

Speciella frågor

Planetåldrarna

Förutsägelser

Alternativa horoskop

Världsliga horoskop

Sveriges horoskop


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Böcker av Stefan Stenudd:

Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Qi - öva upp livskraften, av Stefan Stenudd.
Qi - öva upp livskraften

Qi (också stavat chi och ki) är det österländska begreppet för livsenergi. Den här boken förklarar principerna och ger ett stort antal mycket enkla men effektiva övningar för hur du stimulerar din livskraft. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Astrology in English:

Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.
ZODIAC SIGNS
Aries
Taurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
Pisces

Andra hemsidor
av Stefan Stenudd:

På svenska:
Stenudd.se
Myter
Taoismen
Böcker

In English:
Stenudd.com
Tarot Meaning
I Ching Online
Qi EnergyLejonet

Den ståtligas stjärntecken i horoskopet

Lejonets stjärntecken
Stjärntecknet Lejonet (Leo).
Illustration från Hyginus, Poeticon astronomicon, 1482.

I Lejonet härskar solen, och blir stor och pompös. Det är det stolta, storslagna jagets position. Men i ännu högre grad är det viljestyrkans. Lejonet har en vilja, den allra starkaste, känner den och känner sig ha rätt till den.     För Lejonet är allt som står i vägen för det egna förverkligandet oberättigat. Lejon har dignitet och en sann storhet, förmåga att leda och våga befinna sig i centrum.

     Ett starkt markerat Lejon har kunglighet över sig. Den förnäma människan. Lejonet uttrycker ett slags suveränitet som också brukar innebära generositet mot andra, förmåga att upp­skatta andras kvaliteter och låta dem komma till uttryck. Den som känner sin egen storhet vågar erkänna andras.

     Lejonet håller hårt på sin integritet och tenderar att förakta svaghet. Lejonet är det starka jagets stjärntecken, eller rent av självupptagenhetens. Den dominanta individen, som alltid först ser till sina egna behov och önskemål.

     Lejon utstrålar stolthet, storhet och personlig makt. Lejonet är zodiakens kungliga stjärntecken, den som vill härska och dominera sin omgivning. Lejon har ett väldigt själv­förtroende och en stark beslutsamhet, som ger dem skicklighet i att befalla och organisera. Ledar­typen.

     I Lejonets världsbild är han själv centrum och detta ger honom förmåga att skärskåda sin omgiv­ning, men svårigheter att se sin egen roll klart. Viljan är den kraft som driver Lejon - vad de vill åt sig själva och för sin egen skull. Men när Lejon har makt är de nöjda, generösa och storsinta. Lejonet säger gärna: "Det blir som jag har sagt". Lejon påpekar ofta vad de tycker, vad de tycker om eller illa om, och för dem är alltid det argument nog.


Lejonets symbol

Fakta om Lejonet

Stjärntecken:

Element / Tillstånd:

Härskare / Exalterar:

Nyckelord:

Motto:

Karaktär:

Datum:

Arketyp:

Lejonet, Leo

Eld / Fast

Solen / Pluto

Vilja

"Jag vill."

Kavaljer

23 juli - 22 augusti

KungenLejonets stjärnbild
Stjärnbilden Lejonet.
Från Hevelius, Firmamentum, 1690.

Lejonets tre typer

Varje stjärntecken indelas i tre delar om 10° var, som kallas dekader (eller dekaner). Den första har en kardinal tendens, den andra fast och den tredje rörlig - oavsett vilken kvalitet stjärntecknet som helhet har. Därmed nyanseras den astrologiska betydelsen för stjärntecknet, beroende på vilken dekad solen befinner sig i. Här är Lejonets tre dekader och vad de säger om personer födda med solen där:


Alla födda
23 juli-1 augusti
Lejonets kardinala dekad

I den kardinala dekaden av Lejonet är viljestyrkan som mest intensiv. Människor med solen i denna del av Lejonet har en inre kraft som de följer med kompromisslöshet, och om det sig så faller en viss skoningslöshet. Lejon har den största bild av sin egen betydelse, är stolta som kejsare och vissa om att klara sitt liv med glans. Därför uppskattar dessa Lejon förmåga och begåvning mer än de flesta, även hos andra, och drar sig inte ett ögonblick för att såväl berömma som kritisera även sådant som ligger utanför deras eget gebit.

     De som har solen i denna del av Lejonet har en stor kapacitet och fasthet även i kaotiska situationer och kriser. Inom dessa Lejon finns den starka känslan av individens ansvar inför kollektivet, att individen har rätt till all integritet men ändå ska uppfylla sitt ansvar inför kollektivet. Min förmåga ska gynna alla. Dessa Lejon bits och ryter till, om man försöker skuffa dem åt sidan, och andra kan reta sig på deras självsäkerhet, som ger intryck av att vara påklistrad men ändå alltid håller. Det kardinala Lejonet är en smula som tåget - stort och massivt och på väg. Få tvivlar på att det når målet. Självförverkligandet är hörnstenen i Lejonets livsfilosofi. Att få utlopp för sin specifika talang, att märkas och skriva sin historia så att minnet av honom lever kvar. Det kardinala Lejonet äger inget som han skattar högre än sin ära.

     Det kardinala Lejonets förhållande till fadern är en aning trängt. Två alltför utpräglade individualister med stora krav på sin omgivning och själva ganska ovilliga till kompro­misser. Om de en gång blir oense, dröjer det innan de försonas, och försoningen är ofta bara halv, ett slags eld upphör. De kan gräla högljutt, men är snabba till varandras försvar om någon blir angripen utifrån. De är stolta över sitt blod och bägge kräver därför att den andra ska göra bra ifrån sig.


Alla födda
2-12 augusti
Lejonets fasta dekad

Den som har solen i denna del av Lejonet sitter tryggt på sin tron, svävar aldrig i tvivel om sin förmåga och sitt värde. Det fasta Lejonet har ett starkt konservativt drag och kan drömma om den idealiserade, glittrande bilden av flydda tider. Hans säkerhet är orubblig, oavsett hur den påfrestas, vilket gör att andra känner viss beundran och respekt för honom. Detta Lejon vet vad han kan och aktar sig noga för att försöka sig på vad han inte klarar av. Därför har det fasta Lejonet inte svårt att uppskatta andras förtjänster, eller att ge dem plats att uttrycka dessa.

     Detta Lejon ger sig sällan in på tävlan eller konkurrens om erkännande, viss om att han med tiden ändå når allt han förtjänar. Det finns en trygghet i det fasta Lejonet som bottnar i att han är tillfreds med sig själv. Aldrig upplever han sig som misslyckad eller otillräcklig. Inte heller går detta Lejon särskilt vilse i jakten efter sitt egentliga jag. Inga identitetskriser. Det fasta Lejonet ger intryck av att ha gott om tid och aldrig vara orolig. Livet är vad det är, tycker han. Allting har ett slags självklarhet för honom, så kan känner inget större behov av att analysera eller ifrågasätta. Att finnas till är fullt till­räckligt.

     Det fasta Lejonets förhållande till fadern är ganska händelsefattigt. De har ett förhållande av ömsesidig respekt och lämnar varandra ifred. Det faller sällan den ene in att trampa i den andres domäner. Det är därför inte särdeles starka känsloband mellan dem, utan mer ett tillstånd av passivt accepterande. Vi är släkt men mer är det inte med det. De förnekar inte blodsbanden, men ger dem ringa betydelse. De kan känna ett visst ansvar för varandras väl, men litar till den andres förmåga att ta vara på sig själv.

Alla födda
13-22 augusti
Lejonets rörliga dekad

Här uttrycker Lejonet en vilja av mer splittrad sort. Det rörliga Lejonet strävar efter sitt välbefinnande och sin gestalts blomstring, men har svårt att finna de rätta vägarna. Därför kan han vara den som sätter sig på tvären eller insisterar på omöjliga vägar, med en god portion av Lejonets pondus. Det medför också att han är rörligare och mindre formbunden än de tidigare Lejonpositionerna. Han prövar gärna nya vägar, alltid med den huvudsakliga motivationen att de ska skänka honom själv någon form av tillfredsställelse. Den som har solen i denna del av Lejonet kräver att hans person ska respekteras, men tycker inte riktigt att det sker till den grad han vill. Därför visar det rörliga Lejonet prov på misstänksamhet och bristande tillit till andra, tror att de kan gå bakom ryggen på honom, eller att de motarbetar honom.

Lejonets stjärntecken, kalligrafi av Stefan Stenudd.
Lejonets stjärntecken. Kalligrafi i tusch av Stefan Stenudd.


     Denna solposition är nyanserad i sitt uttryck, så personer födda i denna del av Lejonet visar större variation än övriga Lejon. Rörliga Lejon ger sig själva stor betydelse, men låter denna värdering sprida sig också över omgivningen, så att de känner att de inte bara sträcker sig över sin gestalt, utan även sin omgivning - varför de hyllar och värnar om den också. De är njutningsmänniskor, men mer benägna att dela med sig av njutningen än övriga Lejon. Är glädjen inte delad trivs de inte lika väl med den. Ett angenämt liv för sig och de sina är dessa Lejons målsättning.

     Det rörliga Lejonets förhållande till fadern är aningen konfliktfyllt. De litar inte riktigt på varandra och deras intressen kan ofta krocka. Dessa konflikter brukar dock inte vara alltför allvarliga, eftersom båda är kompromissvilliga och syftar till att åstadkomma en trivsam vardag. Det är lite hugget som stucket vem som bestämmer, och ofta kan de ha olika meningar om vem som är bäst skickad att ta hand om saker och ting. Över lag trivs de dock bra ihop.


Hur ditt stjärntecken passar ihop med de andra stjärntecknen.

Hur Lejonet passar ihop
med andra stjärntecken

Genom astrologin kan man också jämföra sitt horoskop med sin partners. Det kallas partner­horoskop eller synastri. Se mer om det här: Horoskop för två.

     Här beskrivs hur ditt zodiaktecken Lejonet gör sig i par med andra stjärntecken:

Hur Lejonet passar ihop
med andra stjärntecken


Lejonet 2014

Klicka på rubriken för att se vad 2014 har i beredskap för Lejonet.NÄSTAMina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop - nu i pocket, reviderad och utvidgad. 527 sidor! Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.© Stefan Stenudd