Stefan Stenudd

Stefan Stenudd

Om mig

Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelse­myternas tanke­mönster. Min hemsida: stenudd.seDitt stjärntecken:


VÄDUREN
OXEN
TVILLINGARNA
KRÄFTAN
LEJONET
JUNGFRUN
VÅGEN
SKORPIONEN
SKYTTEN
STENBOCKEN
VATTUMANNEN
FISKARNA

Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt stjärntecken exakt.

Årshoroskop för 2014


Väduren 2014

Oxen 2014

Tvillingarna 2014

Kräftan 2014

Lejonet 2014

Jungfrun 2014

Vågen 2014

Skorpionen 2014

Skytten 2014

Stenbocken 2014

Vattumannen 2014

Fiskarna 2014


Allt om horoskop:


Förord


Astrologins beståndsdelar

Horoskopet

Zodiaken

Planeterna

Husen

Aspekterna

Astrologins utveckling

Vad ska man tro?


Solen i horoskopet - ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer

Kombinationerna


Planeterna i zodiaken


Ascendenten och husen i zodiaken

Ascendenten i Väduren

Ascendenten i Oxen

Ascendenten i Tvillingarna

Ascendenten i Kräftan

Ascendenten i Lejonet

Ascendenten i Jungfrun

Ascendenten i Vågen

Ascendenten i Skorpionen

Ascendenten i Skytten

Ascendenten i Stenbocken

Ascendenten i Vattumannen

Ascendenten i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker

Speciella frågor

Planetåldrarna

Förutsägelser

Alternativa horoskop

Världsliga horoskop

Sveriges horoskop


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Böcker av Stefan Stenudd:

Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Qi - öva upp livskraften, av Stefan Stenudd.
Qi - öva upp livskraften
Qi (också stavat chi och ki) är det österländska begreppet för livsenergi. Den här boken förklarar principerna och ger ett stort antal mycket enkla men effektiva övningar för hur du stimulerar din livskraft. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris.


Astrology in English:

Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

ZODIAC SIGNS
Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces


Andra hemsidor
av Stefan Stenudd:

På svenska:

Stenudd.se

Myter

Taoismen

Böcker


In English:

Stenudd.com

Tarot Meaning

I Ching Online

Qi Energy


Astrologi.nu - allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


Planeterna i zodiaken

Dina inre krafterI horoskopet finns tolv planetpunkter och tolv stjärn­tecken, som kan uppträda i vilka kombinationer som helst - alltifrån alla planeter i ett enda stjärntecken till en enda planet i vart och ett av stjärntecknen. Men det är sett i ett mycket långt tidsperspektiv.

     I realiteten finns begränsningar: Merkurius och Venus rör sig i banor innanför jordens, så från oss sett följer de solens färd genom zodiaken, aldrig längre från den än 28° respektive 48°. Dessa tre går alltså zodiaken runt, ett varv per år. Mars rör sig genom ungefär halva zodiaken på ett år, men det kan variera en hel del från år till år.     Från Jupiter och utåt rör sig planeterna betydligt långsammare. Det tar Jupiter ungefär 12 år, Saturnus 30, Uranus 84, Neptunus 165 och Pluto i genomsnitt 249 år att komma runt zodiaken. De långsamma planeternas positioner kan därför vara gemensamma för hela generationer.

     Tidslängden gör för till exempel Pluto, som 1991 befinner sig i mitten av Skorpionens stjärntecken (det stjärntecken som Pluto härskar över), att planeten inte kommer in i Skytten förrän tisdagen den 17 januari 1995. Sedan dröjer det till slutet av januari 2008 innan Pluto når Stenbockens stjärntecken - och då befinner sig ändå planeten i den snabbaste delen av sin bana.

     Ytterligare en faktor som rör till begreppen är att varje planet har återkommande perioder av rörelse i retrograd. Det betyder att planeterna, från jorden sett, tidvis verkar röra sig baklänges genom zodiaken. Annars går alla planeter alltid åt samma håll (från Vädur till Oxe till Tvillingar, osv.), men vid retro­gradperioder tycks de backa på stjärnhimlen. Det beror på att även jorden rör sig i sin bana och därför inte är en fast observationspunkt.

     Inom astrologin brukar man säga att om en planet i födelseögonblicket befann sig i retrogradrörelse, försvagas och nyanseras dess kraft.

     Det är bara de verkliga planeterna som rör sig retrograd i horoskopet - inte sol, måne, ascendent och Medium Coeli.

     I horoskopet avläses och tolkas planeternas platser i zodiaktecknen, alltefter deras individuella betydelser. Varje planet och stjärntecken har sin karaktär, och kombi­nationerna av dessa karaktärer ger en bild av en människas personlighet.

     Att till exempel ha Mars i Stenbocken är en helt annan sak än i Fiskarna. Mars är alltid aggression och en konstruktiv eller destruktiv kraft, men den visar helt olika karaktär i de olika stjärntecknen.

     Det enklaste sättet att få en uppfattning om vad varje planet ställer till med eller står för i de olika stjärntecknen är med hjälp av nyckelord. Man kombinerar de nyckelord som är givna för planeten och stjärntecknet i fråga, och sedan är det bara att associera.

     Till exempel blir Mars i Stenbocken "aggression" och "ambition", och det är inte svårt att tänka sig vad det innebär. En konstruktiv människa, en streber som med lätthet uträttar det mesta och avslutar vad han håller på med. En effektiv typ, kanske hänsynslös. Mars i Fiskarna, aggression i trons stjärntecken, är däremot virrigare. Det ger en person som inte riktigt vet vad eller hur, och försöker mycket men avslutar lite. En kanske mindre kapabel människa, i alla fall stundtals klumpig.

     Så håller man på. Det enda som egentligen krävs är lite fantasi samt - inför hela det komplexa horo­skopet - en hög grad av koncentration. Att läsa horoskop är på sätt och vis konsten att associera. Så har jag gjort på de följande sidorna, mer som en inspiration för vars och ens egna slutsatser, än som en mall för hur varje position ska tolkas. Det är alltså mer fråga om förslag än om påståenden. Dessutom har jag karikerat varje karaktär en smula, för tyd­lighetens skull.

     Bakom planetpositionerna ligger ett abstrakt sammanhang, där varje planetkraft får en särskild framtoning efter det zodiaktecken den befinner sig i. Men abstraktioner är bara ben. Det krävs kött, blod, hud och färg och doft. Eller med andra ord: en planets placering är upphovet och ursprunget till en karaktär eller ett karaktärsdrag - men det krävs fantasi och association för att lista sig fram till hur den karaktären manifesterar sig, på vilket sätt anlaget visar sig.

     Här följer en förteckning över varje planet i varje stjärntecken och några ord om innebörden. Solen är inte med nedan, eftersom den redan behandlats utförligt i det föregående kapitlet.


Planeterna i zodiaken

Ascendenten

Medium Coeli

Månen

Merkurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto


NÄSTA
Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop - nu i pocket, reviderad och utvidgad. 527 sidor! Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.© Stefan Stenudd, astrologi.nu